Dinin Tek Kaynağı Kuran’dır Demek, Peygambere Karşı Olmak mı Demektir?

Dini herhangi bir konuyu tartışmadan önce atılması gereken ilk adım dinin kaynağının ne olduğunu netleştirmek olmalıdır. Aksi takdirde tartışma zihin karışıklığı yaratmanın ötesine geçemez. Herkes kendi bildiği telden kendi istediği şekilde konuşur ve çözüm imkânsız hale gelir. Bana göre dinin tek kaynağı Kuran’dır. Yani dini her konu Kuran’dan anlaşılır ve dini anlamak için Kuran yeterlidir, ekstra hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmamalıdır. Bu arada bana göre derken ayetlere dayanarak bir yorum yapıyorum. Bakınız Allah Kuran’ın da ne buyurmaktadır;

 

Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.
16-Nahl Suresi 89

Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?
6-Enam Suresi 114

Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?
29-Ankebut Suresi 51

Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
6-Enam Suresi 38

Sen de aralarında, Allah’ ın indirdiğiyle hükmet.
5-Maide Suresi 49

 

Benim bu yazıda üzerinde durmak istediğim konu ise bunları söylediğimde aldığım tepkiler. Bu fikrimi beyan ettiğim anda geleneksel anlamda güçlü inanca sahip kişiler (hatta bazen çok da ironik bir biçimde dine hayatlarında hiç yer vermeyen kişiler bile) beni Peygamberi sevmemekle, ona karşı olmakla suçluyorlar. Bu akıl almaz bir suçlama. Ben tabi ki Peygamberimizi çok seviyorum. Bana göre bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe olan Allah’ın elçiliğine seçilmiş kişidir o. Dahası zaten Kuran bana Peygamberi sevmemi hatta canımdan daha önde tutmamı söylüyor, bunu yapmamam mümkün mü?

 

O peygamber, müminlere kendilerinden daha dost, daha yakındır.
(33 Ahzab suresi -6)

 

Ancak gelin de bunu bu kişilere anlatın. Onların inandığı, kulaktan kulağa yayılmış, Peygamberin ölümünden yıllar sonra toplanmış kaynaklarda yer alan hikayeleri güvenilmez bulup ciddiye almayınca, sizi Peygamber düşmanı ilan ederler. Peygamberi koruduklarını, yücelttiklerini sanan bu kişiler, aslında kendi inandıkları ve kutsallaştırdıkları hadis kitaplarında Peygambere nasıl hakaretler yer aldığını da göremiyorlar tabi.

Dahası Peygamberimizin Allah’ın yanında dini bir otorite, bir kural koyucu olmaya niyetlendiğini Peygambere yakıştırdıkları için kendilerinin Peygamberimize nasıl iftira attıklarını da göremiyorlar tabi.

Hadi bırakalım bu Kuran ile çelişen, Peygamberi bir zorba gibi gösteren hadisleri, Peygamberin hayatından alıntıları içeren hadisler de dini açıdan gereksizdir. Bu hadislerde Peygamberin nasıl yemek yediği, nasıl oturduğu vs. anlatılır. Buradaki kritik soru ise şudur: Peygamber’in tüm bu gündelik hareketleri müminler üzerinde neden bağlayıcı olmalıdır? Peygamber de bir insandı, kuşkusuz yemek yiyor, ailesi ve çevresi ile vakit geçiriyordu ancak bu esnada yaptıkları ancak onun kişisel tercihleriydi ve dini pratikler değil sıradan gündelik hareketlerdi. Onun örnek alınması gereken yönü sakalını nasıl taradığı, tuvaletini nasıl yaptığı değil; dini konulardaki tavrıdır ki bu tavırlara ulaşmanın tek yolu Kuran’a bakmaktır. Çünkü Allah tek hakem; tek hüküm koyucudur.

Biz müminler olarak Kuran’dan sorumluyuz. Hesap gününde de bize Kuran’a ne derece uyup uymadığımız sorulacak. Biz Peygamberimizi elbette ki çok, hatta canımızdan çok, severiz ancak onun günlük hayatında yaptığı her şeyi 1400 yıl sonra hayatımıza uygulamaya çalışmayız çünkü bunun dini bir tarafı yoktur. Dini olan her şey ancak Kuran’dadır.

(Bu konuda önemli bir eser olan “Uydurulan Din ve Kuran’daki Din”e internetten ücretsiz ulaşabilirsiniz: http://www.kurandakidin.com/)

 


About the Author
Author

Yagmur

Comments (9)
 • Avatar

  simsek Nov 2 2012 - 20:50 Reply

  kur an tek kaynaktır.ve yaratıcı bu tek kaynağını korumuştur.hadisi (söz)ü sadece yaratıcı söyler.sünneti (yasayı)sadece yaratıcı koyar.
  yagmur arkadaşa teşekkür ederim.

 • Avatar

  Metin Nov 3 2012 - 15:35 Reply

  “Hüküm yalnız ve yalnız Allah’ındır..” (Enam-57 Yusuf-40, 67)
  “Gözünüzü açın! Hüküm yalnız O’nundur..” (Enam-62)
  “O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez..”(Kehf-26)
  De ki: “Yalnız bana vahiy edilene – Kur’an’a uyarım ben..” (Enam-50)
  De ki: “Ben sadece Rabbimden bana vahiy olunana uyuyuyorum..” (Araf-203 Yunus-15)
  De ki: “Ben sizi ancak vahiyle uyarıyorum..” (Enbiya-45)

  Dinin tek sahibi Yüce Allah’tır. Dinin sahibi olan yüce Allah hüküm koyma yetkisinin de tek sahibidir. Yüce Allah hükümlerini bizlere Kur’an ile bildirmiştir. Dolayısıyla Kur’an dinin tek kaynağıdır.
  Sünnet: Kur’an ile bildirilen hükümlerin icra, uygulama şeklidir. sünnetten bahsedebilmek için öncelikle o konuda bir hüküm olması gerekir. Sünnetin de tek kaynağı Kur’an’dır.
  Gücünü Kur’an’dan almayan veya Kur’an’la çelişen sünnet, hadis yok hükmündedir.

  Selam ve esenlikler..

 • Avatar

  simsek Nov 8 2012 - 18:09 Reply

  simsek
  ** TEK KAYNAK KUR’AN **
  De ki, ‘Rabbimin sözleri için okyanus mürekkep olsa ve hatta bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden okyanus tükenir.’18/109
  Yeryüzünde bulunan tüm ağaçlar kalem olsa, denizlere yedi deniz eklenerek kullanılsa ALLAH’ın kelimeleri tükenmez. ALLAH Üstündür, Bilgedir.31/27

  ** KUR’AN BİRİCİK KAYNAK **
  Biz bu Kuran’da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar39/27

  * HADİS UYDURANLARA BİR ÖRNEK *
  – peki o zaman allah maide 6 da mürekkepmi bitti de( haşa ) uydurukcular.ABDES ayetine ilave ettiler.( ağız,burun,kulak,ense,) ALLAH ın kitabında bir eksiklik mi vardı da (haşa) bunlar tamamladılar.

  İnananlar! Namaza kalktığınız zaman: Yüzünüzü yıkayın, ellerinizi dirseklere kadar yıkayın, başınızı sıvazlayın, ve ayaklarınızı da topuklara kadar (sıvazlayın/yıkayın).5/6
  ** KURAN DA ASLA EKSİKLİK YOKTUR **
  Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.6/38
  Kuşkusuz zikri (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.15/9
  Artık bundan sonra hangi hadise/söze iman edecekler?77/50

  * hadis,( söz ) demektir. *
  Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir hidayet ve Rahmettir.12/111
  İnsanlardan bazısı var ki, halkı bilgisizce ALLAH’ın yolundan saptırmak ve onu hafife almak için temelsiz hadislere sarılırlar. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır31/6

  Ey inananlar, peygamberin evine, yemeğe çağrılmadan girmeyin. Öyle bir çağrıyı da beklemeyin. Çağrıldığınız vakit girebilirsiniz. Yemeği yedikten sonra ayrılıp dağılın. Hadislere (sözlere) dalmayın. Bu durum peygamberi üzüyor; ancak size bildirmekten utanıyordu. ALLAH gerçeği bildirmekten çekinmez. Onun hanımlarından bir şey istediğinizde onu bir perde ardından isteyiniz. Bu sizin kalbiniz ve onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. ALLAH’ın elçisini üzmemelisiniz ve ondan sonra onun eşleriyle asla evlenmemelisiniz, zira bu, ALLAH katında pek büyük bir günahtır.33/53
  Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir hadis söylemişti. Eşi bunu yayınca, ALLAH onu bundan haberdar kıldı. Ona durumun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber konuyu eşine açınca eşi, ‘Bunu sana kim haber verdi?’ diye sordu. ‘Herşeyi Bilen ve herşeyden Haberdar olan bana bildirdi,’ diye cevapladı.66/3
  Kuşkusuz Kur’ân, şerefli bir peygamberin (Allah’tan) getirdiği sözdür.69/40

  Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir hadis getirsinler.52/34

  Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH’ın ayetleridir. ALLAH’tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?45/6

  * HADİS UYDURANLAR *

  ALLAH’a karşı yalan uydurandan ve kendisine gerçek geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?39/32

  * UYDURDUKLARI KURALLARI HADİSLERİ,SÖZLERİ,HALKA DİN DİYE SUNANLAR *
  Kitab’ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun ALLAH’tan olduğunu söyleyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların!2/79
  – YAHUDİLER,KENDİLERİNE HER ŞEYİ AÇIKLAYAN,TAM DETAYLI OLAN ALLAH IN KİTABINI (6/154,7/145,37/117,)YETERSİZ GÖREREK SORDUKLARI SORULARA CEVAPLAR OLARAK MİŞNA ( SÖZ) ve GAMARA (UYGULAMA) ADINDA DİNİ KAYNAKLAR OLUŞTURDULAR.BÖYLECE,ALLAH IN DİNİNİ TAHRİF EDEREK İNKARCI OLDULAR.MÜSLÜMANLARDA AYNI HATAYA DÜŞEREK,KENDİLERİNE HERŞEYİ AÇIKLAYAN,TAM DETAYLI KURAN I (6/38,114,12/111,16/89)YETERSİZ GÖREREK HADİS (SÖZ)ve SÜNNET (UYGULAMA)ADINDA DİNİ KAYNAKLAR OLUŞTURDULAR VE BÖYLECE MEZHEP MEZHEP BÖLÜNDÜLER (23/52,56,25/30).
  ALLAH’tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma.6/114
  Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O’nun sözlerini(HADİSLERİNİ) değiştirebilecek yoktur. O, İşitendir, Bilendir.6/115

  * MEZHEP ve TARİKATLARA BÖLÜNMEYİN *
  Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılık ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayınız. Onlar için büyük bir azap var3/105
  Dinlerini parçalara ayırıp grup grup olanlarla senin hiç bir ilişkin yoktur. Onların işi ALLAH’a kalmıştır; sonra onlara durumlarını haber verecektir.6/159
  * MEZHEPLERİN BESİNLERLE İLĞİLİ UYDURDUĞU HARAMLAR *
  De ki, ‘ALLAH’ın size indirdiği rızıkların bir kısmını helal, bir kısmını da haram ettiğinizi görmez misiniz?’ De ki, ‘ALLAH mı size izin verdi, yoksa ALLAH’a iftira mı ediyorsunuz?10/59
  ALLAH adına yalan uyduranlar diriliş gününü düşünmezler mi? ALLAH insanlara karşı bol lütuf sahibidir; ancak onların çoğu şükretmez.10/60

  * MEZHEPCİ BÖLÜCÜLER *
  Aynı şekilde o bölücülerle de ilgileneceğiz.15/90
  Onlar ki Kuran’ı parçalara ayırdılar.15/91

  * ALTIN İPEK GİBİ UYDURDUKLARI YASAKLARI *
  De ki: ‘ALLAH’ın, kendi kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları kim haram edebilir?’ De ki: ‘Onlar dünya hayatında inananlar içindir, ahirette ise sadece onlar içindir.’ Bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle detaylı açıklarız.7/32
  Onlar için, içlerinden ırmaklar akan Adn bahçeleri (cennetleri) vardır. Orada altından bileziklerle süslenirler, ipek ve kadifeden dokunmuş yeşil elbiseler giyerler. Orada koltuklar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir ödül ve ne güzel bir durak…18/31
  ALLAH inanıp erdemli bir hayat sürenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere (bahçelere) sokar. Orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri de ipektir.22/23
  Sonsuzluğa dek süren cennetlere gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve inciler takacaklardır, oradaki elbiseleri ise ipektendir.35/33

  * ALLAH’IN HARAM ETMEDİĞİNİ HARAM ETMEYİN. *
  İnananlar, ALLAH’ın size helal yaptığı iyi şeyleri haram etmeyin. Sınırı aşmayın. ALLAH sınırı aşanları sevmez5/87

  * * KURAN ‘DAN BAŞKA KAYNAKLARI İZLEMEYİN. **
  Rabbinizden size indirileni izleyin, O’ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!7/3
  ** KURAN UYDURMA BİR HADİS DEĞİLDİR. **
  Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir hidayet ve Rahmettir.12/111
  Nitekim, ona inanmazlar. Kendilerinden öncekilerin sünneti (YASASI) de böyleydi.15/13
  Senden önce gönderdiğimiz tüm elçiler için öngördüğümüz yasa (sünnet) budur. Sistemimizde herhangi bir değişiklik göremezsin.17/77
  ALLAH en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi. Rab’lerini sayanların derileri ondan dolayı ürperir. Sonra derileri ve kalpleri ALLAH’ın mesajına karşı yumuşar. Bu, ALLAH’ın yol göstermesidir; dilediğini ve/veya dileyeni ona ulaştırır. ALLAH’ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz39/23

  ** ALLAH’ın sünneti ( yasası )dır. KUR’AN **
  ALLAH’ın kendisine yasallaştırdığı bir konuda peygambere herhangi bir engel yoktur. Bu, öteden beri, gelmiş geçmişlere uygulanan ALLAH’ın sünneti (yasası) dır. ALLAH’ın emri, belirlenmiş ve kesinleşmiştir.33/38
  Öncekilere uygulanmış ALLAH’ın sünneti (yasasıdır). ALLAH’ın sünnetinde herhangi bir değişme bulamazsın.33/62
  Azabımızı gördüklerinde inanmaları kendilerine bir yarar sağlamaz. Bu, daha önceki kulları hakkında sürekli uygulanan ALLAH’ın sünneti (yasası) dır. İşte o zaman inkarcılar hüsrana uğramışlardır.40/85
  Öteden beri uygulanan ALLAH’ın sünneti (sistemi) budur. ALLAH’ın sünnetinde bir değişme bulamazsın.48/23
  Yeryüzünde büyüklendiler, kötülük planladılar. Halbuki kötü plan sahibine geri teper. Geçmişlere uygulanan sünnet (yasa) dan başkasını mı bekliyorlar? ALLAH’ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin; ALLAH’ın sünnetinde bir sapma göremezsin.35/43

  ** KURAN IN KORUNMASI İNSANİ DEĞİL,İLAHİ YÖNTEM İLE GERÇEKLEŞECEKTİR. **
  Kuşkusuz zikri (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.15/9

  ** YARATICI KİTABINI İNSANLIĞA AÇIKLIYOR **
  İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, -biz kitapta halka açıkladıktan sonra- gizleyenleri hem ALLAH ve hem de tüm lanetleyenler lanetler.2/159

 • Avatar

  musa Nov 10 2012 - 17:43 Reply

  güzel yazı olmuş.düşündürücü siz sadece kurandan örnekler vermişsiniz.inkar edilemez.kafamı karıştırdınız.

 • Avatar

  tuğrul Nov 12 2012 - 10:24 Reply

  Ortalama bir cümleyi, değil 1500 sene+yüzlerce kişi, hemen şimdi+yüz kişiyi yanyana dizip kulaktan kulağa iletmelerini isteseniz emin olun son kişiden %60-70 değişmiş olarak alırsınız. Beşeri kaynakların şahsi ihtiyaç, ihtiras ve hatta art niyetten etkilenmemiş olmasının ihtimali nedir? Hal böyleyken, Yaratıcı, yarattığını Kuran dışı kaynaklarla niye mesul tutabilir?

 • Avatar

  simsek Nov 24 2012 - 18:25 Reply

  tuğrul kardeş aynen yazınızın altına imzamı atarım.

 • Avatar

  simsek Nov 27 2012 - 17:14 Reply

  sevgili metin bey bilgilerinize teşekkür ederim.
  sünnet kuranın uygulamasıdır.
  ayrıca bir sünnet yoktur.
  hadisler kötü niyet taşıyan kişilerin malesef müslümanlara atılan en büyük kazığıdır.

 • Avatar

  Hüseyin Şahin Dec 17 2012 - 23:39 Reply

  Çölde vaha gibisiniz.Başarılar

 • Avatar

  RECEP ARUZ Feb 26 2015 - 12:43 Reply

  Kuran TEK kaynaktır. Arkadaşlarımız çok güzel açıklamışlar. Tebrikler… ALLAH ilmimizi arttırsın.

  Mevsim Bahar..Ben artık özgur bir müslümanım. Bir elimde KURAN, Bir elimde bahar çiçekleri ve arkamda 1400 yıllık hurafe, hadis, mezhep ve şeyhlerın enkazı.

Leave a reply

Name (required)

Website