Muhammed Peygamber de bizim gibi bir insandı…

Her insan gibi Peygamberimiz de bir insandı ve herkes gibi sadece Allah`a kul olmakla sorumluydu:


De ki: “Ben sadece sizin gibi bir insanım. İlahınızın bir tek ilah olduğu bana vahyediliyor. O halde şaşıp sendelemeden O`na yönelin ve O`ndan af dileyin. Vay haline ortak koşanların! (Fussilet 6)

De ki: “Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak, tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. O halde, Rabbine kavuşmayı uman, hayra ve barışa yönelik iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi O`na ortak koşmasın. “(Kehf 110)

Herkes gibi Peygamberimiz de gaybı bilmiyordu:

Eğer gaybı bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı arttırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben, iman eden bir topluluk için, bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim. ” (Araf 188)

Onlara şunu söyle: “Ben size Allah`ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyarım ben!” Sor onlara: “Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz? “(Enam 50)

Gaybın anahtarları O`nun yanındadır; onları O`ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde olanı da bilir. O`nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Toprağın karanlıklarındaki bir dâne, yaş ve kuru her şey apaçık bir Kitap`ın içindedir. (Enam 59)

Peygamberimiz Sadece Kuran`a uyan, sadece Kuran`la öğüt veren ve sadece Kuran`la cihat yapan bir insandı:

Kalpleri üzerine, onu anlamamaları için kabuklar geçiririz, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Rabbini yalnız Kur`an`da andığın zaman, nefretle geriye dönüp kaçarlar. (İsra 46)

Tehdidimden korkanlara Kuran`la öğüt ver (Kaf 45)

Kafirlere boyun eğme ve onlara karşı Bu Kuran`la büyük cihat et (Furkan 52)

Görüldüğü gibi Peygamberimiz de bizim gibi bir insandı ve sadece Allah`a kul olmakla görevlendirilmişti. Allahın Kuran`da dilemesi dışında hiçbir gaybı bilmeyen, Sadece Kuran`a göre yaşayan, Kuran`la insanlara öğüt veren, sadece Kuran`la cihat yapan ve bize Sadece Kuran`ı bırakan ahlaklı bir insandı. Kuran`ı terk edip Bunlarla yetinmeyen Peygamber toplumu O`na asılsız yakıştırmalarla yoldan çıkmışlar, O`na layık bir ümmet olamamışlardır. Onun sünnetli doğması, O doğunca bin yıllık ateşin sönmesi, bir kanı yere dökülürse orasının helak olacağı, otuz erkeğin cinsel gücü kadar cinsel gücünün olduğu, miracta Allah`la görüşüp namaz vakitlerinin 5 e indirilmesi, kainatın onun için yaratılması, en üstün peygamber ilan edilmesi gibi iftiralar hat safaya ulaşmıştır. Kuran`ı terk eden Peygamber toplumunun bu gibi iftiralara gönülden inanmasına şaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Hıristiyanları kınayan bu toplum benzeri hataları kendilerinin yaptığının farkında değillerdir ve kıyamete kadar da farkında olamayacakları kanısındayım.

Yazar : Gökhan ÖNKOL( feslegen38@hotmail.com)

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website