Kuran’ın Anlaşılması Kolaydır

Kuran’ın Anlaşılması Kolaydır

Profesyonel din adamları, insanları Kuran’dan uzaklaştırmak için Kuran’ın zor, anlaşılmaz ve mücmel olduğu yalanını yüzyıllarca empoze ettiler. Kuran’ın anlaşılması için yüzlerce ciltlik rivayet kitaplarının didik didik edilmesi gerektiğine kananlar, Kuran’ı öğrenmeye vakit bulamadılar. Vakit bulanlar ise kafalarını binlerce hurafeyle doldurduklarından ve üstelik Kuran’ı bunlara muhtaç kabul ettiğinden onu anlama şansını baştan kaybettiler. Nitekim, Allah’ın korunmuş Kelamını korunmamış kul sözlerine muhtaç görenler, Kuran’ın anlaşılmasının zor olduğunu iddia edip durdular.

Seneler önce İlahiyat fakültesinin bazı öğretim görevlilerinin katıldığı bir açık oturuma dinleyici olarak katılmıştım. Oturumun konusu “Kuran’ın Anlaşılması” üzerine idi.

Oturuma katılan fıkıh hocası, “fıkıh ve fıkıh usulü bilinmedikçe Kuran anlaşılamaz.” dedi. İslam tarihi hocası ise “İslam tarihi bilinmeden Kuran anlaşılamaz” dedi. Tasavvufçuya göre “Tasavvuf kavranmadıkça Kuran anlaşılamaz”dı. Hadis hocasına göre de “Hadis ve hadis usulü bilinmeden Kuran anlaşılamaz”dı.

Açıkoturuma katılan dört öğretim görevlisi Kuran’ın anlaşılmazlığında ittifak ve hatta “icma” etmişlerdi. Fıkhı, hadisleri, tasavvufu, ve İslam tarihini anlamak ve doğruları yanlışlardan ayırmak için Kuran’ın, her şeyden önce Kuran’ın bilinmesi gerektiğini söyleyeceklerine; tam tersi bir yolla Kuran’ın önüne yüzlerce ciltlik külliyatları ve çelişki dolu uydurmaları koyuyorlardı.

Muhammed peygamberin biricik şikayetinin “halkının Kuran’dan uzaklaşması” hakkında olması çok ilginç (Lütfen şu sure ve ayete bakınız: 25:30) Buna rağmen, son peygamberin halkı, daha hicri 1. yüzyılda hadis üretim fabrikaları kurmaya başladı. Bu felaketli davranışın sonucunda Kuran’ı anlamaya verilen mesai alabildiğine azaldı, bunun yerine binlerce çelişkiyi içeren ilkel rivayetler üzerinde ihtisaslaşma baş gösterdi. Rivayet kitaplarını değerlendirmede ortaya çıkan ihtilafları kurumlaştırıcı usul ve mezhep çalışmalarıyla bu şeytani tuzak güçlendirilerek orijinal evrensel mesaj Arap, Yahudi ve Hıristiyan kültürlerinin karması hurafeler dolu ilkel bir din haline dönüştürüldü.

Arapça bilmeyen okuyucularım, Kuran’ı anlama konusunda istekli olmaları halinde, Kuran’ın, karanlık bir kitap olmadığını göreceklerdir. Yeter ki bu konuda gerekli zihinsel gayreti göstersinler. Allah kendilerine Kuran’ı öğretecektir. (55:2)

1 Temmuz 1986 tarihinde dini kaynak olarak sadece Kuran’ı Kerimi kabul etmeye karar verişimden itibaren, Kuran ayetlerini anlama konusunda Rabbimin büyük yardımını görmekteyim. Örneğin, aynı kararı veren Amerikalı Lora’nın, Robert’in, İranlı Mehvesh’nin, Malezyalı Gatud’un, Somalili Mahmud’un, Kanadalı Raymond’un, Japonyalı Noko’nun bizim müftülere ve mollalara Kuran dersi verebilecek anlayışa ve bilgiye sahip olması da Tanrı’nın verdiği sözün bir tecellisidir.

Sizi konularla başbaşa bırakmadan önce benim oldukça ilgimi çeken Kuranî bir özellikten sözetmek istiyorum. Kuran’ı yeterli görmeyenler, Kuran’ın yanında kul kitaplarını da dini kaynak olarak kabul edenler, bu kabullerinin derecesiyle doğru orantılı olarak ayetleri anlamamaktadır. Bu kişilerin, özellikle Kuran’ın anlaşılmasıyla ilgili ayetleri anlamamış olmaları müthiş bir tecellidir. Örnek olarak şu ayetleri verebilirim: 17:46; 41:44; 56:79; 3:7

Kuran’ın anlaşılması kolaydır, bakınız: Kuran, 54:17, 22, 32, 40.

Yazar: E.Y.


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website