İnsanın Cenin Olarak Yaratılma Süreci(3 ay) ve Anne Karnında Taşınma Süreci(6 ay)

‘’Allah sizi bir tek nefisten yarattı, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi üç karanlık içinde yarattıktan sonra annelerinizin karınlarında yaratmayla yarattı. İşte bu Rabbiniz Allah`tır. Mülk O’nundur. O`ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz?’’
(Zümer 6)

Hamileliğin ilk üç ayında: Dıştan içe doğru sayarsak rahim(uterus), rahim içerisinde rahim boşluğu, rahim boşluğunun içerisinde koryon zarı, koryon zarının içerisinde koryon boşluğu, koryon boşluğunun içerisinde amnion zarı, amnion zarının içerisinde amnion boşluğu, amnion boşluğunun içinde ise embriyo bulunmaktadır.

Rahim boşluğu, koryon boşluğu, amnion boşluğu üç karanlığı ifade etmektedir. Bunlar embriyoyu çevreleyen üç karanlık boşluktur.

10. haftada amnion boşluğu koryon boşluğunun aleyhine hızla büyür. Üçüncü ayda amnion ve koryon zarları birleşir. Koryon boşluğu kaybolur. Üçüncü ayın sonuna kadar amnion ve koryon zarları ultrasonda ayrı görülebilir.

İlk üç aylık dönem bebeğin organ gelişiminin başladığı ve tamamlandığı dönemdir. Hamileliğin üçüncü ayının sonunda üç karanlık içerisinde insanın yaradılması tamamlanmıştır ve anne karnındaki yaradılışa geçilecektir.

‘’Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah’a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. ’’
(Necm 32)

(İnsanın anne karnında bulunduğu süredeki haline ‘’cenin’’ denilmiştir ve cenininden insan olarak bahsedildiğine dikkat ediniz. )

Pelvis, kadının karnının alt kısmında bulunan kemik çatısını ve içinde yer alan organları tarif etmek için kullanılan bir kelimedir.
Pelvis’te mesane, son barsak ve kadınların tüm iç üreme organları yer almaktadır.

12. haftada rahim yukarı doğru büyümeye devam eder ve pelvisin dışına çıkarak karın boşluğuna girer. (3. ayın sonunda)

Hamileliğin ilk üç ayında, karın bölgesindeki şişlik, bebekten kaynaklanmaz. Çünkü rahim daha karın bölgesinde değildir. Eğer karın bölgesinde şişme hissediliyorsa, bu alınan kilolardan kaynaklanmaktadır.

İlk üç aylık dönemden(3 karanlık içinde yaratılma dönemi) sonra; insan (cenin olarak) anne karnında altı ay süresince kalmakta. İlk üç aydan sonraki altı aylık süreç cenin’in gelişim süreci ve doğum sürecidir.

‘’Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. Böylece, onu (sarılıp) örtünce, hafif bir yük yüklendi. Bir müddet onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisi de Rableri Allah`a dua ettiler: “Eğer bize bir salih (evlât) verirsen mutlaka şükredenlerden oluruz. ” ‘
’(Araf 189)

‘’Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu(insanı) zahmetle yüklendi ve zahmetle doğurdu. Onun(insanın) yüklenilmesi ve sütten kesilmesi, otuz aydır. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Muhakkak ki ben sana tövbe edenlerdenim. Ve muhakkak ki ben Müslümanlardanım. ’’
(Ahkaf 15)

Anne en başta hafif bir yük yüklenmekte ve yüklenilen hafif yük üç ayın sonunda cenin olmaktadır. Annenin insanı(cenin olarak) yüklenmesi için üç ay geçmektedir.

Hamileliğin ilk üç ayı zorlu geçen bir üç aydır. (‘’Annesi onu zahmetle yüklendi. ’’ denilirken hamileliğin ilk 3 ayın zorluğundan bahsedilmiş. )

Zorlu geçen ilk üç ayın ardından gelen ikinci üç aylık dönem ‘hamileliğin balayı dönemi’ olarak tabir edilir ve rahat geçen üç aydır. Bu üç ayda cenin hızla gelişimini sürdürür.

Üçüncü üç ay ise doğuma hazırlık başlar ve doğumla sonlanır. (‘’Annesi onu zahmetle doğurdu. ’’ denilirken de doğum sürecinin zorluğundan bahsedilmiş. )

‘’Emzirmeyi tamamlamak isteyen anneler çocuklarını iki tam yıl(24 ay) emzirirler. ’’(Bakara 233)

‘’ Onun(insanın) yüklenilmesi ve sütten kesilmesi, otuz aydır. ’’(Ahkaf 15) denilmişti.

Sonuç olarak Ahkaf suresi 15. ayette annenin insanı yüklendiği süre 6 ay denilmiştir.

Hamilelik süresinin 9 ay olduğu göz önünde bulundurulursa ve annenin insanı ilk üç ayın sonunda cenin olarak yüklendiği göz önünde bulundurulursa; annenin insanı yüklendiği süre tam olarak 6 aydır.

Tüm bunlar bizler için Kuran’ın Allah katından olduğunun ve Allah’ın hesabında hiçbir şaşma olmadığının göstergesidir.

Yazar : Mehmet

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website