KİMLERE KAFİR DENİR-2

Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar edenlere..


“ Yoksa kitabın ahkamının bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?”(Bakara 2/85)

Biz kuran-ı kerime tamamı Allahın kelamı olduğu için iman ederiz. Fakat kafirler işlerine gelmeyen kısmı kabul etmezler ki bunlar genelde Allahu Tealanın ahkam ile ilgili ayetlerinde buyurduğu emirleridir.

Allah ve peygamberlerini inkar edenlere ve biz peygamberlerin bir kısmına inanırız bir kısmına inanmayız diyenlere..

“Allâh`ı ve peygamberini inkâr ederek kâfir olan, biz bir kısmına inanırız bir kısmına inanmayız diyerek Allah ve Rasûlü`nün arasını ayırmaya kalkışan ve böylece imanla küfür arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler, gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz o kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır” (en-Nisâ, 4/150-151).

Meallerde gerçek kafirlerin ta kendileridir gibi ifadeler geçebilir doğrudur fakat yanlış anlaşılmaması için; gerçek kafir, sahte kafir, yarı kafir gibi bir şey yoktur; burada ayette geçen “hakkan” ifadesiyle peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamakla yarım iman etmek veya yarım küfr etmek gibi bir şey yoktur onlarda diğer kafirler gibi kafirdir, bu açıdan bir fark yoktur anlamı çıkarıyoruz.

Allahın indirdiği ile hükmetmeyenlere..

Kimler Allah’ın inzâl ettiği ile hükmetmese, onlar kâfirdir!”; ( 5-44)

Ayette kısaca bahsedersek Yahudilere gönderilen tevrattan ve peygamberlerin tevrata göre hüküm vermelerinden bahsedilir. Ayetin sonunda ise “Allahın indirdiği ile hükmetmemiş olanlar kafirlerin ta kendileridir” buyurur rabbimiz. Peygamber tarafından tebliğ edilen Allahın ayetlerini, hükümlerini inkar eden ve o hükümleri yok sayan, onlarla hükmetmeyenler tabikide o dönemde Yahudilerde kafirlerin ta kendileridir. Günümüze gelirsek arapça bilmeden, ayetin öncesini okumadan yorum yapmaya kalkarsak günümüzdeki bütün hakimleri kafir yapıp işin içinden çıkmış oluruz. Biz müminler olarak Allahın hükümlerine iman etmeli, onların en doğru, en adaletli hükümler olduğunu bilmeliyiz ve elimizle, dilimizle, kalbimizle Allahın hükümlerine göre gücümüz yettiği kadar amel etmeliyiz yani bunların Allahın hükümleri olduğuna en adaletli, en doğru hükümler olduğuna iman etmeliyiz; çünkü Allahın koyduğu hükümlerdir ve Allahu Teala sonsuz adalet sahibidir. Bir insan içinden iman ederken dışından küfür sözleri söylemekle kafir olmaz, aynı şekilde bir hakim(günümüz için söylüyoruz) Allahın kitabının tamamına iman ederken Allahın indirdiği ile hükmetmedi diye kafir olarak damgalanamaz. Hakimler, hukuk ile ilgilenenler toplumu birbirine bağlayan kuralların koruyucularıdır. Bu ayet maalesef farklı anlamlara çekilebilmekte onlara tavsiyem ayetin tamamını okusunlar.

Hesap gününü, Allahın ayetlerini.. yalanlayanlara..

“O yalan sayanların, o gün başlarına gelecek var!

Hesap gününü yalan sayanlar var ya, işte onların…

Onu, taşkınlık eden ve günaha düşkün olanlardan başkası yalan saymaz.

Onlara ayetlerimiz okununca “Eskilerin masalları…” derler.. ” (Mutaffifîn 83/10–13)

Ahiret gününü hiç hesaba çekilmeyecekmiş gibi günahlara dalan kimseler yalanlar; kendi, dünyevi küçük zevkleri için ebedi cenneti yalanlamaktadırlar; insan işine gelmeyen, olmasını istemediği şeye yalan diyebilmektedir, günlük hayatımızda da bu tip durumlara maalesef şahit olabilmekteyiz.

Allaha şirk koşanlara..

“Onlar Allah’tan önce, kendilerine ne zarar ne de fayda verecek durumda olmayan şeylere kul olurlar. Derler ki, “Onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir”. De ki; göklerde ve yerde Allah’ın bilmediği bir şey var da siz onu mu haber veriyorsunuz? Öyle şey olur mu? Allah, onların şirklerinden uzaktır. ” (Yunus 10/18)

Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez çünkü kainattaki herşey kendi dilinde Allahu Tealayı tesbih eder ve onun birliğine ondan başka ilah olmadığına şehadet eder. Allaha şirk koşmak ise bütün kainatı yalanlamak ve bütün kainata karşı büyük bir cinayet işlemektir.

Muhakkak ki Allah, Kendisine ortak koşulmasını affetmez. (Nisâ Sûresi: 4: 48)

Allahın huzuruna hesap gününde şirk ile çıkanların günahları bağışlanmaz bunun dışında günahlarla Allahın huzuruna çıkanlardan dilediklerinin, dilediği günahlarını Allahu Teala bağışlayacaktır. Kendisine ulaşan tebliğe rağmen hakkı örtenlere, yoksayanlara, inkar edenlere, yalanlayanlara; hakka, gerçeklere, peygamberlere sırtlarını dönenlere, onlardan yüz çevirenlere, onlarla alay edenlere; Allaha şirk koşanlara; Allahı, peygamberlerini, kitaplarını, din gününü yalanlayanlara ise acı bir azap vardır, onlarla ilgili Allahu Teala şöyle buyurmaktadır:

Onlar o gün Rablerinden uzak kalacaklardır.
Sonra onlar Cehennemde kızartılacaklardır.
Sonra onlara şöyle denecektir: “Sizin yalan sayıp durduğunuz işte budur. ” (Mutaffifîn 83/15–18)

Yazar : Aykut Öner

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website