Türkiye’de İslam

 

Dünya’nın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan Pew uzun yıllardır sürdürdüğü Dünya Müslümanları araştırmasını sonlandırdı. Araştırmanın özellikle Türkiye ayağında çıkan sonuçlar aslında bizimde bildiğimiz bir durumu daha da açık olarak, rakamlarla gözler önüne seriyor.

 

Araştırmanın Türkiye ayağı 26 ayrı bölgede 18 yaş üzeri 1.485 kişiyle gerçekleştirilmiş. %5 hata payı ile verilen cevaplar şu şekilde;

  • Namaz kılanların oranı %27 iken günde bir defadan fazla ibadet edenlerin oranı %43
  • %67 dinin hayatlarında çok önemli bir yerinin olduğunu söylüyor.
  • Türklerin %99’u çocukken müslüman olarak yetiştirildiğini söylüyor.

 

Bir ailenin çocuklarını müslüman olarak yetiştirmesi elbetteki çok doğrudur. Fakat Türkiye’de bu durum açıkça görülüyor ki anne-baba veya şeyh hocalardan öğrenilen din dışında, kişiler kendi adlarına başka hiçbir araştırma yapmıyorlar, adeta bu kişilerin söylediklerini dinin emri olarak eleştirilemez şekilde algılıyorlar. Hatta sırf bunun oluşturduğu bilinçle ileride de göreceğimiz gibi Kur’an dahi okumuyor.

 

  • Ramazan ayında Türklerin % 84’ü oruç tutuyor.

Namazda oran %27 iken oruçta ise %84’e fırlıyor. Bana göre bunun iki nedeni var. Birincisi oruç yılda bir kere olduğundan dolayı terk edilmiyor. Fakat namazın her gün olması zorluğu insanların namazı terk etmesine neden oluyor. Oysa oruçun farz olduğu kadar namazda farzdır. İkinci nedense birinci nedene bağlı olarak insanların çoğunun bu ibadette bulunması diğerlerinide teşvik ediyor. Milletçe namaza karşı olan mesafemiz burada açıkça ortaya konuyor.

 

Ve asıl korkutan ve bana göre herşeyin temelini oluşturan tehlikeli istatistik;

  • Hergün Kur’an okuyanların oranı %9.

Burada verilen cevapta %9 içerisindeki insanların çok büyük bir çoğunluğununda Kur’an’ı yalnıca Arapça olarak okuduklarını hesaba katarsak dine bakış açımızdaki samimiyetsizlik ve taklitçilik kendini ele veriyor.

  • Türklerin %68’i Mehdi’nin geleceğine inanıyor.
  • Hz İsa’nın kıyametten önce Dünya’ya geleceğine inanan Türklerin oranı ise % 65

Görüyoruz ki Kur’an okumayan Türk milleti Kur’an’da olmayan kulaktan dolma duyduğu mehdiyet bilgilerine ise dini bir gereklilik gibi inanıyor.

  • Kur’an okuyanların oranının -ki çoğu sadece Arapça- %9 olduğunu söylemiştik. İlginçtir ki evine Kur’an ayeti asanların oranı % 72 !!!
  • Üfürükçülere inananların oranı ise %25

Görüyoruz ki tamamı içinde en düşük oran Kur’an okuma oranı. İnsanlar Kur’an ayetlerini evlerinin duvarlarına özenle asıyorlar fakat iş okuyup anlamaya gelince bundan hiç gocunmadan, rahatsızlık hissetmeden kaçıyorlar.

 

EN’AM
38.Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.

ALİ İMRAN
138. Bu (Kur’an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.

KAMER
17. Andolsun biz Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?

NUR
34. Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvâya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.


http://metamorfoz1.blogspot.com/2012/08/pewin-dunya-muslumanlar-arastrmas.html

 


About the Author
Author

bbattal

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website