Dünya Hayatı

Kur’an ayetleri, tarih boyunca gönderilen tüm peygamberlerin ortak tebliğ konusu olan dünya hayatının geçiciliği ve kalıcı hayatın ahiret olduğu gerçeğini eşsiz bir biçimde gözler önüne sermekte ve bu konuda insanları uyarmaktadır. Aynı zamanda insanların dünya hayatının sahip olduğu geçici süs ve eğlencelere olan tutkusunu çok nezih bir biçimde ifade ederek örneklendirmektedir. Allah, daha doğumumuzdan itibaren bizlere lütfetmiş olduğu sayısız nimet ve imkan içinde tüm bu nimetlerin şükrünü gereğince yerine getirmemizi ve Yüceliğine yaraşır kullar olmamızı murad etmekte ancak nefsine yenik düşen insanoğlu her fırsatta Rabbinin uyarılarına sırt çevirmektedir. Dünya hayatının geçici nimetlerine dalan ve ömrünü bunlar ile oyalanarak geçiren insan, gelmesinde hiç kuşku bulunmayan hesap gününde tüm bu gerçekler ile yüz yüze gelecek ve şahit oldukları karşısında duyduğu pişmanlıkları ona hiçbir yarar sağlamayacaktır. Oysaki Allah Lütfunun ve Rahmetinin bir neticesi olarak her dönemde elçiler göndermek suretiyle kullarını uyarmakta ve bu gaflet uykusundan uyanmalarını istemektedir. İnsan ise peşinen aldığı nimetlerin şımarıklığı ve doymazlığı içinde kendisini yaratana nankörlükte ısrar etmektedir.

Kadınlara, oğullara, altın ve gümüşten oluşturulmuş yığınlara, salma atlara, davarlara ve ekinlere tutkunlukların sevgisi, insanlar için süslenip püslenmiştir. Tüm bunlar geçici-iğreti hayatın nimetidir. Allah’a gelince, varılacak yerin en güzeli onun yanındadır. Ali İmran Suresi Ayet 14
Dünya nimeti ve bereketini isteyen bilsin ki, Dünya nimeti de âhiret mutluluğu da Allah katındadır. Allah, çok iyi işitir, çok iyi görür. Nisa Suresi Ayet 134
Allah’ın huzuruna varmayı yalanlayanlar, gerçekten hüsrana uğramıştır. Sonunda o saat ansızın kendilerine gelip çatınca, sırtlarında günahlarını taşır bir halde şöyle demişlerdir: “Dünya hayatında düştüğümüz aşırılıklardan dolayı vay hasretimize!” Dikkat edin! Ne kötü şeylerdir taşıyıp durdukları. En’am Suresi Ayet 31
Allah, dilediği kimse için rızkı alabildiğine açar da sınırlayıp kısar da. İğreti Dünya hayatıyla sevinip şımardılar. Oysaki Dünya hayatı, âhirete oranla sadece küçük bir nimetlenme. Rad Suresi Ayet 26
Mal ve oğullar, şu iğreti Dünya hayatının süsüdür. Barışa ve hayra yönelik kalıcı eylemlerse, Rabbin katında sevapça da üstündür, beklenti bakımından da. Kehf Suresi Ayet 46
Nasiplendirildiğiniz şeyler şu iğreti hayatın yararından ve süsünden ibarettir. Allah’ın katındaki ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz? Kasas Suresi Ayet 60
Şu iğreti Dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka şey değil. Âhiret yurduna gelince, asıl hayat işte odur. Ah, bilebilselerdi! Ankebut Suresi Ayet 64
Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah’ın vaadi haktır; Dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın! Lokman Suresi Ayet 33
Gün olur, inkâr edenler ateşe arz edilirler. Onlara denir ki: “İyiliklerinizi/nimetlerinizi, o iğreti Dünya hayatınızda silip süpürdünüz, onlarla zevklenip eğlendiniz. Bugünse alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız. Çünkü siz, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladınız ve gerçeğe ters düştünüz. ” Ahkaf Suresi Ayet 20
Bilin ki, şu iğreti Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden, bir süsten, aranızda bir övünmeden, mallarda ve evlatlarda çoğalma yarışından başka şey değildir. Bir yağmur misali ki, çıkardığı bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Ama biraz sonra o ot kurur, sapsarı kesildiğini görürsün. Nihayet bir ot ufantısı haline gelir. Âhirette şiddetli bir azap var, Allah’tan bir af ve hoşnutluk da var. Dünya hayatı bir aldanış/gurur aracından başka şey değildir. Hadid Suresi Ayet 20
Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz. A’la Suresi Ayet 16

Yazar : Emre

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website