Kur’ân ?!

Evreni, yaşamı, tarihi, teknolojiyi, ekonomiyi, siyaseti, sporu, herşeyi merak eden ve sürekli okuyup araştıran insanoğlunun, bir kez olsun Kur’ânı açıp da Yaratıcısının söylediklerini merak etmemesinin bu âyetlerden başka bir açıklaması olabilir mi ?!
“Ve onların kalpleri üzerine, onu (Kur’ânı) kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur’ânda sadece Rabbini bir ve tek ilâh olarak andığın zaman, ürkerek arkalarını döner giderler.”
(İSRA Suresi/46)
“Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı halde onlardan yüz çeviren ve önceden işlediklerini unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onların kalpleri üzerine Kur’ânı anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar asla hidayete ermezler.”
(KEHF Suresi/57)

About the Author
Author

Celil Ozatamer

Leave a reply

Name (required)

Website