“Dünyevi Zorluklar Benim İçin Günahtan Daha Sevimlidir” Diyebilmek

Kuran’da birçok peygamberden, bu peygamberlerin yaşadıkları zorluklardan, bu zorlukları nasıl da Allah’a sığınarak aştıklarından, kısacası bu kıymetli kişilerin Allah’a olan teslimiyetlerinden bahsedilir. Tabii bunlar öylesine anlatılan hikâyeler değildir. Bu kıssalar bu kişilerin değerini anlatmanın yanı sıra müminler için de örnek oluşturması bakımından önemlidir. Allah Kuran’da, peygamberler ve onların yanındakilerle ilgili anlatılan kıssalardan kendimize dersler çıkarmamız gerektiğini şu şekilde belirtmektedir;

 

İbrahim’le, beraberinde olanlarda sizin için çok güzel bir örnek vardır. Hani, onlar toplumlarına şöyle demişlerdi: “Biz sizden de Allah dışındaki kulluk ettiklerinizden de uzağız. Sizi tanımıyoruz. Sizinle bizim aramızda, siz Allah’a, yalnız Allah’a inanıncaya kadar, sürekli düşmanlık ve nefret olacaktır.”
(60 Mümtehine Suresi -4)

Allah, küfre sapanlarla ilgili olarak Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki barışçı kulun nikâhı altında idiler, onlara hıyanet ettiler de eşleri, Allah’tan onlara gelecek olanı hiçbir şeyle geri çeviremediler. Şöyle dendi onlara: “Girin ateşe diğer gireceklerle birlikte!”
(66 Tahrim Suresi -10)

Allah, iman edenlerle ilgili olarak da Firavun’un karısını örnek verdi. Hani, o şöyle demişti: “Ey Rabbim! Benim için katında, cennette bir barınak yap; beni, Firavun’dan, onun yapıp ettiğinden kurtar; beni zulme sapmış topluluktan da kurtar.”
(66 Tahrim Suresi -11)

Dolayısıyla bu kıssaların her birinde mutlaka bizler için birer örnek vardır. Geçen gün Yusuf Suresi’ni okurken bunu bir kez daha fark ettim. Hz. Yusuf’un evinde kaldığı adamın karısı Yusuf ile birlikte olmak istediğinde Yusuf bunu asla yapamayacağını söyleyerek kadından uzaklaşıyor. Bunun nedeni kadını beğenmemesi, istememesi falan değil. Aksine aslında Yusuf’un nefsinin de kadını istediği ancak Allah’ın sınırlarını gözetmek için kadından uzak durduğu Kuran’da açıkça belirtiliyor.

 

Yemin olsun, kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin gerçeğe dikkat çeken delilini görmeseydi, o da onu arzulamıştı.
(12 Yusuf Suresi -24)

 

Dahası Hz. Yusuf tarafından reddedilen kadın, O’na iftira atıyor ve Yusuf’un zindana atılmasına neden oluyor. Yusuf pek tabii kadını reddettiğinde başına bunların geleceğini tahmin edebiliyor ancak Rabbine yöneliyor ve şöyle diyor;

 

Yûsuf dedi: “Rabbim! Zından benim için bunların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir. Eğer onların oyununu benden uzak tutmazsan onlara meyleder de cahillerden olurum.”
(12 Yusuf Suresi -33)

 

İşte size Peygamberlerden bir örnek. Zindanı bir kadın ile, hem de aslında beğendiği bir kadın ile, birlikte olmaya tercih eden bir insan. Tabi unutmadan, şimdi durup “ama o peygamber” falan da demeyin lütfen. Peygamberlerin de insan olduğu, nefisleri ve zaafları olduğu Kuran’da çeşitli kez örnekler ile açıkça vurgulanıyor. Burada son derece güçlü bir şekilde nefsini kontrol eden, Allah’a yönelerek, O’na sığınarak, takva ile günaha direnen bir insan görüyoruz.

Haydi şimdi kendimize soralım, peki biz “bizim için zindan, işkence, yalnız kalmak, dışlanmak, belki işten atılmak Allah’ın sınırlarını aşmaktan, günah işlemekten, Allah’a karşı gelmekten daha sevimlidir” diyebiliyor muyuz?

@Yagmur_P

 


About the Author
Author

Yagmur

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website