ALLAH’IN SÜNNETULLAHINDA ASLA BİR DEĞİŞİKLİK GÖREMEZSİN

AHZAP SURESİ ayet=62
sunnete allâhi : Allah’ın sünneti, kanunu
fî : konusunda, hakkında
ellezîne : onlar, o kimseler
halev : gelip geçti
min kablu : önceden
ve len tecide : ve asla bulamazsın
li sunneti allâhi : Allah’ın sünnetinde, kanununda
tebdîlen : bir değişiklik

Allah diyorki = Benim kanunlarımda yasalarımda
bir değişiklik bulamassın… Peki bizim rivayet ve hadisçiler ne diyor =
Ay ikiye yarılmış bir parçası bir dağa diğer parçası diğer dağ üzerine düşmüş. Peygamber elinden bütün ordu su içermiş te yine o su bitmezmiş..

Hz. İbrahim ateşe mancınıkla atılmş sonra ateş suya ve odunlarda balık olmuş !! (Kuranda anlatılmayanı rivayetçiler anlatıyor)

Ağaçlar dile gelir konuşur sonrada yürürmüş. Dile gelmeyen hiç bir şey kalmamış neredeyse !! Peki Allah ahzap 62 de yalanmı söylüyor ?
Allah kainatı yaratmış ve bütün yasalarını taa baştan koymuştur.

MUCİZEler olurken YASA larını değiştiriyormu ?
Değişiklik göremezsin diyorsa MUCİZE kavramına verilen ANLAM yanlışmı ?
Gerçekten doğa üstü şeyler olup doğa yasaları alt üst oluyor ve Allahın Sünnetullahında değişiklikmi oluyor ?
Yoksa O yüzyılda yada o peygamberde ilk defa rast geldikleri şeylere akıl erdiremeyen insanlar o olaylara akıl erdiremedikleri için efsaneleştirerek
abartarak asıl anlamındanmı saptırmışlardır ?

ALLAHIN SÜNNETULLAHINDA ASLA Bİ DEĞİŞİKLİK GÖREMESSİN

Israrla asla diyor yani hiç bir an ve hiç bir zaman diliminde demektir bu.
Yeni çıkacak şu an hazır olan DETAY kitabımda yaklaşık 20 den fazla mucizenin doğa yasaları bozulmadan nasıl olduğunu ve insanların bunları efsaneleştirerek ne hale getirdiğini hazırladım ayrıca ileriki binyıl içinde gerçeleşecek İKi olay ve anlatıyı hayata geçirmeye çalışıyorum. biliyorsunuz biri BAKARA TEORİSİ.
MUCİZE hikayelerine inanırsam Allah yalan yazmış oluyor Kuranda
Allahamı yoksa rivayetçileremi inanmalıyım ? Ya siz ?

Yazar : metin durali

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website