ALLAH gözle görülebilir mi?

Yüce ALLAH Kuran-ı Kerimde bizlere şöyle buyurmaktadır:


En`am Suresi 103 Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür/bilir. O Latîf`tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habîr`dir, her şeyden haberdardır.

Bir başka ayette:
Şura Suresi 11 Gökleri ve yeri ortaya çıkarandır, Fâtır`dır O. Size, benliklerinizden eşler yapmıştır; davarlardan da çiftler. Bu tarz içinde üretiyor sizi. O`nun benzeri gibi bir şey yoktur. Gereğince işiten, gereğince görendir O.

Yine bir başka ayette:
A`raf Suresi 143 Musa, bizimle sözleştiği yere gelip Rabbi de kendisiyle konuşunca şöyle konuştu: “Rabbim, göster bana kendini, göreyim seni. ” Dedi: “asla göremezsin beni. ama şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görebileceksin. ” Rabbi dağa tecelli edince onu parça parça etti. Ve Musa baygın vaziyette yere yığıldı. Kendine gelince şöyle yakardı: “Tespih ederim o yüce varlığını, tövbe edip sana yöneldim. İman edenlerin ilkiyim ben. ”

***

Akıl ve mantık sahibi insanların, yani akıllarını çalıştırabilenlerin bu ayetlerden anlayacağı çok açık ve net olarak şunlardır: . “ALLAH gözle görülmez, cisim olarak algılanamaz, o herkesi görür ve bilir ama kullar onu göremez ve tam hakkıyla bilemez!”. Sanırım buraya kadar kimsenin bir itirazi yoktur.

Böyle olmasıyla beraber, Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim`de ilginç hadisler geçmektedir.

“Allah kullarına görünecek. Tıpkı on dördüncü gecesinde ayı gördükleri gibi onu görecekler.
Sahih-i Buhari, c. 8, s. 147: Sahih-i Müslim, c. 1, s. 167, h. 183.

Allah her gece dünyanın semasına iner.
Sahih-i Buhari, c. 2, s. 66; Sahih-i Müslim, c. 1, s. 521, h. 758.

Ayağını cehenneme koymasıyla cehennem dolacak.
Sahih-i Buharİ, c. 6, s. 173; Sünen-i Tirmizi, c. 5, s. 390, h. 3272.

Müminler tanısın diye ayağını onlara gösterecek.
Sahih-i Buhari, c. 9, s. 159; Sahah-i Müslim, c. 1, s. 168, h. 183.

Allah güler, şaşırır. Allah`ın iki eli, iki ayağı ve beş parmağı vardır; birinci parmağına gökleri, ikinci parmağına yerleri ve üçüncü parmağına ağaçları, dördüncü parmağına su ile toprağı ve beşinci parmağına ise diğer varlıkları koymuştur.
Sahih-i Buhari, c. 6, s. 157-158 ve c. 9, s. 181.

Allah`ın içinde yaşadığı bir evi var ve Hz. Muhammed (s. a. a. ) onun evine girmek için üç (kez izin alır). ”
Sahih-i Buhari, c. 9, s. 161; Sahah-i Müslim, c. 1, s. 181, h. 322.

Subhanallah, bunları okuyunca insan gerçekten ne diyeceğine şaşırıyor. ALLAH`ı bir cisim haline sokan, gözle görülür olduğunu, eli ayağı olduğunu iddia eden birileri, nasıl olur da din adına güvenilir kaynak teşkil edilebilir? Gelenekçi zihniyet acaba bu hadisleri nasıl temizleyeceklerdir? Kuran çok açık ve net şekilde ” Gözler onu göremez” dedikten sonra, bu hadislere nasıl olur da insan güvenir? Güvenilecek bir yanı kalmış mıdır? Şimdi su hadisleri, kuran ayetleri ile nasıl bağdaştıracaklar acaba? Nasıl olur da ( haşa) ALLAH gözle görülebilir ve nasıl olur da; Buhari ve Müslimi haklı çıkarmak adına, bu yazılanları savunurlar?

Işte gelenekçi zihniyetin kaynakları ve işte ALLAH`IN gönderdiği kitap.

Hz Ali“nin bu konuda, Nehcül Belağ`dan birinci hutbesini almayı da yararlı buluyorum. Bakın Hz. Ali ne buyurmuş:

“Hamd Allah`a ki, övenler, onu layıkıyla övemezler; nimetlerini sayıp dökenler, onları sayıp bitiremezler; çalışıp çabalayanlar, hakkını ödeyemezler. Öyle bir mabuddur ki, yüce himmetler, O`na ulaşamaz; derin düşünceler, O`nun zatının künhüne eremez. O`nun sıfatının belirlenmiş bir sınırı, var olmuş bir niteliği, sayılı bir vakti ve sonu gelen bir zamanı yoktur…

Allah` ı nitelemeye kalkışan, O`nu başkasına eşit kılmış olur. Başkasına eşit kılan, O`nu ikilemiş olur. Ikileyen, O`nu bölmüş olur. Bölen, O`nu tanımamıştır. Tanımayan, O`na işaret eder. işaret eden, O`nu sınırlar. Sınırlayan, O`nu sayıya sokar. “O nerededir?” diyen, O`nu bir şeyin içine koymuş olur. “O neyin üzerindedir?” diyen, O`nun bulunmadığı yerler farzeder. Vardır, yaratılmaksızın. Mevcuttur, yokluktan var olmaksızın. Her şeyle birliktedir, içiçe değildir. Her şeyden gayrıdır, ayrı değildir. işler yapar; harekete, alete muhtaç olmadan. Görendir, yarattıklarından görülen yokken.

Saygılarımla

Yazar : Mustafa Çelebi

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website