İbadet namaz farz sünnet

İbadetlerinizi yalnız O’nun rızası için yaparak Allah’a kulluk ediniz..

(Araf-29)

Hiç kuşkusuz mescitler-namazlar-ibadetler, Allah içindir. O halde Allah ile birlikte bir başkasına yakarmayın.. (Cin- 18)

De ki: ’Dualarınız-İbadetleriniz olmasa Rabbim size neden değer versin.. ’ (Furkan-77)

Allah’ı anmak, Kur’an okumak, namaz kılmak elbette en büyük ibadettir.
(Ankebut-45)

İbadet, Yaratanla, yaratılanlar arasında karşılıklı bir ilişki, iletişimdir..
İbadet, Yaratılanın, yaratanın gücünü, kudretini yüceltme duygusudur.
İbadet, Yaratanın, yaratılanların yakarışlarına karşılık vermesi, nimet ve şefaatini arttırması umududur..
Allah’ın emri olan ibadetleri yerine getirmemenin günah olduğunu bilelim. Ancak, ibadetlerimizi Allah sevgisiyle, O’nun şefaatine-lutfuna nayil olmak için şükran, minnet duygularımızın ifadesi olarak yapmalıyız.
İbadetleri, sadece günahtan korunmak için zorunlu olduğumuz bir iş- görev olarak düşünmemeliyiz..

Kur’an’da, Allah’ın emri olan ibadetler, şekilleri ve zamanları ile bildirilmiştir.
Kulluk yükümlülüğü, Allah’ın emirleri ile sınırlıdır..
Peygamberimizin, Kur’an’da bildirilen ibadetlerden ayrı fazladan ibadetler yaptığı evinde fazladan namazlar kıldığı ve oruç tuttuğu rivayet edilmiştir.
Günümüzde farz olarak kılınan namazların hemen önüne veya arkasına sünnet niyetiyle yapılan ilavelerin peygamberimizin uygulamaları dahil hiç bir dayanağı yoktur..
Peygamberimizin yaşadığı dönemde ibadetlerde farz, sünnet diye bir ayrım yoktu.
Sonraki nesiller peygamberin fazladan yaptığı ibadetlere sünnet, Kur’an emri olan ibadetlere de farz adını vermiştir.
Kur’an’da emredilenden yani farz olan ibadetlerden ayrı fazla ibadet yapma nedenimiz; Yine sadece Allah’ın rızasına, şefaatine nayil olma ümidimiz olmalıdır. İbadetimin, bu bölümünü Allah rızası için, şu bölümünü de peygamberin şefaati için yapıyorum düşüncesi, yanlıştır, tüm ibadetler tek ilah olan Allah içindir.
İbadetleri, namazları farz ve sünnet namazlar diye ikiye ayırmak;
Dini Allah ile Peygamber arasında bölüştürmek olur.
Peygamberler, Allah’ın elçileridir. Allah’ın ortağı değildir.

Allah’tan başkasından şefaat dilemek, başkasını Allah korusun Allahlaştırmak, ilahlaştırmak anlamına gelir ki bu da Allah’a eş koşma demektir.

Peygamberimizin sünneti olan ibadetleri de Allah rızası niyetiyle, O’nun şeffatine nayil olma ümidiyle yapmalıyız.. Kuran`da şeffatin yalnızca Allah`tan geleceği açıkça bildirilmiştir.

De ki: ‘Şefaat tümden ve sadece Allah’ındır..
(Zümer- 44)

Kur’an’da bildirildiği şekliyle; namazlar; Sabah, orta ve akşam namazı olmak üzare 3 vakittir.
Kur’an’da namazların rekat sayıları bildirilmemiştir. Bu konu insanların tercihine bırakılmıştır. Uzun namaz kılmak, yani farzlarla yetinmeyip sünnetleri de kılmak tabii ki iyi bir davranıştır ancak bunları farz, sünnet diye ayırmanın dini bir dayanağı yoktur. Tüm namazlar ancak Allah içindir ve fazla namaz kılmanın ancak yararı olabilir zararı değil.
Kur’an’da, sabah namazı ve özellikle gece kalkıp namaz kılmak ve Kur’an okumak önemle vurgulanmış ve övgüye layık olduğu bildirilmiştir..

Yazar : Vedat Akbaşak

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website