EN ÜSTÜN PEYGAMBER HANGİSİ?

PEYGAMBERLERİ YARIŞTIRMA


O’nun elçileri arasında hiçbirini ayırt etmeyiz.
Bakara suresi 285

Kuran’ın bu ayetine göre bizim Peygamberimiz’i, Hz. İbrahim’i, Hz. Musa’yı, Hz. Nuh’u, Hz. İsa’yı yarıştırmamız yasaktır. “Bizim Peygamberimiz en üstündür. ” dememiz yasaktır. Museviler’in ve Hıristiyanlar’ın düştükleri bu hataya, Kuran’ın bu açık ayetine rağmen ne yazık ki düşülmüştür.

Peygamberimiz’in sayesinde tüm insanların yaratıldığı, Peygamberimiz olmasa ne dünya, ne de daha bir çok mekanın yaratılmayacağı şeklindeki meşhur uydurma, hadis başlığıyla insanlara yutturulmuştur. Oysa Kuran’da böyle bir ifade geçmemektedir. Peygamberimiz’in hammaddesinin diğer insanlardan ayrı olup nurdan yaratıldığı, Kuran’da anlatılmayan yüzlerce mucizesinin olduğu, namaz vakitleri için adeta Allah’la pazarlık yaptığı şeklindeki uydurmalar hep Peygamber putlaştırma gayretlerinin neticesidir. Bu gayret sonucu Peygamberimiz’e utanç kaynağı olacak şekilde cinsel mucizeler yakıştırılmış, kişileri kötürüm etmek için beddualar ettiği iftiraları ileri sürülmüştür. Tüm bu iftiralar hep uydurulmuş hadislerle halka sunulmuştur ki, kutsala karşı gelme korkusunu içinde taşıyan ve dini az bilen halk, bu uydurmaları itirazsız kabullensin.

Diğer dinlerin düştüğü hataları Kuran’da okuyup, onları hem eleştirip, hem de aynı hataya düşmek ne acıdır! Diğer bir uydurma hadise göreyse tüm Peygamberler kıyamet günü kendi dertlerine düşmüşken, Peygamberimiz “ümmetim, ümmetim” diyerek ümmetini düşünecektir. Bu uydurma kaş yapayım derken, göz çıkarmanın çok güzel bir örneğidir. Peygamberimiz’i yüceltmek isteyenler, diğer Peygamberler’in bencilliği manasına gelebilecek yukarıdaki hadisi uydurmuşlardır.

Bunlar Peygamberimiz’i diğer Peygamberlerle yarıştırmakla kalmamış;

1-Hz. Muhammed
2-Hz. İbrahim,
3-Hz. Musa,
4-Hz. İsa

şeklinde diğer Peygamberler’i de üstünlük sırasına göre dizerek hadlerini iyice aşmışlardır.

Seni sapmış bulup doğru yola iletmedi mi?
Duha suresi 7

Bu ayete göre Peygamberimiz vahiy gelmeden önce sapmış bir haldedir. Allah’ın gönderdiği vahiy ile düzelmiştir. Allah’ın açıkça söylediği bu gerçeğe Şura suresi 52. ayette de rastlıyoruz.

İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin.
Şura suresi 52

Bazı gelenekçiler Peygamberimiz’in vahiy almadan önce de hak bir dine mensup olduğunu söyleyerek ayetlerle açıkça çelişmektedirler. Bu ayetlerin birinden Peygamberimiz’in evvelden sapmış olduğu, diğerinden ise imanı, kitabı evvelden bilmediğini anlıyoruz. Hak bir dine mensup olan nasıl imanı bilmez, nasıl kitabı bilmez, nasıl sapmış olur? Peygamber’i Kuran’da anlatıldığı gibi değil de kafalarında şekillendirdikleri gibi bulmak isteyenlerin bu çelişkilere düşmeleri hiç de sürpriz değildir. Gelenekçilerin düştükleri çelişkilerden biri de Peygamberimiz’in atalarında hiç putperest olmadığı ve bunun Hz. Adem’e kadar böyle gittiği izahıdır. Oysa Kuran’dan Hz. İbrahim’in babasının putperest olduğunu anlıyoruz. Hz. İbrahim’in Peygamberimiz’in atası olduğunu düşünürsek bu iddia da dayanaksız kalır. Gerçi gelenekçi zihniyet, Hz. İbrahim’in babasından kasıt gerçek babası değil, üvey babasıdır veya amcasıdır şeklinde saptırmalara gitmektedir. Ama Kuran’da açıkça babası denmektedir. Bu çekiştirme gelenekçilerin dini bozucu zihniyeti için bir delil niteliğindedir.

(“Uydurulan Din Kuran`daki Din” kitabından alıntıdır. )

Yazar : CeM AKYILDIZ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (3)
 • Avatar

  sdfgsdfgdsfgdsfgdsfg Apr 11 2016 - 22:14 Reply

  Dini internetten, Oda Tv’den, Diyanetten öğrenenlerin vay haline!

  Ayet istiyorsun alsana ayet :

  (Resullerden kimisini kimisine üstün kıldık.) [Bekara 253]

  (Nebilerden bazısını bazısından üstün kıldık.) [İsra 55]

 • Avatar

  Hehehe Apr 13 2016 - 01:04 Reply

  İşte resuller! Biz onların bazısını bazısına üstün kılmışızdır. Allah, onlardan bazısıyla konuşmuştur. Bazılarını da derecelerle yüceltmiştir. Meryem oğlu İsa’ya açık ayetler verdik ve onu Ruhulkudüs’le güçlendirdik. Allah dileseydi, onların ardından gelenler, açık-seçik mesajlar kendilerine ulaştıktan sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak tartışmaya girdiler de içlerinden bazısı iman etti, bazısı küfre saptı. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ne var ki, Allah dilediğini yapıyor. Bakara-253

  Rabbin, göklerdeki ve yerdeki kimseleri de daha iyi bilir. Yemin olsun biz, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kılmışızdır. Davûd’a da Zebur’u verdik. İsra-55

  Resul, Rabb’inden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de. Hepsi; Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Allah’ın resullerinden hiç birini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdir: “Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabb’imiz. Dönüş yalnız sanadır.” Bakara-285

  İşin ilginç yanı inananların elçiler arasında ayrım yapmaması gerektiğinin söylendiği ayetle, elçilerin bir kısmının bir kısmına üstün kılındığının belirtildiği ayetler aynı surede geçiyor. Kur’an’ın üstün kılmaktan neyi kastettiğini anlamak isterseniz bu ifadenin geçtiği yerlere bakıldığında imkanlar, bilgiler, mal, evlat v.s bakımından farklılıkların kastedildiğini görürsünüz. Yoksa bir insanın başka bir insana, bir elçinin de başka bir elçiye ”mutlak” bir üstünlüğünden bahsetmez, farklılıklardan bahseder. Örneğin Süleyman bir yönetici olduğu için ve yine örneğin İsa’nın böyle bir imkanı olmadığı için idari bakımda, imkanlar açısından Süleyman İsa’dan üstündür. Peygamberliği falan değil. Aksi takdirde Bakara-285 direkt bir çelişki olur, Kur’an’da çelişki olmadığına göre de Kur’an’a bütüncül ve ”temiz bir akılla” baktığımızda meselenin ne olduğu anlaşılır. Kaldı ki, peygamberlik anlamında üstünlük olduğunu kabul etsek bile Muhammed’in Nebiler Nebisi ya da en büyük peygamber olduğuna dair bir ayet olmadığına göre, Allah elçileri arasında böyle bir kıyas ve sınıflandırma yapmazken bu şekilde bir iddiada bulunmak küstahlıktan başka bir şey değil. Selam.

 • Avatar

  ertuğrul ilyasoğlu Dec 28 2019 - 22:39 Reply

  Buradaki amaç sadece kıskançlıktır. Hadis ve geleneksel İslam uydurmalarına baktığımız zaman, İsa peygamber için yapılan çoğu uydurma Muhammed peygamber içinde yapılmıştır. Buna örnek olarak Muhammedin ruhunun dünya olmadan önce var olması İsa için de var ve Mevlid kandili Noel’e gibi Muhammed peygamberin doğum gününün kutlanması verilebilir. Amaç bu, hangimizin peygamberi daha büyük olayı.

Leave a reply

Name (required)

Website