İnananlar, Neden Günah İşliyor?

”İnananlar”, neden günah işliyor?

Din, Allah’ın; Nebi olan Elçilerine indirdiği Vahiy’dir.

Bu Vahiy bize bildirilen ”Kitabullah’ın” içindedir.

Eğer dinimizi buradan öğrenmeye ve yaşamaya çalışsaydık ”günah işleme” ihtimalimizi azaltacak, kendimizi sakındıracaktık.

Fakat maalesef ”biz” dinimizi ”Kitabullah’tan” öğrenmek yerine, atalarımızdan, şeyhlerimizden, imamlarımızdan, hatta din tüccarlarından öğrenmeyi tercih ettik.

Camilerde ”’Kur’an’daki din” yerine, ”Uydurulmuş olan din” anlatılmaktadır. (Bazılarını Tenzih ederim).

Şu ayet, eğer bizi düşündürmüyorsa imanımızı sorgulamalıyız!

”Kendilerine okunan Kitabı sana indirmemiz, onlara yetmedi mi? Şüphesiz inanan bir toplum için bir rahmet ve bir hatırlatmadır.”
29/51

”Allah’ın din’i” insanları günah işlemekten sakındırırken, ”Şeytanların müdahale ettiği din” insanları günah işlemeye, ”nasıl olsa affediliriz” inancına sevk etmiştir.

İnsanların neden bu kadar günah işlediklerine bir kaç örnek verelim;

Din’i bir kaç ritüel ibadet zannedenler, Kitabullah’ı din adına yeterli görmeyenler, ”Resulullah buyurdu ki” adı altında insanları günah işlemeye nasıl da cesaretlendirmişlerdir.

Dikkat!

”Günde 5 vakit namaz kılanların günlük günahları affolunur!”

”Haftada bir Cuma namazına gidenlerin Haftalık günahları affedilir!”

”Aşura günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.”

”Oruç tutanların yıllık günahları affolunur!”

”Hacca gidenlerin ömürlük günahları affolunur!”

Bunlar sadece bir kaç örnek.

İşte bunlar ”Uydurulan Din’in”, insanları günah işlemeye nasıl da cesaretlendirdiğinin bir belgesi, bir kanıtıdır.

Bu rivayetler maalesef Kur’an’dan sonra ”En sahih” kabul edilen ”Buhari ve Muslim” gibi kişilerin kitaplarında yer almaktadır.

”Bir din düşünün ki; Siz günah işleyip duracaksınız, bunu da bir kaç ritüel ibadet ile sildireceksiniz!”

Bu din’in adı İ-S-L-A-M olamaz! Bu Kur’an’daki din olamaz. Bu olsa olsa uydurulmuş olan ”A-T-A-L-A-R DİNİ” olur.

Şimdi ”Ey iman edenler, İman edin!” ”Allah’ın ipine (Kitabullah’a) sıkıca sarılın. Bölünüp parçalanmayın.” Salih amel işleyin, Allah’ın ayetlerini az bir menfaat uğruna gizlemeyin! Gözlerin dehşetle bakacağı ve hiçkimsenin hiçkimse için bir yarar bir şefaat sağlayamayacağı o gün gelmeden önce önden gönderin.(siz verin öldükten sonra çocuklarınız vermesin)

Malı aşırı derecede sevmeyin! Asıl yurdun Ahiret olduğunu aklınızdan çıkarmayın!

”Akleden bir toplum olmadan, bu aklı vahiy doğrultusunda kullanmadan asla kurtuluşa eremezsiniz.”

 

Mehmet Beyazgül


About the Author
Author

indirilen din

Leave a reply

Name (required)

Website