PARAMIZI DOĞRU KULLANMAK

Ramazan olması sebebi ile daha çok ibadet edilen bir dönemdeyiz. Diğer aylarda niye böyle hassas değiliz o da ayrı bir konu. Ayrı bir eksiklik. Ben de belki de diğer günlere nazaran daha çok Kuran okuyorum bugünlerde. Dün Bakara suresini okurken infak etmek konusu ile ilgili ayetler dikkatimi çekti. Zaten infak konusu hassas olduğum bir konu. İnsanların hiç ölmeyecekmiş gibi sürekli biriktirmeleri bana ilginç gelmiştir. Özellikle de inanan insanların. İşte dün gece bu okuduğum ayetlerin ve infak ile ilgili düşüncelerimin üstüne bir spor kanalında seyrettiğim belgesel oldukça isabet oldu. Adı sanırım “Beş Parasızlar” olan belgesel zamanında oldukça iyi paralar kazanan Amerikan sporcularının kazandıkları paraları nasıl çarçur ettiklerini ve sporu bıraktıktan sonra nasıl parasız kaldıklarını anlatıyor. Tabi benim burada düşüncem çarçur edilen paraların daha iyi menkul ya da gayrimenkul yatırımlarına ayrılması değil. Benim belgeselde asıl gördüğüm oyuncuların nasıl bir gereksiz hayat içinde oldukları ve ahiret duygusu içinde olmayan insanların dünyevi mutluluklarla asla tatmin olamamaları. Tabi ki burada oyuncuların inançları konusunda fikir sahibi değilim fakat bir oyuncunun bir sözü ihtiyacımız dışındaki ne kadar çok parayı kazanma istediğimizi ve hayatımızı bu uğurda harcadığımızı bana hatırlattı. Oyuncu diyor ki işte bilmem kaç milyon dolara 515 metrekare bir ev aldım ve yalnız yaşıyordum. O da aradan geçen zaman içinde yaptığını bir saçmalık olarak görüyor. Daha önce de belirttiğim gibi benim inananlar için istediğim bu belgeselden almamız gereken dersin paramızı nasıl doğru kullanmamız olduğu değil elimizde bulunanın ihtiyacımızdan fazlasını Allah adına infak etmemek hatasına düşmememizdir. Bakın Kuran ne diyor;

“Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin.” Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz.” BAKARA-219

Mallarını Allah yolunda infak edip harcayanların durumu, yerden, her başağında yüz dane bulunan yedi başak çıkarmış bir daneye benzer. Ve Allah, dilediği kişi için daha da arttırır. Allah Vâsi’dir, yaratışını ve yarattıklarını genişletir; Alîm’dir, her şeyi en iyi biçimde bilir.” BAKARA-261

“Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve öz benliklerindekini kökleştirmek için infakta bulunanlara gelince, onların durumu kendisine bol yağmur isabet edip de ürününü iki kat veren bir bahçenin durumuna benzer. Böyle bir bahçeye bol yağmur düşmese de bir çisinti, bir nem bile yetişir. Allah, yapmakta olduklarınızı tam bir biçimde görmektedir.” BAKARA-265

 

Allah adına infak etmek düşüncesini aklımızda tuttuğumuzda ve gerçekleştirdiğimizde de Kuran’ın sınırlarından ayrılmamamız gerekiyor. Her konuda bize rehber olan Kuran’ın bu konudaki hassasiyetlerine uymamız lazım. Yoksa yaptığımız infaklarda anlamını kaybedebilir.

“Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra bu harcadıklarına bir eziyet ve başa kakma eklemeyenlerin, Rableri katında kendilerine has ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için; tasalanmayacaklardır onlar.” BAKARA-262

“Ey iman sahipleri! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde, insanlara riya için malını infak eden kişi gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak varken tepesine şiddetli bir yağmur inip kendisini cascavlak bırakmış yalçın bir kayanın haline benzer. Böyleleri, kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, küfre sapan bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.” BAKARA-264

 

Bir önemli bir konu da Allah rızası için yapacağımız yardımların yapılış şeklidir. Ne yazık ki özellikle Ramazan aylarında sık rastladığımız yardımların dağıtılış biçimlerinin çirkinliğidir. Bu konuda da Kuran’a yakışır biçimde hareket etmeliyiz.

“Sadakaları açıklarsanız bu da güzeldir. Ama onları gizler ve yoksullara bu şekilde verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır; günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah, Habîr’dir, yapmakta olduklarınızdan gereğince haberi vardır.” BAKARA-271

 


About the Author
Author

Emrah

Leave a reply

Name (required)

Website