Milli Eğitim Bakanı`ma arz ederim..

Sayın Milli Eğitim Bakanımız “Cumhuriyet’in laik, milliyetçilik gibi temel ilkelerinin yerini daha Müslüman bir yapıya bırakması zamanının geldiğine inanıyorum. ” Demiş..


Kur’an’da Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyen yöneticilerin kafir, zalim, fasık oldukları bildirilmiştir. Sayın Bakan bir anlamda söylediğinde haklıdır. Müslüman bir yönetici olarak Kur’an’ın bildirdiği şekilde hükmetmek zorundadır.

Bu aşamada Kur’an’ın devlet-millet yönetimiyle ilgili bildirdiği hükümler önem kazanmaktadır.

Şura ilkesi: Demokrasi, kurumların birbirini karşılık denetleyebilir olması, iktidar gücünün paylaşımı, bey’atlaşma-uzlaşma, sosyal sözleşme (Şura-38 Aliimran-159 Mümtehine-12)

Adaletle hükmetmek: Adil olmak, zulmetmemek: (Araf-29 Nahl-90)

Emenatlerin, işlerin, görev ve yetkilerin ehil olanlara verilmesi: (Nisa-58)

Kur’an, Ruhbaniyetin bid’ad olduğunu bildirmiştir. (Hadid-27)
İktidar güçlerinin arkasına dinin kutsal değerlerini koyarak, din simsarlığı yaparak, insanların samimi inançlarını istismar ederek saltanat, servet peşinde koşanlara pirim verilmemelidir.

Kur’an bu temel hükümlerden başka; aklı, bilimi, çalışmayı, iş yapıp değer üretmeyi, emeğe saygı-emeğin karşılığının verilmesini, imkan ve nimetlerin paylaşımı-milli gelirin adil paylaşımı, sosyal adaleti, insan haklarına saygılı olmayı, kamu kaynaklarının talan edilmemesi, yöneticilerin ikrah-baskı zorlama, despotluk, zalimlik yapmaması, hakka – adalete, doğruya uymaları ve ahlak, erdem, dürüstlük gibi değerlere de işaret eder.
Kur’an, hakça paylaşımdan, refahın topluma eşit yayılmasından, sosyal adaletten yanadır.

Yüce Allah İsra suresi 16. ayetinde: Helak etmek-yok etmek istediği medeniyetlerin, toplumların başına öncelikle servet ve nimetle şımarmış, doğru yoldan, adaletten ayrılmış zalim yöneticilerin geldiğini, getirildiğini bildirmektedir.

“Yöneticileri bozuk gidişler sergileyen ülkeler aleyhine hüküm hak olur. ’’

Evettt, Kur’an’ın devlet, millet yönetimiyle ilgili bildirdiği hükümler bunlardır.

Tekrar belirtelim bunlara uymayan yöneticiler: Kafirdir, zalimdir, fasıktır.

Şimdi sayın bakanımızdan ve diğer hükümet üyelerinden bu hükümlere uygun, kendilerinin deyimi ile “Müslüman bir yapı” ya uygun yönetim tarzı, yaklaşımı bekliyoruz..

Yani demokrasiye tam bağlılık bekliyoruz.
Adil olmalarını bekliyoruz. Adaleti muhaliflerine karşı sindirme aracı olarak kullanmamalarını bekliyoruz. Adaleti zulüm aracı yapmamalarını bekliyoruz.
İş ve görevleri ehil olanlara, hak edenlere vermelerini bekliyoruz.
Destekçilerini, yandaşlarını kayırmamalarını bekliyoruz.
Sosyal adalet bekliyoruz. Kamu mallarının yani halkın malının, parasının talan edilmemesini bekliyoruz.

Sayın bakanım keşke yönetim anlayışınız dediğiniz gibi Müslüman bir yapıya kavuşsa. İnanın güzel ülkemizin sorunları bir bir çözülür. Ama bu iş ancak Kur’an’ın bildirdiği gibi Müslüman bir yapıyla olur.

Bugünkü sorunlarımızın kaynağı ise: 1-Emevi şeriatının bildirdiği “Müslüman yapı”dır. 2-Kur’an hükümlerine uygun değilde; Emevi şeriatının hükümlerine uygun hükmeden yöneticilerdir.

Saygılarımla, Mustafa Kallavi…

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website