Armagedon

Ruhçu Öğretinin her yoldan insanları etkisi altına aldığını söylemiştik. İncil ve daha eski kutsal kitapları değiştiren, evrimi, reenkarnasyonu ve komünizmi binlerce yıldır insanlara aşılayan bu oluşum 2. Dünya Savaşı’nı da çıkartmıştı.


Sadece Kuran korunduğundan, bu ruhçuluğun tuzağından insanları kurtarabilecek yegâne kaynak olduğunu da biliyoruz.

Maddi nimetleri ve dünyayı kötü gösteren, insanları sefilliğe ve ızdıraba yönlendiren spiritüalizm yine bilindiği üzere 3. Dünya Savaşı’nı çıkartmak için geceli gündüzlü çalışıyor.

Kabala, New Age akımı, İlluminati, hatta bazı mistik tarikatlar, ezoterik örgüt ve oluşumlar Kudüs merkezli tek bir dil, tek para biriminin geçerli olduğu tek bir dünya devleti kurmaya hizmet ediyorlar.

Daha doğrusu işin içindeki, hatta tepedeki Yahudiler hedefin bu olduğunu sanıyorlar. Gerçekte ise Yahudilerin bile kıyıma uğrayacağı bir nükleer savaşı hedefliyor bazı kimseler.

Değiştirilmiş Tevrat ile kendilerine vaat edilmiş toprakları, gereken her yola başvurarak ele geçirme yetkisinin verildiğine inanan bir takım Yahudi, bu uğurda İsrail’i kurdu. Ve zihinlerindeki haritaya kavuşuncaya kadar hiç durmadan her şeyi yapıyorlar.

Spiritualist-ezoterik örgütler de var güçleriyle onlara hizmet ediyor görünüyorlar. Hatta dediğimiz gibi Kudüs merkezli, bir avuç insanın elinde tek bir dünya devleti kurmayı hedefliyorlar. Komünizm bile bu amaca hizmet ediyor, anahtarları kolayca teslim almak için. Ulus devletleri, dinleri ve bireyselliği ortadan kaldırıp, tek bir potada eriterek kolayca emellerine ulaşacaklar akılları sıra.

Diğer yandan evrim ve ruhlar âlemi inançlarını insanlara aşılayarak, hem insanların kendilerine zulmetmelerini sağlıyorlar, hem de gizlice nazizmi-ırkçılığı yeşertip benimsetiyorlar. Tabii bu arada insanların iç dünyasındaki tüm dengeleri alt üst edip istedikleri kıvama getiriyorlar.

Bir de işin Hıristiyan-Evanjelist boyutu var. Bush gibi milyonlarca Evanjelist de Yahudilerin kendilerine vaat edilen toprakları ele geçirmesini istiyorlar. Çünkü Evanjelistlere göre İncil ve Tevrat’taki kehanetler şunu söylüyor:

Bu yüzyılda Yahudiler kendilerine vaat edilen topraklara kavuştuktan sonra onlarla başka güçler arasında büyük bir savaş çıkacak. Daha sonra Yahudiler yenilgiye uğrayacaklar ve bunun üzerine İsa yeryüzüne gelecek(sözde).

Yani ABD’nin İsrail’i güçlendirip diğer ülkelere saldırtmasının, İsraillilerin hedeflediklere topraklara sınırlarını genişletmesine yardımcı olmalarının temelinde kıyameti getirmek arzusu yatıyor.

Kısacası Evanjelist Hıristiyanlar aslında Yahudilerin uzun vadede mahvolmalarını istiyorlar ki bekledikleri Mesih gelebilsin. Ve bu Mesih’in kendilerini yani Evanjelistleri gökyüzüne alarak kurtuluşa ulaştıracağını zannediyorlar.

Tüm bunların gerçekleşebilmesi için de öncelikle İsrail’in kurulması gerekiyordu, kuruldu. Şimdi sınırlarının vaat edilmiş toprakları kapayacak şekilde genişletmesini istiyorlar. Ki kıyamet savaşı aşamasına geçilebilsin diye düşünüyorlar.

Büyük Ortadoğu Projesi ve Irak’ın işgali de aslında Evanjelistlerin ve Kabalacıların bu hedefine hizmet ediyor.

Bazı Hıristiyan misyonerlerin faaliyetleri de bu yöndedir maalesef.

Ülkemizdeki azınlıkları da maşa olarak kullanmaya çalışıyorlar.

Ayrıca ateizm, Hıristiyanlık, New Age öğretiler-spiritualizm, Kabalayı(Kabhala) yaygınlaştırarak zihinleri bulandırmayı hedefliyorlar.

Hollywood, bazı Amerikan dizileri ve daha birçok kanalı kullanarak dünyadaki kamuoyunu hedefledikleri şekle sokuyorlar.

Sadece Kuran`daki gerçek İslam, bunların deşifre edilmesini sağlamaktadır. Örneğin hadis-mezhep ve tasavvuf öğretilerinde İsa görevli olarak tekrar gelecek inancı varken, Kuran`da böyle birşey yoktur.

Yani Kuran`daki gerçek İslam`ı bilen bir Müslüman, Mistisizmin yanlışlarını fark eder ve uzak durur.

Selam.

Yazar : Emre_1974tr

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website