İnananların Birbirine Karşı Tavrı

Yeryüzünde değişik inançlara, siyasi görüşlere, fikirlere sahip birbirinden farklı milyonlarca insan bir arada yaşar. İnançları ve hayata bakış açıları ne kadar farklı da olsa birbirlerine saygı duymak ve hoşgörüyle yaklaşmak durumundadırlar. Saygı ve hoşgörünün olmadığı, birinin diğerine zorla fikirlerini ve inançlarını dayattığı bir toplumda çatışmalar ve gerginlik asla eksik olmaz.


Özellikle din konusunda inananların en güzel ahlakı gösterip çatışma ve tartışmalardan titizlikle kaçınması gerekir. Allah Kuran`da inananlara “çekişip birbirlerine düşmemelerini” (Enfal Suresi, 46) emretmektedir. Oysa bugün pek çok ortamda farklı görüşlere sahip insanlar birbirlerine hakaret içeren konuşmalar yapmakta ve Rabbimizin “Allah`ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın… ” (Al-i İmran Suresi, 103) ayetine gereği gibi itaat etmemektedir. İnançlı insanların birbirlerine karşı olan uygunsuz üslupları ve düşmanca tavırlarıyla ilgili olarak Allah kullarını şu şekilde uyarmıştır:

“İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. ” (Enfal Suresi, 73)

Allah’a inananlar bu gerçeği unutmadan “birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak” (Saff Suresi, 4) yakınlık kurmalıdırlar. İnananların birbirlerine düşmanca tavırlar göstermeleri İslam’a uymayan yanlış davranışlardır. İslam, Allah `ın sonsuz merhametinin yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunar: “Ey iman edenler, hepiniz topluca “barış ve güvenliğe (Silm`e, İslam`a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. ” (Bakara Suresi, 208)
Ayetten de anlaşılacağı gibi şeytan, insanın en büyük düşmanıdır. Bu büyük düşmanın tek amacının insanları Allah’ın yolundan saptırmak ve kendisiyle birlikte cehenneme sürüklemek olduğunu aklımızdan bir an olsun çıkarmayalım. Şeytan inananların güçsüz düşmesi için aralarına düşmanlık ve fitne sokmak ister. Şeytanın bu sinsi oyununa karşı Allah iman edenleri şu şekilde uyarmaktadır:

Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. (İsra Suresi, 53)

En güzel ahlakı öğütleyen Kuran’ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti bizim tek yol göstericimiz olsun. Allah’a ve Kuran’a inanan tüm insanlar kardeştir. O halde kardeşler birbirine kötü söz söylemesin, çekişip tartışmasın. Allah’ın ipine sımsıkı sarılıp sadece küfre ve fitneye karşı mücadele versin.

Güzel ahlaktan ayrılmadan, Allah’ın sınırlarını aşmadan Kuran ahlakıyla yaşayalım inşaAllah.

Altuğ Öztürk

Yazar : Altuğ Öztürk

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website