Adam Olamadın Hikayesi

Geleneksel din anlayışını desteleyen bir hikaye… Adam olsaydın babanı ayağına çağırmazdın… Kur`an`dan haberi olan bir baba oğlunun yanına seve seve gider.

Kur`an niçin okunur: Okuyup ders almak için.. Buyurun ders almaya:
Yusuf Suresi90. Yoksa sen, gerçekten Yusuf musun? dediler. O da: (Evet) ben Yusufum, bu da kardeşim. (Birbirimize kavuşmayı) Allah bize lütfetti. Çünkü kim (Allah`tan) korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükâfatını zayi etmez, dedi.

91. (Kardeşleri) dediler ki: Allah`a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz.

92. (Yusuf) dedi ki: “Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir. ”

93. “Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun, (gözleri) görecek duruma gelir. Ve bütün ailenizi bana getirin. ”

94. Kafile (Mısır`dan) ayrılınca, babaları (yanındakilere): Eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf`un kokusunu alıyorum! dedi.

95. (Onlar da: ) Vallahi sen hâla eski şaşkınlığındasın, dediler.

96. Müjdeci gelince, gömleği onun yüzüne koyar koymaz (Ya`kub) görür oldu. Ben size: “Allah tarafından (vahiy ile) sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim” demedim mi! dedi.

97. (Oğulları) dediler ki: Ey babamız! (Allah`tan) bizim günahlarımızın affını dile! Çünkü biz gerçekten günahkârlar idik.

98. (Ya`kub: ) Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi.

99. (Hep beraber Mısır`a gidip) Yusufun yanına girdikleri zaman, ana-babasını kucakladı, “Güven içinde Allah`ın iradesiyle Mısır`a girin!” dedi.

100. Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için (ona kavuştukları için) secdeye kapandılar. (Yusuf) dedi ki: “Ey babacığım! İşte bu, daha önce (gördüğüm) rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana (çok şey) lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. ”

93. ve 100. ayeti okuduktan sonra beni oğlumun ayağına gitmekten hiçbir hikaye vazgeçiremez…

Yazar : Abdullah DÖNMEZ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website