” BİZ KURAN’I ANLAYAMAYIZ ” diyenlerin Kuran’ı anlamamaları, İLAHİ HÜKÜMDÜR.

” BİZ KURAN’I ANLAYAMAYIZ ” diyenlerin Kuran’ı anlamamaları, İLAHİ HÜKÜMDÜR.

Geçmişten günümüze müslümanlar İslam inancını anlamaya çalışırken, genellikle beşeri kaynaklardan, bilgilerden istifade etmişlerdir, hiç sorgulamadan, düşünmeden doğruluğunu araştırmadan, her yazılan ve her söylenenleri din zannetmiştir,
İslam toplumu, İslam’ı anlamak için, Kuran’ı anlayarak okumaktan her zaman uzak durmuşlardır,
Çünkü, “Kuran’ı herkes anlayamaz” algısı ile
Kuran’ı anlamak için okunması insanlara hiçbir zaman tavsiye edilmemiştir,
İnsanlar üzerinde “Kuran’ı siz anlayamazsınız” düşüncesi hakim kılınmış, beşeri kaynaklara yönlendirilmiştir.
Ne yazık ki bu dayatmalar ile müslümanlar geçmişte de genel çoğunluk böyle yaşamış, bugünde öyle yaşıyor.
Özellikle, din adamları, din bilginleri, alimler, ulemalar, hacılar, hocalar ve imamlar “Biz Kuran’ı anlayamayız, Kuran’ı yalnız peygamberimiz anlamıştır, O’da bize hadislerle açıklamıştır” söylemlerine şahit oluyoruz.
İnsanlar da “din adamları alim, ulemalar bile ‘Biz kuran’ı anlayamayız’ diyor ise, biz hiç anlayamayız” düşüncesi altında din konusunda sorularını Kuran’a değil, din adamlarına sormak zorunda kalmıştır,
Dini konular hakkında soru alan ve cevaplayan bir sitede karşılaştığım bir soru ve cevabı, ana hatlarıyla hüccet, delil, beyyine, kanıt, burhan ile Kuran’a sorarak anlamaya çalışarak öğüt alalım.
Öncelikle, Rabbimizin bizi uyardığı şu ayeti hatırlayalım.
54:17 : And olsun biz Kur’ân’ı anlamak, öğüt almak için kolaylaştırdık. var mı öğüt alan?
Geleneksel İslam anlayışında Kuran’a aykırı yığınla inanç ve uygulamalar mevcut, bunlardan biri de “Kuran’ı herkes anlayamaz”
Oysa Rabbimiz, Kuran’dan yüz çevirenler dışında, Kuran’ı aklını kullanarak öğüt almak isteyen herkes anlayabilsin diye Kuran’ı kolaylaştırdık, diyor.
Büyük bir yayın organı olan bir gazetenin dini sorular yayınlayan sitesinde, sorulan bir soruya verilen cevap, insanları Kuran’dan nasıl uzaklaştırıldığına şahit olacaksınız.
Bize bir öğüt olarak gönderilen Kuran’a aykırı ve adeta insanları Kuran’dan uzaklaştırıp, başka kaynaklara yönlendirilerek, beşeri kaynakların okunması tavsiye ediliyor.
SORU:
Kur’an-ı kerimi herkes anlayabilir mi? yoksa Resulullah efendimizin açıklamış olması şart mıdır? Bir de, meal okumakla anlaşılabilir mi?
CEVAP:
1-Kur’an-ı kerimi yalnız Resulullah anlamıştır,
çünkü muhatabı odur. Kur’an Ona gelmiştir. oda hadislerle bize açıklamıştır.
2-Bırakın bizleri, ümmetin âlimleri de, âyetleri anlayabilselerdi ve kapalı olanları açıklayabilselerdi, Allahü teâlâ Peygamberine, sana vahy olunanları tebliğ et der, açıklamasını emretmezdi,
3-Hatta Cebrail aleyhisselam bile, Kur’an-ı kerimin mânâsını, esrarını, Resulullah’a sorardı.
4-Kur’an-ı kerimin başka dillere yapılan çevirmelerine Kur’an denmez.Bunlar, Kur’an diye okunamaz.
5-Kur’an-ı kerim tercümesini, Kur’an-ı kerim yerine okumak haramdır.
6-Kur’an-ı kerimin manası tercümeden anlaşılmaz. Bir âyetin manasını anlamak demek, Allahü teâlânın, bu âyette ne demek istediğini anlamak demektir.
7-Hangi tercüme olursa olsun, hiçbir Kur’an tercümesinden din öğrenilemez.
8-Ehl-i sünnet itikadını ve farzları, haramları öğrenmek farzdır. bunlar, ancak hadis ve fıkıh kitaplarından öğrenilir.
9-Fıkhı, âlimler, âyet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden çıkarmışlardır.
10-Dinimizi doğru olarak öğrenmek için Ehl-i sünnet âlimlerinin sözbirliği ile kabul ettikleri fıkıh kitaplarını okumak gerekir.
11-Dinin temel direği, fıkıh ilmidir.
Sorulan soruya verilen cevaplar bunlar,
Şimdi çok basit bir değerlendirme yapalım,
İlkokul öğretmeni çocuklara tıp fakültesinin ders kitabını verip,
”Bu kitabı okuyun bu kitaptan sınav olacaksınız” dediğini düşünelim,
Mantıklı ve adaletli olur mu?
İlkokul öğretmeni böyle bir adaletsizliği yapacağını asla düşünmüyoruz ama
Kuran’ın öğretmeni Rabbimiz için ”anlayamayacağımız bir kitaptan bizi sorumlu tutacağını nasıl düşünebiliyoruz”.
Böyle düşünmekten Rabbime sığınırım.
43: 44: Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür, ondan hesaba çekileceksiniz.
Rabbimiz, sadece peygamberimizin ve bir kaç alimin anlayacağı bir kitabı gönderip,
Bütün kavmi bu kitap ile hesaba çekermi?
Bu düşünce, mümine, kuran’a ve Allah’ın adaletine uygun bir düşüncemi?
KURAN arapça yazıldı,
Rivayet edilen hadislerde arapça yazıldı,
Dikkat ederseniz!
Kuran’ın Türkçe tercümesi okunsa bile anlaşılamayacağını, tercüme gerçek anlamını bozduğunu iddia edenler,
hadisler için asla böyle bir şey söylemezler.
cilt cilt KÜTÜB-İ SİTTE diye adlandırdıkları toplam 18 cilt, içinde Allah’a ve peygamberimize iftiralar içeren hadis kitapları, fıkıh kitapları Türkçe çevirisi olarak insanlara okuması tavsiye ediliyor.
Rabbimizin, 43: 44 ayetinde:Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür,
54:17 ” Andolsun biz Kur’ân’ı anlamak, öğüt almak için kolaylaştırdık” diye bildirmesine rağmen
Din adamları alim, ulemalar, hacı, hoca, İmamlar çıkıp bu ayetlerin tam tersi olarak ”Kuran’ı peygamber ve birkaç Allah dostu alimden başka kimse anlayamaz” iddiasında bulunmalarının nedenini yine Rabbimiz ayetlerde bize bildiriyor.
18: 57 Rabbinin ayet ve mucizeleri kendisine bildirildiği halde, ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir?
Biz böylelerinin kalpleri üzerine bir örtü, kulaklarına da bir ağırlık koymuşuzdur. Onları hidayete ne kadar çağırırsan çağır, onlar asla anlamazlar.
43:36:37: Kim Rahman’ın Kur’an’ından yüz çevirirse ona, bir şeytanı arkadaş veririz ve o şeytan artık onun ayrılmaz dostu olur. O şeytan onları doğru yoldan çıkardıkları halde onlar hidayete erdiklerini sanırlar.
Bu ayetlere baktığımız zaman
” BİZ KURAN’I ANLAYAMAYIZ ” diyenler doğru söylüyor,
çünkü, Kuran’ı anlamamaları İLAHİ HÜKÜM’ dür.
Rabbimiz ”Kuran’dan yüz çevirenler, Kuran’ı anlayamazlar” diyor
Yani, Kuran’ı anlamadığını ve kimsenin anlayamayacağını söyleyenler,
BİLMELİYİZ ki Kuran’dan sapmış olanlardır.
Allah, onların Kuran’ı anlayamayacağını ayetlerle bize zaten bildiriyor.
Kuran’dan sapmış olarak Kuran’ı anlayamayız diyen kişileri izleyen insanlar da
onlar gibi Kuran’dan yüz çevirmiş olduğundan İLAHİ HÜKÜM o insanlara da tecelli ediyor ve Türkiye dahil, İslam toplumunun büyük çoğunluğu ”Biz Kuran’ı anlayamayız” diye doğru itirafta bulunarak,18:57 ayetine muhatap olduğunu ifşa etmiş oluyorlar.
Şimdi, Kuran’ı anlamayanların hurafelerle verdiği cevaplara,
Kuran delil, beyyine ile cevap versin,
Verilen Cevaba Kuran’dan CEVAP .
Cevap 1- Kur’an-ı kerimi yalnız Resulullah anlamıştır, oda hadislerle bize açıklamıştır.
Kuran’dan Cevap: 54: 32 Biz Kur’ân’ı anlayıp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Düşünen, öğüt alan, var mı?
Cevap 2- Ayetleri herkes anlayabilseydi Allahü teâlâ Peygamberine, sana vahy olunanları tebliğ et der, açıklamasını emretmezdi,
Kuran’dan Cevap: 13:40: Senin görevin sadece tebliğ etmektir.
(Tebliğ etmek: anlaşılmayan bir şeyi açıklamak değildir.
Gizli olan bir şeyi açıklamaktır, Allah’tan aldığı mesajı gizlemeyerek insanlara bildirmektir. )
Cevap 3- Hatta Cebrail aleyhisselam bile, Kur’an-ı kerimin mânâsını, esrarını, Resulullah’a sorardı.
Kuran’dan Cevap: 97:4 Melekler ve Ruh (Cebrail) Rab’lerinin izniyle tüm buyrukları yerine getirmek için inerler.
–(Melekler, Allah’ın emirlerini yerine getiren, itaatten ayrılmayan varlıklardır. Rabbe bağlı iradeleriyle sadece Rabbin emirleriye görevlidir, vayhi getiren melek, vayhin anlamını peygambere sorması, Allah’tan gizli bir işe girişmesidir, böyle bir girişimi ancak Allah’ın huzurunda kovulan şeytan yapmak istemiştir, )
Cevap 4-Kur’an-ı kerimin başka dillere yapılan çevirmelerine Kur’an denmez.Bunlar, Kur’an diye okunamaz.
Kuran’dan Cevap: 41:44 Eğer biz onu yabancı dilde bir Kur’an yapsaydık, elbette şöyle diyeceklerdi: “Ayetleri açıklanmalı değil miydi?” De ki: İster YABANCI DİLDE, İSTER ARAPÇA “O, iman edenler için ÖĞÜT ve RAHMETTİR. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve Kur’an onlar için bir körlüktür. Böylelerine, çok uzak bir yerden seslenilmektedir.
Cevap 5- Kur’an-ı kerim tercümesini, Kur’an-ı kerim yerine okumak haramdır.
Kuran’dan Cevap: 16: 116 Dillerinizde yalanları alışkanlık haline getirip, Allah adına yalan söyleyerek, bu helaldir, şu haramdır demeyin. Allah adına yalan söyleyenler, asla kurtuluşa eremezler.
Cevap 6-Kur’an-ı kerimin manası tercümeden anlaşılmaz, Bir âyetin manasını anlamak demek, Allahü teâlânın, bu âyette ne demek istediğini anlamak demektir.
Kuran’dan Cevap: 54:17 Ant olsun Biz, Kur’an’ı anlayasınız diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen?
Cevap 7- Hangi tercüme olursa olsun, hiçbir Kur’an tercümesinden din öğrenilemez.
Kuran’dan Cevap: 41:44 De ki: İSTER YABANCI DİLDE, İSTER ARAPÇA !
“O, iman edenler için bir ÖĞÜT ve RAHMETTİR.
Cevap 8- Ehl-i sünnet itikadını ve farzları, haramları öğrenmek farzdır. bunlar, ancak hadis ve fıkıh kitaplarından öğrenilir.
Kuran’dan Cevap: 45: -6: Bunlar, Allah’ın, sana hak üzere okuduğumuz ayetleridir. Öyleyse onlar, Allah’tan ve ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar?
Cevap 9- Fıkıh’ı, Alimler, âyet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden çıkarmışlardır.
Kuran’dan Cevap: 29 : 51 Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?
Cevap 10- Dinimizi doğru olarak öğrenmek için Ehl-i sünnet âlimlerinin sözbirliği ile kabul ettikleri fıkıh kitaplarını okumak gerekir.
Kuran’dan Cevap: 29: 41 Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi.
Cevap 11- Dinin temel direği, fıkıh ilmidir.
Kuran’dan Cevap: 16: 89 Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik
68: 36,37 Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa okuyup, ders almakta olduğunuz başka bir kitabınız mı var? Onda, keyfinize uyan herşeyi rahatça buluyorsunuz.
Kuran’dan yüz çevirenler kuran’ı anlayamaması İLAHİ HÜKÜM’dür,
Bunlar, Kuran’ı beşeri kaynaklardan anlamaya çalışıyor olsa da,
Din edindikleri rivayet, zann ve hurafeleri kuran’a ortak ettiklerinden,
Kuran’dan iyice uzaklaşmış oluyorlar,
Beyinlerine doldurdukları hurafeleri din zannediyorlar,
Rabbimizin ”14:4 Bundan sonra Allah; sapkınlığı isteyen kimseyi sapkınlığında bırakır” ayeti her şeyi açıklıyor.
43:36:37: Kim Rahman’ın Kur’an’ından yüz çevirirse ona, bir şeytanı arkadaş veririz ve o şeytan artık onun ayrılmaz dostu olur. O şeytan onları doğru yoldan çıkardıkları halde onlar hidayete erdiklerini sanırlar.
Verilen cevaplar, Kuran ayetlerine tamamen aykırı ve muhalif olarak adeta Kuran’a ve İslam’a alternatif bir din oluşturulduğunu gördük,
İslam dünyasının büyük çoğunluğu
Kuran’dan yüz çevirmiş beşeri kaynaklara yönelmiş ve onlara yakın arkadaş olan şeytan din adına o kadar çok hurafeler,
fetvalar ve palavralar uydurmuş ki,
bu hurafelerin içinde debelendikçe batıyorlar,
Battıkça hidayete erdiğini sanıyorlar,
Kuran’ı anlamak, öğüt almak,
Kuran’a uymak yerine,
Kuran’ı kendine uydurmak için yol ararlar
KURAN’da bulamadığını, hadiste ara
HADİS’ de bulamadığını sünnette
SÜNNET’ de bulamadığını, fıkıhta ,
FIKIH’ ta bulamadığını ilmihalde
İLMİHAL’ de bulamadığını icmada
İCMA’ da bulamadığını kıyasta
KIYAS’ ta bulamadığını alimde
Alimde bulamadığını imamda
İmamda bulamadığını ulemada
Ulemada bulamadığını beyin yamyamlarında mutlaka bulurlar,
Bulduğu kaynağı Rab edindiğini ve Allah’a ortak ettiklerinin farkında değildirler,
Rabbin mesajına sarılmayı, kelamını anlamayı, Öğütlerini hayatına yansıtmayı asla düşünemiyorlar,
Çünkü, Rabbimizin bildirdiği gibi, ”Kuran’dan sapmış olanların kulakları ve kalpleri mühürlü, onlar asla anlayamazlar” hükmü ile muhatap olmuşlardır.
Allah Kur’an da birçok kez bizleri uyararak,
”Sizlere yemin olsun ki bu Kur’an’ı kolaylaştırdım” der.
”Hala öğüt almayacak mısınız?” diye dikkatimizi çeker,
Ayetler üzerinde düşünmemizi, akletmemizi emreder.
Eğer Kuran’dan yüz çevirmemiş,
Kuran’a beşeri kaynakları ortak etmemiş
Peygamberimiz gibi yalnızca Kuran’a sarılan ve akleden bir insan,
ayetleri anlayamayacak olsa,
Allah, neden bizlere ayetler üzerinde düşünmemizi, Kuran’dan öğüt almamızı emretsin?
Düşünmeyenlere de neden, uyarıda bulunsun?
İşte bunu dikkatle düşünmeliyiz.
Ayrıca Rabbimiz,
”Eğer elçi, indirdiğimiz Kuran’a, tek bir söz ilave etmiş olsaydı ondan vahyi keserdik” diyerek , çok açık hükmünü vermiş ve
”Onların arasında kuran ile hükmet” diyerek dini kaynağın tek Kuran olduğunu bildiriyor.
Peygamberimizin yolunda olmak isteyen, yalnız Kuran’a sarılmalıdır.
Ancak o zaman Kuran’ı anlayabilir.
Kamer 17- 32 : Andolsun biz Kur’ân’ı anlamak, öğüt almak için kolaylaştırdık. var mı öğüt alan?


About the Author
Author

merdaliderindusunce

Leave a reply

Name (required)

Website