İSLAM VE KADIN 5 – Tarih Boyunca Kadının Yeri ve Kuran’la Gelen Haklar

İSLAM VE KADIN 5 – Tarih Boyunca Kadının Yeri ve Kuran’la Gelen Haklar

Tarih boyunca birçok toplumda kadınların erkekler tarafından sömürüldüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadınlar, genellikle
evlenene kadar babalarının, evlendikten sonra kocalarının, kocaları kendilerinden önce ölürse de erkek çocuklarının kontrolü altında yaşamak zorunda kalmışlardır. Birçok toplumda, kadınların güç alanlarında etkili olmalarının önü kapatılmış; kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olmalarına, sosyal hayata aktif olarak katılmalarına, mülkiyet sahibi olmalarına, eğitim almalarına ve yönetici olmalarına izin verilmemiştir. İşin doğrusu kadınlar aleyhine tarih boyunca görülen eşitsiz durum, günümüzde de tam manasıyla giderilmiş değildir; dünyanın birçok yerinde kadınlar halen erkeklerin gölgesi altında yaşamakta, babalarının veya kocalarının kontrolünden çıkamamakta, gelişmiş olarak kabul
ettiğimiz birçok ülkede bile sırf cinsiyetlerinden dolayı erkeklerden daha az maaş almakta, iş güvenliği gibi hakları erkeklere kıyasla çok daha az karşılanmakta, ortaya koydukları emeğe karşılık daha az mülk sahibi olmaktadırlar. (Bunun için Oxfam’ın yaptığı geniş çaplı araştırmaya bakabilirsiniz: https://www.oxfam.org/en/research/economy-works-women )

Kuran’ın vahyedilmeye başlandığı dönemde de tarih boyunca görülen bu eşitsiz duruma tanıklık edilmekteydi. Kuran,
oldukça kötü durumda olan kadınların haklarında birçok düzeltme yapmıştır. Kuran’ın oluşturduğu farkın daha iyi anlaşılması için bu yazı dizisinin devamında, ilk olarak Kuran’ın vahyinden önce kadının durumunu kısaca ele alıp değerlendireceğiz. Daha sonra Kuran’da kadınlara hitap edilmesi ve kadınlara getirilen haklar konularında merak edilen bazı hususlara açıklık getireceğiz. Bu konuyla ilgili yazı dizisinin sonunda ise Peygamberimizin vefatından sonra kadınlar aleyhine gelişen süreci kısaca inceleyeceğiz.

 


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website