İSLAM VE KADIN – 1 Sorular ve Sorunlar

İSLAM VE KADIN – 1 Sorular ve Sorunlar

Günümüzde İslam ile ilgili konular, sadece İslam aleminde değil, tüm dünyada yoğun olarak tartışılmaktadır. Küreselleşme sürecinin yaşandığı çağımızda, dinlerle ilgili sıcak tartışmaların merkezinde olan dinin ise İslam olduğunu rahatlıkla söylenebilir. Bu tartışmalarda bilhassa bazı konular ön plana çıkmaktadır: İslam’ın kişisel özgürlüklere, bilime ve sanata bakış açısının ne olduğu bunlar arasındadır. Bu yazı dizisinin konusu olan “İslam ve kadın” da İslam ile ilgili en çok tartışılan başlıklardan birisidir. Hatta belki de en çok tartışılanıdır.

Bu yazı dizisinde dünya gündemi açısından böylesine önemli bir konuyu ele alacağız. Bu yazı dizisindeki amacımız İslam dünyasındaki kadının yeriyle ilgili sosyolojik analizler yapmak veya bir tarih kitabı gibi kadının yerinin tarihsel süreçteki değişimini aktarmak değil. Kitaptaki odak noktamızın İslam dini açısından kadının yerinin ne olduğunu belirlemek, kadınlarla ilgili “İslam” adına yapılan izahların hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu saptamak, hangisinin din hangisinin gelenek olduğunu açığa çıkarmak ve bunları yaparken de kendi savunduklarımızın gerekçelerini ve yanlışların kaynaklarını göstermek olduğunu belirtmek isteriz.

Bu yazı dizisinde cevabını bulabileceğiniz birçok soruyu ve konuyu ele alacağız. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

İslam dini açısından kadınların eğitim almalarında, iş hayatında veya siyasette aktif görevler üstlenmelerinde bir engel var mı?
Kadınlar erkekler için mi yaratıldılar?
Kadınların kocalarına itaatleri dini bir vazife midir?
Kuran’da kocaların karılarını dövmesinden bahsedilmekte midir?
İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine mi eşittir?
Kadının mirastan payı nedir?
Kadınların isterlerse kocalarından boşanma hakkı var mı?
Çok eşliliğe dini açıdan nasıl bakılmalıdır?
Kadınlar hakkında Peygamberimize atfedilen hadislerde uydurmalar var mıdır?
Kadın sünnetinin İslam diniyle bir ilgisi var mı?
Peygamberimizin yedi yaşında bir kız çocuğuyla evlenip dokuz yaşında gerdeğe girdiği doğru mu?
İslam diniyle kadınların kazandıkları haklar sonra nasıl geri alındı?


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website