Dünyada ve Ahirette Güzellik…

2 – Bakara Suresi –
200. …..İnsanlardan bazısı şöyle der: “Ey Rabbimiz, bize dünyada ver!” Böylesi için âhirette bir nasip yoktur.
201. Onlardan kimi de şöyle yakarır: “Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver! Ve bizi ateş azabından koru!”
202. İşte böyle diyenlere kazandıklarından bir nasip vardır. Allah, hesabı çok çabuk görür.

Yukarıdaki ayetler Allah’ın insanlara ahirette adaletle davranacağını çok güzel anlatıyor. Allah’a dua ederken sadece dünya hayatı için dua edenlere Allah dünya hayatında verecek. Ancak böylelerinin ahirette bir yararlanmaları olmayacak. Benzer şekilde kısa ömründe varsa yoksa dünya hayatı için çalışıp, çabalayan, daha çok para kazanmak, mal mülk edinmek için uğraşan kişi uğraşının karşılığını dünyada eksik ya da fazla alacaktır ancak onun ahirette payı elbette ahiret için çalıştığı oranda olacaktır. Allah’ın varlığına inanan, dine, peygambere inanan ancak sadece dünya için yaşayan, Allah ile irtibatı ancak zor durumda kaldığında ya da dünya menfaati için O’ndan istemek olan kişinin durumunu; bir insanın bir arkadaşını sadece işi düştüğünde, zorda kaldığında, yardım isteyeceğinde aramasına benzetiyorum.

Yine yukarıdaki ayetlerden hareketle hem bu dünyada hem de ahirette güzellik isteyen insanların ahirette nasiplerinin olacağı ifade ediliyor. Peki, hayatımızın, zamanımızın, canımızın, imkânlarımızın ne kadarını din için, ahiret ve Allah rızası için kullanmalıyız, ne kadarını şimdiki hayatımızı idame ettirmek için kullanmalıyız? Aslında bu sorunun cevabını da Kuran’daki muhtelif ayetlerde ve Kuran’ın genelinde insanlara sunulan anlayışta görebiliyoruz.

28 – Kasas Suresi –
77. “Allah’ın sana verdikleri içinde âhiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana güzel davrandığı gibi sen de güzel davran/Allah’ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de lütufta bulun. Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez.”

Kuran’a göre inanan bir kişi için esas olan Allah’ın hoşnutluğu ve ölüm sonrası hayat olmalıdır. Kasas Suresindeki ayette de açıkça belirtildiği gibi inanan kişi dünya hayatında kendisine verilen imkânlarla ahiret yurdunu bu dünyadan nasibini unutmadan aramalıdır. Yani dünya hayatı ancak Allah rızası ve ahiret hayatı için bir araç niteliğindedir. Yani inanan kişi hayatını, zamanını, imkânlarını Allah rızası ve ahiret hayatını kazanacak şekilde kullanmalı ve kararlarını, tercihlerini de buna göre yapmalıdır.

6 – Enam Suresi –
162. De ki: “Benim namazım/duam, kulluğum/bağışım, hayatım, ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”


About the Author
Author

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website