MEVLEVİLİK VE ARİFLERİN MENKIBELERİ

MEVLEVİLİK VE ARİFLERİN MENKIBELERİ

  ‘’ Tevhidin omurgası, Allah’ın birliğidir. Allah’ın birliğinin esası da Kur’an’da gösterilen uluhuyit niteliklerine sadakattır. Bunun içindir ki, örtülü veya açık şirke bulaşanlar, Allah’ın yalnız Kur’an’daki nitelikleriyle anılıp zikredilmesinden rahatsız olurlar. Bu rahatsızlık açık şirke gidenlerde açık put icadıyla, örtülü şirk mensuplarında ise Allah’a Kur’an’da yer almayan nitelikler isnadıyla vucut bulur. İsra süresi 73. ayette; ‘Az kalsın onlar seni, sana (daha&helliip;)