Kuran’daki İslam Yenilikçi mi?

Dini yalnızca Kuran’dan anlama, dini konularda tek otorite ve kaynak olarak Kuran’ı kabul etme düşüncesi olarak tanımlayabileceğimiz Kuran’daki İslama karşı getirilen eleştirilerden biri de bu düşüncenin yenilikçi olduğu, yakın zamanlarda ortaya çıktığı yani sonradan özellikle de modern dünyaya, 20. ve 21. yüzyıla ayak uydurmak için üretildiğidir. Bu eleştirileri yapanların birçoğu elbette gelenekçi dediğimiz hadisçi, mezhepçi veya tasavvufçu kesimden insanlar. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki Kuran’daki İslama yapılan bu eleştirinin birçok insan tarafından haklı bulunmasının önemli bir sebebi Kuran’daki İslamın 20 yıl öncesine kadar çok fazla bilinmemesi ve son yıllarda televizyon, internet gibi kaynaklar vasıtasıyla iyice bilinir olması ve güçlenmesidir. Zira konuyu iyi araştırmamış olan pek çok insan Kuran’daki İslam düşüncesine “yeni çıkan fikir” veya “yeni bir dini akım” olarak bakmaktadır.

Kuran’daki İslama yönelik yenilikçi, modernist gibi eleştirilere iki şekilde cevap verebiliriz. Birincisi Kuran’daki İslam’ın buna alternatif olan dini görüşlerle tarihsel oluşumu açısından karşılaştırarak yapabiliriz. Çünkü Kuran, İslam düşüncesinin başlangıç noktasıdır. Yani önce peygamberimize Kuran indirilmiş daha sonraki yüzyıllarda İslam’ın farklı coğrafyalara yayılması ile kelam, tasavvuf, felsefe gibi düşünce ekolleri doğmuş bir yandan da hadis, sünnet, mezhep gibi yeni dini kaynaklar ortaya çıkmıştır. Yani Kuran gerek diğer düşünce ekollerinden gerekse diğer dini kaynaklardan eskidir ve aslında hepsinin başlangıç noktası niteliğindedir. Kuran dışındaki diğer düşünce ekolleri ve diğer dini kaynakların kimisi Kuran’ın indirilmesinden iki yüzyıl kimisi altı yüzyıl sonra ortaya çıkmıştır. Yani Kuran bütün bunların hepsinden daha eskidir. Günümüzde savunulan Kuran’daki İslam düşüncesine yapılan yenilikçi eleştirisi yanlış olduğu gibi eğer böyle bir eleştiri yapılacaksa mezhepçi dini anlayışa yapılmalıdır. Çünkü hadislerin yazımı, mezheplerin oluşumu Kuran’ın indirilmesinden sonraki yüzyıllarda olmuştur.

İkinci olarak Kuran’daki İslamı savunan kişiler bunu yeni bir şey bulduklarını iddia ederek veya Kuran’daki İslamı yeni bir mezhep gibi savunmamışlardır. Kuran’daki İslam düşüncesinin iddiası yenilikçilik veya dini modernize etmek, modern hayata uydurmak değil dini özüne yani Allah’ın emrettiği, peygambere indirilen orijinaline döndürmektir. Zira Kuran’daki İslamı ilk uygulayan yine peygamberimiz Hz. Muhammet’tir ve Hz. Muhammet dini konularda Kuran dışında hiçbir şey ile hüküm vermediği gibi ümmetine de bunu emredip sonraki müslüman toplumlara ise sadece Kuran’ı vasiyet etmiştir. Ayrıca Kuran’daki İslam sadece günümüzde bazı kişiler ve Kuran’ın ilk indirildiği dönemde peygamberimiz tarafından değil her dönem çeşitli kişiler tarafından savunulmuştur.

Sonuç olarak dini Kuran’dan anlamaya, hüküm kaynağı olarak sadece Allah’ı tanımaya davet eden Kuran’daki İslam yani bana göre İslam’a yönelik yenilikçi, modernist, sonradan uydurulmuş gibi eleştiriler haklı değildir.

 


About the Author
Author

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website