Kuran’da namaz var mı? Salat kelimesi üzerine bir analiz…

Kuran’da namaz var mı? Salat kelimesi üzerine bir analiz…

 

Salat kelimesinin namaz anlamına gelmediğini sadece ‘Dua, Allah’a boyun eğme, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek’ gibi anlamları olduğunu, bildiğimiz anlamda namazda ifa edilen fiziki hareketleri kapsamadığını iddia eden hatta namaz batıl dinlerin uygulamasıdır diyenler var. Evet salat kelimesi ‘Dua, Allah’a boyun eğme, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek’ gibi anlamlara da gelir ama namaz değildir diyebilir miyiz? Namaz kelimesinin Kuranda geçmediği de doğrudur, günümüzde namazın ilmihal kitapları ile dua sıralarına, rekat sayılarına, şöyle yapılırsa bozulur, böyle olursa kabul olmaz gibi Kuranda bulunmayan ritüel ve kurallara hapsedildiği de doğrudur ama verilen isim ve uydurulan kurallar bir yana sadece yapılan ibadeti düşünelim bugünkü şekliyle kıyam, rukü, secde hareketlerini kapsayan bir ibadet Kuran’da yoktur diyebilir miyiz? Kuran ayetleri üzerinden konuyu inceleyelim: (Meallerde namaz olarak çevirilen bölümler aşağıdaki ayetlerde orjinal kelime olan ”salat” şeklinde yazılmıştır.)

Nisa
101: ‘Yeryüzünde adım attığınızda, kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, salatı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kafirler, sizin apaçık düşmanlarınızdır.’

Bu ayette tehlike hissedersek Salat ibadetimizi kısaltabileceğimiz bildiriliyor. Salat sadece ‘Dua, Allah’a boyun eğme, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek’ gibi anlamlara gelse bu kısaltma izni ne ifade eder? Allah’a boyun eğme, kitaba uymak zaten zaten İslamın gerekleri, bunların kısaltması gibi bir ifade olabilir mi? Burada salatı sadece dua anlamı ile daraltsanız da olmaz çünkü duayı yürürken bile yapabilirsiniz hatta ezberiniz varsa yürürken Kuran bile okuyabilirsiniz, sonuçta fiziki bir hareket gerektirmiyor.

Nisa
102: ‘Sen onların arasında bulunup onlara salatı ikame ettirdiğinde içlerinden bir grup seninle birlikte namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettikten sonra arkanıza geçsinler ve salat etmemiş olan diğer grup gelip seninle birlikte salat etsinler. Bu arada tedbirlerini alsın ve silahlarını da yanlarında bulundursunlar. Kâfirler sizin silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olmanızı ve üzerinize baskın yapmayı isterler. Yağmurdan dolayı sıkıntınız olur veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Ancak tedbirinizi alın. Allah kâfirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.’

Ayette savaş sırasında Peygamber ve müminlerin namaz kılarken tedbirli olması öğütleniyor. Bir gurup Peygamber ile birlikte ‘salat’ yani namaz ibadeti için ‘secde’ ederken diğer gurup onları koruyor sonra yer değiştiriyorlar. Ayeti Arapçasından da inceleyin ‘salat’ ve ‘secde’ kelimelerini net olarak göreceksiniz. Salat sadece dua anlamına gelse neden secde ediliyor? Secde eden grup ile diğer grubun yer değiştirmesi fiziksel anlamda bildiğimiz namazı tarif ediyor. Secde insanın en savunmasız olduğu pozisyon silahlı grup ile nöbetleşe yapılmasıda bu sebepten.

Nisa
103: ‘Salatı ikame ettikten sonra ayakta, oturarak ve yan yatarken Allah’ı anın. Güvene kavuştuğunuz zaman ise salatı gereğince edin. Salat müminlerin üzerine belli vakitlerde yerine getirilmek üzere farz kılınmıştır.’

Salat sadece ‘Dua, Allah’a boyun eğme, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek’ gibi anlamlara gelse belirlenen vakit ne anlama gelir? Bunlar zaten İslam’ın ve Müslüman olmanın gerekleri olduğuna göre bunun vakti mi olur?

Fetih
29: ‘Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükû ve secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir……….’

Bazılarının iddia ettiği gibi salat sadece ‘dua, Allah’a boyun eğme, kitaba uymak’ gibi anlamlara gelse insanların yüzlerindeki secde izi ne anlama gelir? Ayrıca bu ayet içinde secde ile birlikte kullanılan rukü kelimesine de dikkat edin. Ayet secde kelimesine farklı anlamlar yükleyenlerede cevap niteliğindedir.
Kuranda daha pek çok ayette secde, rükû, kıyam geçer ve topluca yani cemaat olarak kılınması da teşvik edilir.

Ali İmran
43: ‘Ey Meryem! Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et.’

Rukü kelimesi dini terimde namazın kılınışında bir hareketi ifade ettiği gibi sözlükte de eğilmek anlamındadır fiziki bir hareketi ifade eder. Salat sadece ‘Dua, Allah’a boyun eğme, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek’ gibi anlamlara gelse eğilmek neden? Bu ayette geçen ‘rüku edenlerle birlikte rüku et’ ifadesi cemaat halinde kılınan namaza işarettir. Görüldüğü gibi toplu bir şekilde yapılan bir fiziki hareket var.
Vakit bildiren ayetleri de okuyalım:

Kaf
40: ‘Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından O’nu tesbih et.’

Ayette hem bir zaman diliminden bahsediliyor hemde secde kelimesi burada çoğul olarak kullanılıyor. (Sucûdi)

Hûd
114: ”Gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde salatı ikame et. Şüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlara bir öğüttür.”

İsra
78 : ”Güneşin sarkmasından gecenin kararmasına kadar salatı ikame et ve sabah Kuran’ınıda, çünkü sabah Kur’an’ı, şahid olunandır.”

Bakara
238: ”Salatı ve orta salatı koruyun ve Allah’a karşı gönülden boyun eğici olun.”

Salat sadece ‘dua, Allah’a boyun eğme, kitaba ve emirlere uymak’ gibi anlamlara gelse bunun vakitleri olabilir mi? Bu vakitler dışında muaf mıyız bunlardan?

Birde abdesti anlatan ayete bakalım:

Maide
6: ‘’Ey iman edenler! salata kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklarınıza kadar ayaklarınızı da. Eğer cünüp iseniz yıkanın. Eğer hasta yahut yolculukta olursanız veya sizden biri tuvalet ihtiyacını görmüş ya da kadınlara dokunmuş olup da su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah size zorluk çıkarmak istemez; ancak sizi temizlemek ve üzerinize nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz’’

Salat sadece ‘Dua, Allah’a boyun eğme, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek’ gibi anlamlara gelse bu el ayak yıkamak neden? Zaten dinin gereği olan şeyler için el-ayak yıkamak mı gerekir? Ayetteki ‘salata kalktığınızda’ ifadesine dikkat edin farklı bir hale geçileceği açıkça belirtiliyor.
Namaz kelimesinin Kuranda geçmediğini biliyoruz ama sadece kelime anlamları üzerinden gidersek Kuranda ‘Peygamber’ kelimesi de geçmediği için onu da reddetmemiz gerekmez mi? Kuran’da defalarca geçen ‘rukü,secde,kıyam’ kelimelerine farklı anlamlar yükleyerek namaz Kuran’da yoktur diyenlerin ‘Resul, Nebi’ kelimelerini de farklı düşünmeleri ve Kuran’da peygamber yoktur diyerek tıpkı namaza yaptıkları gibi Resulleri de inkar etmeleri gerekmez mi?

Özet olarak salat kelimesinin geçtiği ayetlere bakıldığında görüyoruz ki insanlar salatın ikame edilmesi sırasında savaşta dönüşümlü olarak birbirlerini koruyor, belirlenmiş vakitlerde yapıyor, abdest alıyor, yüzlerinde secde eseri iz oluşuyor, bunu fiziki hareketler ile yapıyor(rukü,secde,kıyam) ama bazılarının yaklaşımında bu bir türlü bildiğimiz anlamda namaz ve secde etmek anlamına gelmiyor.

Secde etmek sadece İslam ile birlikte gelmiş bir ibadet şekli değildir. Yahudi, Hristiyan ve Budistler tarafından da yapılmaktadır. Hatta kabile dini denilen toplumlar da bile secde bulunmaktadır. Secde Allaha boyun eğmenin ve teslimiyetin fiziken gösterilen en güzel şeklidir. Rüku,secde ve kıyam dua okunarak yapılır bunun ismide salatı ikame etmektir yani namazdır.

Kuran ışığında değerlendirildiğinde ”Kuranda namaz yoktur, salat namaz değildir, salat sadece dua, Allah’a boyun eğme, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek anlamlarına gelir demenin hiç bir mantıki temeli olmadığını görüyoruz. Bu kadar açık ayet hükümleri var iken ‘salat’ namaz değildir demenin insanı hangi konuma düşürdüğünü tahmin edersiniz.

‘Salat namaz değildir’ iddiasında bulunanların şu soruya samimiyetle cevap vermesini istiyorum. Namazı reddetmenizin sebebi Kurandan yeterli delili bulduğunuza inanıp gerçekten kalben tatmin olarak böyle olduğunu düşünmeniz mi yoksa içinde abdest de bulanan ve günün belli vakitlerinde uygulanan bu ibadetin nefsinize ağır gelmesi sebebiyle kendinizi kandırma ve vicdanınızı rahatlatma çabası mı?


About the Author
Author

rabbani

Comments (18)
 • Avatar

  Gökhan Feb 15 2016 - 23:41 Reply

  Ayetler birbirine çıkıyor bu da türlü türlü açıkladık demesiyle doğrulanıyor. Namaz kılamasan da..

  “Yüce Allah’a karşı Daimi zikrin sahibi olmak , ayetlere yüz çevirmemek, kitaba sımsıkı sarılmak..” gibi eğer ki durumunuz oldu ki namazı kılamamanızı gerektirdi fakat bu Yüce Allah’ı anmanıza engel değildir bazen unutuyor bunu da aşmaya çalışmalıyız çünkü yeri gelir namaz atlarsınız ya da telafisi, özrü, tövbesi gereken işlemler yapabilirsiniz tövbe edin, doğru olun haksızlığı yol edinmeyin asla o da imtihandır unuttum, yanıldım, doğrusu bu değil demekten utanmayın kibirlenmeyin tavsiyem..

 • Avatar

  Yener Feb 22 2016 - 18:40 Reply

  S.A… Yazınıza teşekkür ederim… Faydalandım… Bir iki hususla ilgili cevaplarınızı merak ediyorum…
  1. Nisa 101. ayet namazların cem edilemesine ve seferi iken azaltılmasına delil midir?..
  2. Nisa 101.ayette bahsi geçen “salat’ın kısaltılmasından” salatın fiziksel hareketleri de kapsadığının anlaşılmasıyla birlikte…Acaba peygamberimiz bu fiziksel hareketleri ve fiziksel hareket adetlerini nasıl biliyordu? Kısaca peygamberimize bu konuda vahiyle inen ayetler hangileridir?…
  3. Bu noktada peygamberimize isnat edilen vahyi metluv ile bu ikame-i salat-ı hadislerde görebiliyor muyuz?
  4. Nisa 102-103, Fetih 29, Ali İmran 43 … burada bahsi geçen ayetlerde salatın toplu olarak ikame edilmesine dair emir ifadeleri çok net değil mi?… Yani esasen namaz tek değil de toplu olarak ikame edilmelidir sonucu varmak gerekmez mi? Tek ikame edilebilirliğine varsa hangi ayetler delil olabilir?…
  5. Kaf 40. ayet namaz sonrasında geleneksel olarak yaptığımız tesbihatında delili olabilir mi?

  Fazla soru oldu… Cevaplarını faydalanmak için bekliyorum…

 • Avatar

  Nadir Erhan ÇOLAK Feb 25 2016 - 19:17 Reply

  Onları rükû ve secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir

  namaz ve namaz ederken görürsün.
  namaz izidir.

  hiç gören var mı?
  yoksa ayet başka diyor, biz başka mı?

  • Avatar

   rabbani Mar 8 2016 - 15:45 Reply

   Ayette geçen secde izini yara izi gibi bir şey olarak hayal ederseniz yanılgıya düşersiniz. Düzenli namaz kılan insanlardaki sima farkına şahit olamamak mümkün değil.

 • Avatar

  Pinar_Evrende Mar 18 2016 - 18:46 Reply

  Kuran’ın anlattığı şekilde namaz kılan bir insan, secde ve rüku hareketlerinin hakkını vermesi gerektiğini anlar. Yani, bugün namaz hakkında pek çok yanlış uygulamanın peşinde giden ehlisünnetin iki saniye secdede, iki saniyede rükuda durduğunu, çoğu vakti ise kıyama ayırdıklarını görmekteyiz. Oysa Kuran uzun uzun secde etmekten bahseder…

  Namazı, Kuran’ın anlattığı bir şekilde kılmaya gayret eden kişi görecektir ki, uzun secdelerin ardından (1-2 dk secdede dua ettiğinde bile) namaz sonrası alnında secde etmekten ötürü bir iz olduğunu görür. Alnını secdeye, yere koyduğundan ötürü, orada yerin izi çıkar, alın kızarır vs.

  Secde izi, ile Rabbimizin buyurduğu, secdeye önem vermekten kaynaklı alında oluşan fiziki iz olduğunu göremeyip, bunu başka başka anlamlara yoranlar, ancak zan batağında yüzmektedir.

 • Avatar

  Sinan Erdoğan Mar 20 2016 - 17:45 Reply

  İmanı küfürden, hakkı batıldan, doğruyu eğriden, iyiyi kötüden, hayrı şerden, helali haramdan ayıran
  Furkan’ı indiren Allah’a, yarattığı zerreler adedince hamd olsun.

  “Bu, öğüt alanlara bir öğüttür.”

 • Avatar

  Münir Mar 24 2016 - 19:31 Reply

  Namaz kilan müslümanlarin, okuduklarinin kendi dillerinde ne anlama geldiklerini bilmeleri,
  dinimizin en önemli kuralidir.

  Günde bes vakit kildigimiz namazda okuduklarimizin muhakkak ne anlama geldigini bilmemiz
  gerekiyor. Bunun icin Kuran ayetlerini arapca ezberlerken, ayni zamanda ülkenin konusma dilinde de ezberlenmesi gerektigini düsünüyorum. Ne anlama geldigini bilmeden okudugumuz
  kuran surelerinin, dinimizin getirilis amacina ters oldugu inancindayim. Kuran tercüme edilemez o sebeple muhakkak inzal oldugu gibi okunabilir anlayisini dogru bulmadigimi ifade etmek isterim.

 • Avatar

  hakan karadoğan Apr 8 2016 - 09:08 Reply

  Salatın zihinsel ve mali olarak destekleşme yardımlaşma anlamlarına gelmediğinin delili olarak gösterdiğiniz Fetih 29, Ali İmran 43 ve Kaf 40′ da “salat” kelimesi geçmemektedir. Bu yüzden “insanların yüzlerindeki secde izi” ve ayrıca bu ayet içinde secde ile birlikte kullanılan “rukü” kelimesi salatı tarif ediyor olamaz. O ayetlerde tarif edilen salatın ( zihinsel ve mali olarak destekleşme yardımlaşma)’nın dışında, bu gün namaz diye bildiğimiz ibadet şeklini tanımlamaktadır. Namaz kelimesi farsçadan dilimize geçmiş olup her ne kadar kuran’da geçmese de yukarıda adı geçen sure ve ayetlerin yanısıra pek çok ayette bizden istenen ibadet şeklini yani sadece Allahın önünde tazarru ile eğilip boyun bükmemizin secdeye kapanmamızın nasıl olması gerektiği anlatılmıştır. Bu ayetlerde tanımlanan salat değil namazdır. Özetle ve sonuç olarak, Salat “zihinsel ve mali olarak destekleşme yardımlaşma” anlamlarına gelirken namaz “Allahın önünde tazarru ile eğilip boyun bükmemizi secdeye kapanma”mızı ifade etmektedir. Ayrıntılı bilgi için http://www.istekuran.com/salatvenamaz.html adresinden yararlanılabilir. Saygılarımla :)

  • Avatar

   rabbani Apr 11 2016 - 18:23 Reply

   Yazımın hiç bir yerinde bu ifadeye sebep olacak bir bölüm yer almamaktadır: ”Salatın zihinsel ve mali olarak destekleşme yardımlaşma anlamlarına gelmediğinin delili olarak gösterdiğiniz”
   Yazımın başından sonuna kadar salatın sadece bu anlamlara gelmediğini, bunlarla birlikte rukü, secde, kıyam hareketlerininde yer aldığı bir bütün olduğunu anlatıyorum. Fetih 29, Ali İmran 43 ve Kaf 40′ da “salat” kelimesi geçmiyor diyerek rukü ve secdeyi salattan ayrı gibi göstermeye çalışıyorsunuz ama nisa suresi 102. ayette salat ve secde kelimelerinin birlikte kullanılmasından hiç bahsetmiyorsunuz. Bu ayette ayrıntılı bir namaz tarifi yapıldığını görüyoruz.

 • Avatar

  Ali Jan 16 2017 - 03:50 Reply

  Ellerinize sağlık, namaz kılmaya kibirlenenlerin uydurduğu bir şeydir bu tür olaylar onlar azıcık imanlarını sorgulasa ateist olacaklar ama yemiyor

 • Avatar

  İlhan Mar 7 2018 - 18:01 Reply

  Nisa 102 de hitap nebiye olmasına rağmen devamında “secde ettiklerinde”diye devam ediyor! Madem nebiye hitap ile başlıyor “secde ettiğinizde” denmesi gerekiyor olmaz mıydı?

 • Avatar

  tülin Mar 22 2018 - 05:43 Reply

  Allah razı olsun.. çok faydalandım yazınızdan..

 • Avatar

  İlker Kurt Apr 15 2018 - 10:16 Reply

  Mu’tell (nakıs) yapısından dolayı pa’el vezninde Saliy (ܨܰܠܺܝ) şeklinde de görülen Səla (ܨܠܳܐ) fiilinin Süryanicede ilk anlamı: Eğilme, bükülme olduğu halde, daha çok dua etmek manasında kullanılmaktadır. En eski yazılı örnegini Tanah’ta görmekteyiz:

  “Kral ve oğulları yaşasın diye dua etsinler (ומצלין לחיי מלכא ובנוהי)”
  “Daniel …diz üstü çöküp dua etti (ודניאל… ברך על־ברכוהי ומצלא)”

  Söz konusu fiilden “dua” manasında bir isim olarak Səlu (ܨܠܽܘ) kelimesi türetilmiş. Bu ismin müennes formu ise, Səluta (ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ) şeklinde olup, Süryanice İncillerde çok yerde geçer.

  Mesela “Beiyt seluta (ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ)” tamlaması, “dua evi”, yani tapınak demektir (Matta 21/13, Markos 11/17, Luka 19/46).
  Ayrıca Süryani Hırıstiyanlar günde yedi vakit kıldıkları namaza “Səluta (ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ)” derler; çünkü namaz nihayet bir dua ritüelidir.

  Bu kelime esasen Aramice fakat Aramice, İbranice, Habeşce veya Süryanicede türetilen kelimelerin Arapçaya yabancı olmadıgını hatırlatmak gerek. Zira bu dilleri konusan halklar yıllarca iç içe yaşamış, özellikle dini terminolojide çok fazla ortak kelime kullanmışlardır. Səluta (ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ), yani Salat (صلاة) kelimesi, hem dua anlamında, hem de bir ritüel ibadete (namaz) verilen isim olarak müşterek sözcüklerden sadece birisidir…

  ————————————————–

  Hakkı Yılmaz, semitik diller arasındaki bu yakın iliskiyi dikkate almadan, degerlendirmesini salt Arapça üzerinden yapmaya çalısıyor. Elbette bu da yapılabilir ama kelimenin manasıyla ilgili ileri sürdügü tez, tamamen kendi yorumlarından ibaret olup, Arap dilinde böyle bir fiilin “destekleme” manasında kullanıldıgına dair bir bulgu yoktur.

  Hakkı Yılmaz, uyluk (صلو) sözcüğünün eylem manasını “Bir yükün altına uyluğunu koymak, yani diz ile desteklemek” şeklinde açıklamaya çalışmış, böylece Salat kelimesinin de aynı anlama geldiğini savunuyor… Oysa ki hiç bir Arapça sözlükte kelimeye öyle bir anlam verilmediği gibi, en eski yazılı örneğine Süryanicede rastladığımız bu kelimenin her iki dilde de “dua” anlamında olduğu yeterince açıktır. Yukarda bununla ilgili İncilden ve Tanahtan örnekler verildi… Nitekim Lisanü’l Arab’ta الصلاةُ الدُّعاءُ والاستغفارُ (Salat duadır ve istigfardır) deniliyor. Yani Süryaniceden Arapçaya intikal eden sözcügün her hangi bir anlam kaymasına maruz kalmadıgı da burdan anlaşılmaktadır! Evvelce söyledigim gibi “uyluklamak – destek olmak” gibi manalar çagdaş Türk müfessirler tarafından türetilmiş/uydurulmuştur ve Arapça lugatlarden teyit edilememektedir…

 • Avatar

  Hasan Ulukanlı Nov 21 2018 - 09:48 Reply

  Kanımca Kur’anda geçen “Salad” kelimesi, bizim Farsça’dan aldığımız ve yaklaşık 1200 lü yıllardan beri (Atebet-ül Hakayık -1300 yılından önce) “Namaz” olarak adlandırdığımız ibadeti tanımlamaktadır. Burada en önemli konu Hz.Muhammed’in bu Salad ibadetini Peygamberliğinin en az son 11 yılında bizzat uygulamış olduğudur. Yani bildiğimiz şekli ile Namaz, aslında Kur’anda “Salad” olarak anılan bir “İbadettir” ve nasıl uygulanacağı bizzat Hz.Muhammet tarafından yaşadığı dönemde “Sahabilerine” ve ölümünden sonra da “Tüm İnsanlara” gösterilmiş bulunmaktadır. Buna göre bizim Namaz yerine Salad kelimesini kullanmamızda bir yanlışlık yoktur, hatta Zerdüştlük öncesinden (Zendçe) Farsça’ya geçen ve ateşe, ışığa tapınmayı tanımlayan Namaz kelimesinin yerine kullanılması çok daha doğru olabilir.

 • Avatar

  fahrettin Sep 25 2019 - 19:07 Reply

  valla çok güzel açıklayıcı olmuş ben şahsen tatmin oldum

 • Avatar

  mustafa Oct 1 2019 - 01:46 Reply

  size delili ile birlikte daha önce verdim salat kelimesinin anlamını salat kelimesi kuranda devamlı bir ayeti gösterdi bakmadınız
  delil ile mevcuttur hemde kuran ayetleri ile

 • Avatar

  İskenderli Mar 31 2020 - 22:14 Reply

  Allah ve melekleri peygambere salat ederler ayetinden anlaşılacağı gibi salat kelimesi namaz ve dua olarak her yerde Çevrilemez öyle olmuş olsa Allah ve melekleri peygambere dua ederler yada Allah ve melekleri peygambere namaz kılar haşa ey mü minler sizde peygambere namaz kılın yada dua edin şeklinde olur buda bariz yanlış olur. Ahzap suresi 56.ayetten bahsediyorum

 • Avatar

  Ahmet May 20 2020 - 01:28 Reply

  Allahin verdiği isimle anilmamasi bir saygısızlıktir. Allah salat-ı emretmistir. Kavram kargaşası adina Allah’a saygisizlik yapmayalim. Uzman gibi namaz yerine salat kelimesi koymak cahilce değilse küfürdür. Kufur gerçeği ortmek gizlemek gibi bir algi operasyonunun adidir. Yasam boyunca dayanisma iconde olmasi gereken muslumanlar salati ikame ederkende dayanisma icinde olmalidir. Istisna durumlarda bireysel devamlilik gerekir. Gozden kacirilmak istenen salatin bir cercevesi olmadigi icin dinamiktir ve cozumleme ile surdurulmesi gelistirilmesidir. Birbirlerini ile dayanismayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Secde ile sadece fiziki eylem olarak gorulmesin. Secde destek vermek anlamindadir. Allah ve melekler peygamberine secde etmistir. Secde etmeyeyen seytandir.
  Salati ikame yasam icin bir antreman niteligindedir. Yaşamda basari icin her turlu dayanisma sarttir.
  Islam Allah in projesinin adidir
  Gercegin ters anlamlısı küfürdür. Kufur- Gercek.
  Bu projeye destek vermek her muslumana farzdir.
  Hidayet sorunu en guzel yol izlenerek cozulmesinin adidir.
  Hidayet icin bir rehber kullanma kilavuzu gerekir ki bu da kurandir.
  Hidayet icin bir rehberi olan insan aklini hikmet ile kullanmak sarttir.
  Bu cercevede iyi işler yapanlar cennet ile ödüllendiriliyor.
  Neye iyi diyoruz yaratilis amac ve gayesine uygun olana …
  Peki biz neye iyi diyoruz. Isimize gelene işimize yarayana…
  Musluman cevresine ornek davranislarda bulunarak, inancinin geregini yaparak Allaha yakisir insan olmayi tesciller.
  Bu gün ki yasanan islam Allahin şanına yakisir degildir.
  Bilinsizce yapilan eylemler iyi niyetine gore deger bulsa da asil kiymetini bulmaz.
  Peygamber gibi yasamak bu sekilde mümkündür. Onu da şekli taklit etmek iyidir. Ama esas olan onun kullandigi metod ve formuller ve rehberi onun gibi kullanmaktir.
  Allah ilkeli ve ustun vasıflara sahip insan yetistirmeyi amaclarken bu günkü islam anlayışı ile gozu cennet hirdi burumus bonus toplayan Allahin sanina yakismayan rezil beser yetistirmekte.
  Insan yolculuga esfele safilinden baslamistir. Bir primat türüne Allah kendinden nur katarak onu yeryuzune halife kılmıştır. Bize bahşettiği en guzel nur bilinçtir.
  Kendini bilmeyen insan Allahi da bilemez.
  Islam toplumu namaz da takilmis ve ilerleyememistir. Cevresinde rezil olarak anilmaktadir. Bu haliyle yahudilet yada iseviler gibi yada izmler arasindan bir tercih yapamamis gibi durmaktadir.
  Islam görüşleri arasinda (mezheplet vs) örneklik olusturacak bir akim yoktur.

Leave a reply

Name (required)

Website