Hangi İslam?

Bundan birkaç sene evvel Afganistan’da din değiştiren bir kişi ölüm cezası ile yargılanıyordu. Buna gerekçe olarak, Hanefilikteki dinden dönenlerin öldürülmesi gerektiği inancı gösteriliyordu. Gerçekten de mezheplerin böyle bir uygulama yaptıkları tarih içinde görülmüştür. Hatta bunu Peygamberimize atılan iftiralarla meşru hale getirmek isteyenler, bu yönde hadis uyduranlar da vardır.

Oysa Kuran’ın bu konudaki tavrı nettir. Bakara suresi 256. ayette belirtildiği gibi “Dinde zorlama yoktur.” İnsanlar seçme hakkına sahiptir. İster ateist olurlar ister inançlı. Bu dünyada buna kimse ceza veremez. (Tevbe suresinde ateistlerce alıntılanan ayetler ise bağlamından koparılarak okunmaktadır.

Allah ayetlerin devamında inananlara bir savaş durumunda ve kendilerine saldırıldığında öldürme izni vermiştir. Öldürmek Kuran’da genel olarak yasaklanmıştır. Eğer bu istisnai izin olmasaydı inananlar kendilerine saldıranlara karşı pasif kalacak ve yok edileceklerdi. Kaldı ki Allah Mümtehine Suresi 8. ayette şöyle buyurur:Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Bu konuda daha detaylı bir analiz için bakınız http://www.canertaslaman.com/retorik/)
Öte yandan mezheplerin İslamı birçok zorlamaya kapı aralar. Bu dinde insanları “dinden çıkmış” ilan etmek çok kolaydır. Örneğin Suudi Arabistan’a gittiğimde restoranların zorla kapandığını görmüştüm. Çünkü namaz vakti dükkan açanlara ceza veriliyordu. Oysa bu tavır Kuran’a aykırı idi ve münafık/iki yüzlü yaratmak dışında bir etkiye sahip değildi. Allah’ın dinini bozup kraldan çok kralcı olanlar sadece İslam’a zarar veriyorlardı.

Bu noktada sorulması gereken ilk soru hangi İslam’dan bahsettiğimiz olmalı. Kuran’daki İslam özgür düşünceye önem verirken, insanlara seçim hakkı verirken; mezheplerin İslam’ı dayatmacı ve zorbadır. Oysa bu ikinci din Allah’ın vahyettiği dine zıttır. İnançsızlık elbette inançla bir olmayacaktır. Ama bunun karşılığını bu dünyada biz veremeyiz. Allah ahirette herkese hak ettiği karşılığı verecektir. Bir kez daha görüyoruz ki Mezheplerin İslam’ı, Kuran’ın İslam’ından bambaşka bir dindir.


About the Author
Author

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website