Kur’an’a Göre İnkarcı Kimdir?

Kur’an’a Göre İnkarcı Kimdir?

Kur’an’a göre inkarcıların özelliklerini ve kim olduklarını tanıyalım.

İnkarcı: Gerçeği gizleyen/saklayan-nankör/şükretmeyen-Tanrı’ya inanmayan

İnkarcılar için dünya hayatı çekicidir.(2:212) Atalarının yolunu takip ederler.(2:91) İnkarcılar düşünmeyen ve söylediklerinin anlamını bilmeyen kişilerdir.(2:171)
İnkarcıların dostları tağuttur.(2:257)
Tağut: Despot-zorba

Kur’an’ın bir kısmına inanıp bir kısmına inamayan inkarcıdır.(4:150) Münafıklar inkarcıdır.(5:41)
Allah’ın indirdiği ile hüküm vermeyenler inkarcıdır.(5:44) Allah’ın oğlu var diyenler inkarcıdır.(5:72)
Allah’a iftira atanlar inkarcıdır.(5:103) Allah dışında başka kişilere taparlar.(7:37)
Kutsal Ayların yerini değiştirenler inkarcıdırlar.(9:37) Yeniden dirilmeyi inkar ederler.(13:5)
Elçileri inkar ederler.(13:43) İnkarcılar şükretmeyen/nankör insanlardır.(16:83)
Allah’tan başka kurtarıcı arayanlar inkarcıdır.(18:102) Allah’ın ayetlerini inkar ederler.(19:73)
Saati(evrenin sonunu) inkar ederler.(22:55) İnkar edenler yoksullara rızık vermezler.(36:47)
İnkar eden insanlarda kibir vardır.(38:2) Yalnız Allah çağrılmasına ve din yalnız Allah’a has kılınmasına karşı çıkanlar inkarcılardır.(40:12-40:14)

Yukarıdaki ayetlerde inkarcıların özellikleri ve kim oldukları belirtildi.
Ayetlerimize baktığımız zaman inkarcıların çoğu müşrik insanlardır.(2:91-2:171-2:257-4:150-5:44-5:72-5:103-7:37-9:37-18:102-19:73-36:47-38:2-40:12-40:14)
Bazı ayetlerde ise inkarcıların Ateistler olduğunu öğreniyoruz.(2:212-5:44-13:5-13:43-16:83-19:73-22:55)


About the Author
Author

Kuran Mumini

Leave a reply

Name (required)

Website