CENNETE YALNIZ, MÜSLÜMANLAR MI GİRECEK?

CENNETE YALNIZ, MÜSLÜMANLAR MI GİRECEK?

Bu makalemde sizlerin düşünmenize vesile olmak istediğim konu, acaba Müslüman olanların dışındaki kitap ehlinin arasından, cennete girecek yok mu? YANİ CENNETE YALNIZ, MÜSLÜMANLAR MI GİRECEK? Ne dersiniz? Çünkü günümüz İslam anlayışında, Müslüman olmayan hiç kimsenin, cennete giremeyeceği söyleniyor. Hatta Kitap ehlinin yaptığı yanlışı bizlerde yapıyoruz ve Müslüman olanın cehennem azabı çekmeyeceğine, Peygamberimizin şefaati ile cennete gideceğimize inanıyoruz. Bakın Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerinden olmayanlara, cennet konusunda ne diyorlarmış.

Akara 111: Kitap ehli, “YAHUDİLER VEYA HRİSTİYANLAR HARİÇ, HİÇ KİMSE ASLA CENNETE GİREMEYECEK” DEDİLER. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara de ki, “Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, DELİLİNİZİ GETİRİNİZ.” (Bayraktar Bayraklı)

Dikkat ettiyseniz Allah ın indirdiği dinden sapanlar, kendi inançlarından olmayanları adeta cehennemlik kabul ediyorlar. Hatta Kur’an a iman edenleri de cehennemlik görüyorlar. Aynı yanlışı günümüzde bizlerde yapıyoruz ve diyoruz ki, MÜSLÜMAN OLMAYAN CENNETE GİDEMEZ. Ama bakın Allah Kitap ehline bunu söyledikleri için ne diyor. BU ONLARIN KURUNTUSUDUR, yani gerçek olmayan bir şeyi gerçek gibi söylemeleridir diyor. Allah elçisinin, bakın nasıl cevap vermesini istiyor. Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, delilinizi getirin. Ne kadar doğru. Bu konuda delil yalnız Allah katından gelendir, lütfen unutmayalım. Konumuzu Kur’an dan araştırmaya devam edelim.

Maide 68: De ki “Ey Ehl-i Kitap, Tevrat’ı, İncil’i ve RABBİNİZDEN SİZE İNDİRİLMİŞ OLANI TAM OLARAK YERİNE GETİRMEDİKÇE TEMELSİZ KALIRSINIZ.” Rabbinden sana indirilen (Kur’an), onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Artık o kâfirler topluluğuna üzülme. (Süleymaniye vakfı)

Delilimiz ve kanıtımız Kur’an olduğuna göre, verdiğimiz örneklerle konumuz yavaş yavaş, anlaşılmaya başladı sanırım. Bakın Peygamberimizin, kitap Ehline ne demesini istiyor Allah. RABBİNİZDEN SİZE İNDİRİLEN KİTABI GEREKTİĞİ GİBİ, TAM YERİNE GETİRMEDİĞİNİZ SÜRECE TEMELSİZ, DAYANAKSIZ, KANITSIZ KALIRSINIZ, YANİ BOŞUNA ÇABA HARCARSINIZ DİYOR. Allah bunu söyledikten sonra Elçisine hitaben, sana indirdiğim Kur’an onlardan çoğunun azgınlığını, küfrünü artıracaktır diyor. LÜTFEN DİKKAT ONLARDAN ÇOĞUNUN DİYOR. Çünkü Kitap ehlinin çoğu, günümüzde bizlerinde ne yazık ki yaptığı gibi, Allah ın indirdiği kitaptan saptılar, kitabı yetersiz, detaysız, açıklanmamış ilan ederek, emin olamayacakları rivayetleri din edindiler. Aynı yanlışı bizlerde yapıyoruz. AYNI YANLIŞI BİZLERDE YAPIYORSAK, CENNETİ HAK ETTİĞİMİZE NASIL İNANIRIZ? Konuyu daha iyi anlayabilmek için, Maide 68. ayetin devamına bakalım.

Maide 69: İMAN EDENLER İLE YAHUDİLER, SÂBİÎLER VE HRİSTİYANLARDAN ALLAH’A VE AHİRET GÜNÜNE (GERÇEKTEN) İNANIP İYİ AMEL İŞLEYENLER ÜZERİNE ASLA KORKU YOKTUR; onlar üzülecek de değillerdir. (Diyanet vakfı)

Bakara 101: Onlara, YANLARINDAKİ KİTABI DOĞRULAYAN Resul geldiği zaman, kendilerine kitap verilenlerden bir grup, GÜYA HAKİKATİ BİLMİYORLARMIŞ GİBİ, Allah’ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirmişlerdi. (Bayraktar Bayraklı)

Bakın Allah bir ayet öncesinde, tüm kitap ehlini ve biz Müslümanları da uyarak ne demişti? Rabbinizden size indirileni tam olarak yerine getirmedikçe, boşuna uğraş verirsiniz diyordu. Bu ayette de uyarı bu sefer yeni Müslüman olan Kur’an a da iman edenleri de içine alarak, bakın tüm kitap ehline nasıl bir uyarıda buluyor. ALLAH A VE AHİRET GÜNÜNE YÜREKTEN İMAN EDEREK, YANİ İMANINA ASLA BATIL VE HURAFE KATMADAN, İYİ AMEL İŞLEYENLER ÜZERİNE, ASLA KORKU YOKTUR, ONLAR ÜZÜLMEYECEKLER DİYOR. Bakara 101. ayette de, onlara yanlarında ki kitabı doğrulayan yani Tevrat ve İncil i doğrulayan Resul geldiğinde, sanki hiç haberleri yokmuş gibi davrananlardan bahsediyor. Çünkü ellerindeki kitapta, en son bir Resulün geleceği yazıyordu. Ama kitap Ehlinin genel çoğunluğunun, ellerindeki hak kitabı arkalarına atarak, yani görmezden gelip batıla saparak, gerçeklerden yüz çevirdiğinden bahsediyor. TIPKI BİZLERİN GÜNÜMÜZDE KUR’AN I YETERLİ GÖRMEYİP, RİVAYET HADİSLER OLMASAYDI KUR’AN ANLAŞILMAZDI, KAPALI KALIRDI DEDİKLERİ GİBİ.

Dikkat ederseniz bu uyarıda tüm kitap ehli ikaz ediliyor, buna Müslüman olanlar dâhil. Yaradan, Allah ın istediği bir kul olan, doğru yolda giden tüm kullarımı ödüllendireceğim diyor. Bu satırları okuyan arkadaşlarımızın bir kısmı hemen itiraz edecekler, Müslüman olmayan cennete gidemez. İyide bunu söyleyen Allah, ben değilim. Allah Kriterlerini koymuş, benim nazarımda en makbul kulum, benim koyduğum sınırların içinde yaşayıp, iyi işler yapanlar benim sevgili kullarım olacak ve onlar mahşer günü üzülmeyecekler diyor. Ben demiyorum, sadece hatırlatıyorum. Aynı uyarı ve ikaz, Bakara suresi 62. ayette de yapılıyor. Yazacağım ayetlere lütfen dikkat.

Ali İmran 75: Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ONA YÜKLERLE EMANET BIRAKSAN ONU SANA ÖDER. Onlardan öylesi de vardır ki ONA BİR DİNAR VERSEN, DEVAMLI OLARAK BAŞINA DİKİLMEDİKÇE ONU SANA ÖDEMEZ. Onlar, “Cahillere karşı bize bir sorumluluk yoktur” dedikleri için böyle yapıyorlar ve Allah’a karşı bile bile yalan söylüyorlar. (Bayraktar Bayraklı meali)

Ali İmran 113–114: KİTAP EHLİNİN HEPSİ AYNI DEĞİLDİR. Onların arasında, gece boyunca Allah’ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan dosdoğru insanlar da vardır. Onlar, Allah’a ve âhiret gününe inanırlar; DOĞRU OLANI EMREDER, EĞRİ OLANDAN ALIKOYARLAR ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İŞTE BUNLAR ERDEMLİ İNSANLARDANDIR. (Bayraktar Bayraklı meali)

Bakın Kitap ehli arasında azınlıkta da olsa, Allah ın istediği yolda giden kullarının olduğundan bahsediliyor. Kitap Ehlinde öyleleri var ki diyor, ona yüklerce emanet bıraksan onu sana öder. Buradan da anlıyoruz ki, Allah doğru ve dürüst olan, toplumda sevilen, adaletli olan, ÇOK DAHA ÖNEMLİSİ ALLAH DAN KORKAN VE ONUN KOYDUĞU SINIRLAR İÇİNDE YAŞAN KULLARINDAN BAHSEDİYOR. Devamındaki ayette de özellikle hem Peygamberimizi hem de bizleri uyararak, Kitap Ehlinin hepsinin bir olmadığını azınlık olsa da, bir gurubun Allah ı anı zikrederek, secdelere kapananların olduğundan bahsediyor. Bakın onların azınlıkta da olsa, doğru yolda olanların başka hangi özellikleri varmış hatırlayalım. “Onlar, Allah’a ve âhiret gününe inanırlar; DOĞRU OLANI EMREDER, EĞRİ OLANDAN ALIKOYARLAR VE HAYIRLI İŞLERDE BİRBİRLERİYLE YARIŞIRLAR. İŞTE BUNLAR ERDEMLİ İNSANLARDANDIR.”

Tüm bu ayetlerden ve verilen ölçü ve kıstaslardan sonra, sizce yalnız biz Müslümanlar cennete gidecek, kitap ehli kesinlikle gitmeyecek diyebilir miyiz? İŞİN KÖTÜSÜ BİZ MÜSLÜMANLARIN İÇİNDE DE AZINLIK BİR GURUP, ANCAK BU GÜZEL DAVRANIŞLARI HAYATLARINA GEÇİRİYOR. Yalnız Allah ın indirdiği vahyi dinde kanıt gösteriyor ve adaletli, doğru yolda giden, eğri yola asla sapmayan, hayırda ve barışta yarışan insanlar var. Hatırlayınız lütfen, Kur’an da Peygamberimizin mahşer günü, ümmetim Kur’an ı terk edilmiş bir halde bıraktılar diyecekse, bizlerin genel çoğumuzun durumu, sizce kitap ehlinin çoğundan farklı mıdır? BU DURUMDA ALLAH IN BİZLERDEN İSTEDİĞİ ÖLÇÜLERDEN UZAK, ADALETİ YALNIZ KENDİSİNE HAK GÖREN, DOĞRU YOLDAN SAPMIŞ, RİVAYETLERİN ARDINDAN GİDEN MÜSLÜMANLAR MI YALNIZ CENNETE GİDECEK? Lütfen biraz aklımızı başımıza toplayalım, kendimize gelelim ve Allah ın ayetlerini daha dikkatli okuyarak, Kitap ehlinin çoğunluğunun yaptığı gibi yoldan sapmayalım.

Bu konuyu çok daha açık ve net anlayabilmemiz için, sizlere bir örnek vermek istiyorum. Unutmayalım Lütfen, Kur’an bizler için tek delil ve kanıttır, bunu Kur’an söylüyor. RABBİMİZ, ALLAH IN RESULÜ SİZLER İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEKTİR DER. Sizce bu örnekler neler olabilir? Doğruluk, dürüstlük, adaletli, güvenilir olmak en önemli ve ders almamız gereken özelliği de ÜMMİ oluşudur. Ama bu özelliği ne yazık ki hiç gündeme getirilmez. Getirdiklerinde, onların hataları ve izledikleri yanlış yol ortaya çıkacakta ondan.

Allah ın Elçisi ÜMMİYDİ yani hiçbir kitap ehline tabi değildi. Bu gerçeği saklamak için, ÜMMİ kelimesine okuma yazma bilmeyen anlamını vermişlerdir. Peygamberimiz Allah ın yolundan sapmış, her güzel şeyi yalnız kendilerine layık gören bir zihniyetin içinde olmaktansa, doğruların arayışında olmanın daha gerçekçi olacağına inanmıştı. ÇÜNKÜ KİTAP EHLİ, ALLAH IN İNDİRDİĞİ KİTABIN DIŞINA ÇIKARAK, ATALARININ İNANCINI DİN DİYE YAŞIYORLARDI. Şura 52. ayetinde Allah Elçisine hitaben, SEN DAHA ÖNCE DİN İMAN NEDİR BİLMEZDİN, SENİ DOĞRU YOLA BİZ İLETTİK DER.

Allah Elçi olarak, kitap Ehlinin arasından değil, hiçbir inanca tabi olmadığı halde, doğruların arayışında olan adaletli ve güvenilir davranışlarıyla yaşayan, Muhammed kulunu, güven elçisi seçmiştir. BİZLER İÇİN ALLAH IN RESULÜNDE, BÖYLE GÜZEL BİR ÖRNEK VARDIR. ÖNCE BUNUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ DOĞRU ANLAMALIYIZ Kİ, ALLAH IN BİZLERDEN NELER İSTEDİĞİNİ DE DOĞRU ANLAYABİLELİM. Peygamberimiz kendilerinden olmadığı halde doğru, güvenilir ve dürüstlüğünden dolayı, Ehli kitap toplumunda çok önemli bir yeri vardı. AMA KENDİLERİNDEN OLMADIĞI İÇİNDE, YOLDAN SAPMIŞ KİTAP EHLİ, PEYGAMBERİMİZİN CENNETE GİDEMEYECEĞİNİ SÖYLÜYORLARDI, BUNU YAZDIĞIM AYETLERDEN ANLIYORUZ. BAKIN AYNI YANLIŞI BİZLER YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ. Lütfen kendimizi temize çıkarmak yerine, bizler Allah ı indirdiği Kur’an da bizler için istediği Kriterleri, ölçüyü, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini, hayatımıza geçirmeye çalışalım.

Sizlere konumuzla ilgili, çok önemli bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki Hz. İsa son Resul ve kitabı son kitap olup, Kur’an gelmeyecek olsaydı, sizce Peygamberimiz O örnek insan, Yahudi ve Hristiyanların söylediği gibi, onlardan olmadığı için, cennete gitmez miydi? Bu sorunun cevabını eğer bulabilirseniz, makalemde bu konuyla ilgili ne anlatmaya çalıştığımı da, anlamış olursunuz.

LÜTFEN UNUTMAYALIM, HEPİMİZ BU DÜNYADA İMTİHANDAYIZ. İMTİHANIN SONUCUNU OKUYACAK, DEĞERLENDİRMEYİ YAPACAK, HÜKÜM VERECEK YALNIZ ALLAH TIR. KİMİN CENNETE YA DA CEHENNEME GİDECEĞİNE, BİZLER KARAR VERMEK YERİNE, KENDİMİZİ TEMİZE ÇIKARMADAN, ALLAH IN İSTEDİĞİ YOLDA GİTMENİN ÇABASI İÇİNDE OLALIM. İŞTE O ZAMAN HER ŞEYİN NASIL DAHA GÜZEL VE HUZUR VERİCİ OLACAĞINI, HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ. DİLERİM BİR GÜN BU GERÇEKLE YÜZLEŞİRİZ.

Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK

KUR’ AN’ A DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/


About the Author
Author

halukgta

Leave a reply

Name (required)

Website