Kuran`ın dini ve diğerleri

Son yıllarda gerek televizyonlarda, gerekse sokağa çıktığımızda rastladığımız sıklıkla tartışılan konulardan birisi dinin kaynağının ne olması gerektiği. Dinin tek kaynağının Kuran olması gerektiğini savunanlara sıklıkla rastlamaktayız. Karşıt görüştekiler özellikle Sünni mezhep savunucularının buna bir eleştirisi sadece Kuran`ı savunan anlayışın yeni bir mezhep oluşturduğu aslında sadece 4 hak mezhep olan Sünni mezheplerin geçerli olduğu yönünde. Acaba gerçekten durum böyle mi? Öncelikle tarihsel olarak biliyoruz ki şu an hak mezhep olarak savunulan 4 Sünni mezhep; o dönemde ortaya çıkan pek çok diğer mezhep arasından seçilerek 4 hak mezhep ilan edilmiştir.


Gerçekten 4 hak mezhep olması bile aslında sorunu çözmüyor. Günlük hayatta gerek işyerinde gerekse camide rastladığım konuştuğum insanlar Sünni mezheplerden hanefi mezhebine tabi olduklarını söylemelerine rağmen dinle alakalı herhangi bir konuda her biri bambaşka sonuçlara ulaşabiliyorlar. Yani aynı mezhepten insanların neredeyse her biri ayrı ayrı din anlayışına ve pratiklerine sahipler. Bu sorunun çözümü de, Allah`ın Kuran`da bizlere emrettiği üzere dinin kaynağı olarak yalnız Kuran`ı tayin etmekten geçiyor. İşin içine hadisler, mezhep imamları, gelenek görenekler girdikçe sorunların fikir ayrılıklarının çözümü iyice zorlaşıyor.

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website