Peygamber Soyundan Gelmek Hürmet Gerektirir mi?


Bir hafta önce Van’da büyük bir deprem oldu. Enkaz altında yüzlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Tabiî ki doğal olarak gündemde deprem, ölüm konuları vardı. Bir tanıdığım kendisinin peygamber soyundan geldiğini seyyid olduğunu ( Peygamberimizin torunlarından olan Hasan’ın soyundan gelenlere seyyid, Hüseyin’in soyundan gelenlere serif deniliyor). Depremin ona işlemeyeceğini söylüyordu. Sizler de etrafınızda bu tür konuşmaları, iddiaları duymuşsunuzdur.”Ben Abdülgadir Geylani’nin soyundan geliyorum. Bana bir şey olmaz.” Ya da “falanca peygamber soyundan geliyor ona bir şey olmaz”. Bu tarz düşünceler dinimize hep uydurma hadislerden girmiştir. Ayrıca Uydurma hadislerde Peygamber soyundan gelen kişilere hürmet edilmesi de belirtilir.

(Vallahi Ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez.) [I. Ahmed]
(benim evladımın  iyilerini Allah Rızası  icin kerim tutun,onlara hürmet edin,iyi olmayanlarina da benim icin hürmet edin) (r.nasihin.)
(Şu üç hürmeti gözetenin, dini ve dünyası muhafaza edilir, yoksa hiç bir şeyi korunmaz.

1.İslama,
2.Peygambere(s.a.v)
3.veOnun nesline hürmet.)

[Taberani]

[İslama hürmet, Dinin emirlerine riayet etmektir, Peygambere hürmet, sünnetine uymaktır, nesline hürmet seyyidlere, şeriflere hürmettir.]
Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri Peygamber efendimizin neslinden gelen seyyid ve şerîflere çok hürmet gösterirdi. Hattâ bir defâsında buyurdu ki:
“Seyyidlerin bulunduğu bir memlekette ben oturamam. Zîrâ, Resûlullah’a (sallallahü aleyhi ve sellem) bağlı bir nesebten gelmenin şerefini taşıyanlara, lâyık oldukları tâzimi gösterememekten korkuyorum.”

Müslümanlarda Peygamberimize duydukları sevgiden dolayı Seyyid olduğunu düşündükleri kişilere büyük  itibar göstermişlerdir.

Kuran-ı Kerimde bu konu ile ilgili çok güzel  ayetler, dersler vardır. Öncelikle Nuh Peygamber ile başlayalım.

Nuh Peygamber toplumuna bir uyarıcı olarak gönderilmişti. Toplumuna açık seçik kanıtlar getirmişti. Fakat onlar yalanladıkları şeye bir türlü inanmadılar. Allah tarafından Nuh peygambere bir gemi yapması ve bu gemiyle birlikte ailesini ve iman edenleri kurtarması vahyedildi.  Nuh Peygamber dalgalar yükselmeye başladığında oğluna seslenir ve gemiye binmesini, kafirlerle beraber olmamasını  söyler. Fakat oğlu kendisini dinlemez,  bir dağa sığınacağını söyler. Nuh Peygamber de  derki “Allah’ın merhamet ettiği dışında bugün hiç kimse için Allah’ın kararından kurtaracak yoktur.” Ve ikisi arasına dalga girer ve oğlu boğulur.(Hud suresi  42-43) .Nuh Peygamber Allaha yakarır ve oğlunun ailesinden olduğunu söyler.(Hud suresi 45) fakat Allahtan bir uyarı alır.” Allah buyurdu: “Ey Nûh! O, senin ailenden değildi. Yaptığı, iyi olmayan bir işti. Hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Cahillerden olmaman hususunda seni uyarırım.” ( Hud suresi 46) ve Nuh peygamber Allahtan bağışlanma diler.( Hud suresi 47). Nuh Peygamberin soyundan olan oğlu küfre sapmışlardandı.

İbrahim peygamberle devam edelim. İbrahim Peygamberin babası Azer bir putperesti. İbrahim peygamber babasına ,  işitmeyen, görmeyen, kendisine yarar sağlamayan şeylere neden kulluk ettiğini soruyordu.( Meryem suresi 42) ve onu doğru yola davet ediyordu.Meryem suresi 43-46) ve babası için Allahtan af dileyeceğini söylüyordu. ( Meryem suresi 48) fakat diğer bir ayette de Allahtan gelecek şeyi geri çevirecek gücü olmadığını da ekliyordu.  “Senin için hep af dileyeceğim ama Allah’tan sana gelecek şeyi geri çevirme gücüm yoktur. Ey Rabbimiz! Yalnız sana güveniyoruz, yalnız sana yöneliyoruz! Dönüş yalnız sanadır!” ( Mümehine suresi 4)

İbrahim Peygamberin , babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun Allah düşmanı olduğu kendisi için açıklık kazanınca, ondan uzaklaştı. (Tevbe suresi 114). İbrahim Peygamberin babası küfre sapmışlardandı.

Ve Lut Peygamber. Lut peygamberin karısıda sapmışlardandı. İbrahim peygambere elçiler çocuk müjdesi verdikten sonra Lut kavminin helak edileceği haberini verdiler. İbrahim peygamber orada Lut peygamberin oturduğunu tasalanarak  elçilere iletir.( Hud suresi 75: İbrahim, gerçekten yufka yürekli bir insandı; herkes için ah eder, içini çekerdi, yalvarıp yakarırdı.) Elçilerde orada kimin oturduğunu daha iyi bildiklerini , Lut Peygamberi ve ailesini kurtaracaklarını fakat karısının da helak olacağını söyler. (Ankebut suresi 31-32).Lut Peygamberin karısı da küfre sapmışlardandı.

Bir başka ayettede Nuh peygamberin karısı ve Lut peygamberin karısı örnek verilir. Bu iki peygambere ihanet etmişler ve cehenneme girmişlerdir. Tahrim suresi 10: “Allah, küfre sapanlarla ilgili olarak Nûh’un karısı ile Lût‘un karısını örnek verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki barışçı kulun nikâhı altında idiler, onlara hıyanet ettiler de eşleri, Allah’tan onlara gelecek olanı hiçbir şeyle geri çeviremediler. Şöyle dendi onlara: “Girin ateşe diğer gireceklerle birlikte!”

Bu ayetler ışığında görüyoruz ki; Nuh peygamberin Karısı ve oğlu, Lut peygamberin karısı ve İbrahim peygamberin babası küfre sapmışlardandı. Peygamber soyundan gelenlerin hepsi veya aileleri kutsal, mübarek olsalardı Nuh Peygamberin oğluna ve karısına, Lut Peygamberin karısına ve İbrahim Peygamberin babasına da hürmet edilmeli miydi? İbrahim Peygamber Allah tarafından imtihana çekilmiş, imtihandan başarı ile çıktığında Allah ona “Seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim Peygamber “soyumdan birilerini de?” diyince Allah: “Benim ahdim zalimlere ulaşmaz.” Buyurmuştu.( Bakara suresi 124). Bir başka ayette Allah söyle buyurur “ Yemin olsun Nuh’u ve İbrahimi de resul olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitap’ı bunların soyları arasına koyduk. O soylardan bir kısmı hidayete ermiştir. Ama onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır.( Hadid suresi 26)

Sonuç olarak Peygamber soyundan geldiğini iddia eden  kişiler kutsal değildirler.  Küfre sapmışlarsa eğer, dilediğinde Allah onları da helak eder. Böyle kişilere özel hürmet de gösterilmemelidir. Şüphesiz ayetlerde de gördüğümüz gibi bir kısmı hidayete ermiştir. Eğer Peygamber soyundan geldiğini iddia eden kişiler Allaha iman ediyorlarsa, hayra ve barışa yönelik işler yapıyorlarsa, namazı kılıp zekâtı veriyorlarsa, böyle kişilere hürmet edebiliriz.

 

 

 

 


About the Author
Author

HDurmaz

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website