About the Author
Author

Fakirullahmelami Neden Fakirullahmelâmî?!. Çünkü İnsanoğlu'nun varlığı bir hayal mesabesinde olduğu gibi,var olduğunu zannetmesinden dolayıdır ki,benliğine kulluk etmektedir.Hakikat de Allah var başka birşey yok.İnsanoğlu yokluğunu bilip Hak'da fakir olduğunu bilmesi gerek.Bu yüzden insan fakirdir.Yani Fakirullahtır(Allah'ın Fakiri)'dir. Fakirullahmelâmi

HOŞGÖRÜ VE ADALET HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ

HOŞGÖRÜ VE ADALET HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ

60: Ancak vahdeti vücûd eğitimi alan ve tek fâ’ilin, mevsufun ve mevcudun Allah olduğunu bilen ve bu düşünce ile yaşayan insan, tüm yaratılmışlara karşı şefkat ve hoş görüyle yaklaşarak, adaletli davranmaya özen gösterir. İşte bu insan; “Allah adâletli, mûtedil davranmayı, adâleti gerçekleştiren, hak sahibine hakkını sağlayan, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî bir düzen kurmayı, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve (daha&helliip;)
KİMSELERE TECESSÜS ETMEYİN

KİMSELERE TECESSÜS ETMEYİN

313: Kimselere “Tecessüs” (belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışmak, gizlice araştırmak, gizlice bakmak) etmeyin, fena ef’âl’inden dolayı kimseleri kınamayın. Bilin ki, her yaratılan kul, ne iş üzere yaratıldıysa onu işleyecektir! çünkü Allah; hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü, yapamayacağı ef’âli yüklemez! Ayet var yahu, kırmayın kimseleri, tecessüs etmeyin… Dinle bak ne diyor Allah: “Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet (daha&helliip;)