EVRİM, YARADILIŞA ve KURAN’A AYKIRI MI? Adem, ilk insan mı?

EVRİM, YARADILIŞA ve KURAN’A AYKIRI MI? Adem, ilk insan mı?

Dünya genelinde ”EVRİM” denildiğinde ilk akla gelen, Darwin teorisi olan biyolojik EVRİM’DİR, Biyolojik evrimi savunan Darwin’ci akımların yaygın görüşü, tesadüf olarak var olan doğanın, tesadüf olarak başlayan canlı gruplarının özelliklerinde kuşaklar boyunca meydana gelen evrimsel değişimler ile şekillenmiştir. Hayvanlar, bitkiler ve Dünya’daki diğer tüm canlıların kökeni, ortak atalardan geldiği görüşü kabul edilir. İnsanların atası maymunlar olduğu ve diğer tüm plasentalı (daha&helliip;)
DOĞRU ŞÜPHECİLİK

DOĞRU ŞÜPHECİLİK

“Şüphe duyarsan, dinden çıkarsın!” algısı ne yazık ki birçoğumuzu etkisi altına almıştır. Hâlbuki düşünsel bir alan olan Felsefe disiplininde olduğu gibi dini alanda da düşünmeyi emreden bir yaratıcı var. Felsefe ve Teolojinin bir zıtlık üzeri değil aynı kutupların birbirini itmesi üzeri oluşan bir rekabet şeklinde algılanması sorgulama yetisini kuvvetlendirecektir. İşte bu benzer özellikleri sebebiyle de aynı zamanda birbirini destekleyen iki (daha&helliip;)
HOŞGÖRÜ VE ADALET HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ

HOŞGÖRÜ VE ADALET HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ

60: Ancak vahdeti vücûd eğitimi alan ve tek fâ’ilin, mevsufun ve mevcudun Allah olduğunu bilen ve bu düşünce ile yaşayan insan, tüm yaratılmışlara karşı şefkat ve hoş görüyle yaklaşarak, adaletli davranmaya özen gösterir. İşte bu insan; “Allah adâletli, mûtedil davranmayı, adâleti gerçekleştiren, hak sahibine hakkını sağlayan, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî bir düzen kurmayı, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve (daha&helliip;)
KİMSELERE TECESSÜS ETMEYİN

KİMSELERE TECESSÜS ETMEYİN

313: Kimselere “Tecessüs” (belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışmak, gizlice araştırmak, gizlice bakmak) etmeyin, fena ef’âl’inden dolayı kimseleri kınamayın. Bilin ki, her yaratılan kul, ne iş üzere yaratıldıysa onu işleyecektir! çünkü Allah; hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü, yapamayacağı ef’âli yüklemez! Ayet var yahu, kırmayın kimseleri, tecessüs etmeyin… Dinle bak ne diyor Allah: “Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet (daha&helliip;)
“Algı Yönetimi” Üzerine

“Algı Yönetimi” Üzerine

Haydar ÖZTÜRK “ALGI YÖNETİMİ” ÜZERİNE Algı yönetimi için yapılacak en etkili tanımlama şu şekilde olabilir:“Hedef kitleyi istenilen bir fikir ve amel üzerinde rıza gösterecekleri bir inanma ve ikna olma sürecine sokmaktır.” Literatüre girdiği biçimiyle tanımlayacak olursak; “Kitlelerin duygu, düşünce, amaç, mantık, istihbarat sistemleri ve liderlerini etkileyerek seçili bilgilerin yayılması veya durdurulması; bunun sonucunda hedef davranış ve düşüncelerinin hedefleyenin istekleri doğrultusunda (daha&helliip;)
Hz. Peygamber ve Hissi Mucize

Hz. Peygamber ve Hissi Mucize

HZ. PEYGAMBER VE HİSSİ MUCİZE Hissî mucize, tabiat kanunlarının normal akışının dışında meydana gelen ve insanların duyularına hitap eden mucizelerdir (Râgıb el-İsfahânî, 1992: 547). Bunlara kevnî mucizeler de denir. Bu tür mucizeler, Yüce Allah’ın tabiata her an müdahale edebileceğini gösteren ilâhî fiiller olup inanmayı tercih edenlerin imanını, inanmak istemeyenlerin de inkârını kuvvetlendirir. Kur’an’da mucize kelimesi geçmez. Ayet kelimesi ilgili bağlamlarında (daha&helliip;)
ŞEYTANIN ÇEMBERİ

ŞEYTANIN ÇEMBERİ

ŞEYTANIN ÇEMBERİ 1. Çemberin İlk Aktörleri: Toplumları anlayabilmek için önce toplumu oluşturan aktörleri yakından tanımak gerekir. Şeytanların en sevdiği tipler cahillerdir. Bu sebeple her türlü pislik cehaletten gelir. Cahil kişi, etrafında gelişen kötü olaylara kulak asmayan, halinden ve kazandıklarından memnun, kendi halinde mutlu kişidir. Rahatına dokunulmaması için kendisine hazır sunulan yalanlara ve iddia niteliğindeki gerçeklik kazanmamış yanlış bilgilere sığınma eğilimi (daha&helliip;)