Allah Elçisine, “Sen Olmasaydın Kainatı Yaratmazdım” Demiş Olabilir mi?

Allah yarattığı kullarına, akıl ve özgür iradesi verdikten sonra, yinede yalnız bırakmamış, onlara rehberler yol göstericiler göndermiştir. Fakat ne yazık ki biz Rabbin kulları, Allah ın rehberinden istifade etmesini bilememiş, nefsimizin esiri olarak, adeta beşeri putlar yaratmışız kendimize.

Yahudiler ve Hıristiyanlar, Allah ın rehber olsun diye gönderdiği kitaplarında hiç bahsetmediği halde, görev verdiği elçilerini adeta putlaştırarak, Allah ın oğlu yakıştırmasını yapmışlardır. Kur’an da bu konudan bahsederek, bakın ne diyor bizlere.

 

Tevbe 30:
Yahudiler: “Uzeyr, Allah’ın oğludur.” dediler; Hıristiyanlar da: “Mesih, Allah’ın oğludur.” dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkâr edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar.


Bu yanlış inancın ardı sıra gidenlere bizler, Allah evlat edinmez, O yücedir eşi benzeri yoktur, doğmamıştır, doğrulmamıştır diye cevap veririz, Kur’an dan aldığımız bilgiler ışığında. Bakın Allah evlat edindi diyenlere, Yaradan nasıl bir cevap veriyor.

 

 

Bakara 116:
“Allah çocuk edindi.” dediler. Hâşâ! Böyle bir şeyden arınmıştır O! Tam aksine, göklerdekiler de yerdekiler de O’na aittir. Bunların tümü O’nun önünde boyun bükmektedir.


 

Allah yarattığı kulunu evlat edinmeyeceğini, böyle bir davranıştan arınmış olduğunu söylüyor bizlere. Tam aksine göklerde ve yerde ne varsa Allah a ait olduğu ve onun önünde herkesin boyun eğdiğini söylüyor. Şimdide acaba buna benzer büyük hataları, biz Müslümanlarda farkında olmadan yapıyor olabilir miyiz? Hemen verdiğiniz cevabı duyar gibiyim. Hâşâ asla, Allah evlat edinmez, dediğinizi duyar gibiyim. Peki, yarattığı kulunu evlat edinmeyen, eşi ve benzeri olmayan, yüceliğini hayal bile edemediğimiz, ol dediğinde her şeyin olduğu bir yaratıcı güç, yarattığı kullarından Habib, Halil yani sevgili, dost, arkadaş edinir mi? Hadi bakalım şimdi bu soruma, nefsinizde cevap veriniz.

 

Ne yazık ki bizler, diğer ehli kitabın yanlışlarına öyle bir düşüyoruz ki, belki de onlardan daha büyük bir yanılgı içindeyiz. Allah evlat edinmez diyoruz, ama bugün bizler, evlat edinmekten hiçbir farkı olmayan, hatta daha da ileri gidercesine bakın neler söylüyoruz. Aşağıdaki sözleri Allah ın söylediğine inanıyoruz, Kur’an da tek kelimesi geçmediği halde.

(Ey Resulüm, İbrahim’i Halil [dost], seni de Habib [sevgili] edindim. Senden daha sevgili hiç bir şey yaratmadım. Senin, benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için, dünyayı ve dünya ehlini yarattım. Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım.) [Mevahib-i ledünniyye]

 

Ne dersiniz, Allah evlat edinmez ama yarattığı kulları içinden dost, sevgili, arkadaş edinir mi? Birde yarattığı âlem bir tarafa, sen bir tarafasın şeklinde sözler söyler mi? Sen olmasaydın bu âlemi yaratmazdım, senden daha sevgili hiç bir şey yaratmadım. Senin benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için, dünyayı ve dünya ehlini yarattım demiş olabilir mi? Kur’an ın özüne, ayetlerine ve Rahmanın eşsiz, tarifsiz yüceliğine, uyuyor mu bu sözler?

Bizler Allah evlat edinmez dedikten sonra, nasıl olurda Allah yarattığı kulları arasından peygamberimizi dost, sevgili edindi deme yanlışını gösterebiliriz? Bunu düşünen var mı? Bu bilgiler Kur’an da olmadığına göre, bizlere hangi emin yoldan geliyor da, bizler hiç şüphe duymadan iman ediyoruz?

Hz. İsa Allah ın oğlu demekle, yazdığım ve kutsi hadis adı altında geçen yukarıdaki hadisin, bir birinden farkı var mı? Hıristiyanların Hz. İsa Allah ın oğlu diye inanmaları ile bizler onların yaptıkları bu büyük hatadan daha ileri giderek, Peygamberimiz olmasaydı Allah bu âlemi yaratmazdı, düşüncesine inanırsak, hataların en büyüğünü yapmış olmaz mıyız sizce?

Bizler rivayetleri, sanıyı Kur’an ın ne yazık ki önüne geçirerek, dinden ne derece uzaklaştığımızın farkında bile değiliz. Hâlbuki Allah yeryüzündekilerin tümünü, kimler için yaratığını apaçık bakın nasıl söylüyor.

 

Bakara 29:
O Allah’tır ki, yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı. Sonra göğe saltanat kurdu da onları yedi gök halinde düzenledi. O Âlim’dir, her şeyi çok iyi bilir.


Ne dersiniz sizce Kur’an ayetlerine, kutsi hadis diye nakledilen bu sözler uyuyor mu? Ne yazık ki kutsi hadis adı altında, Kur’an a eş tutularak, toplum öyle bir aldatılıyor ki, Yahudileri de, Hıristiyanları da bu konuda geride bırakıyoruz.

Aşağıdaki bilgilere ve düşünceye inandığımızda, sizce Kur’an dan uzaklaşıp, bir meçhule doğru gitmiş olmuyor muyuz?

Arş üzerinde, cennetteki her şeyin üzerinde benim ismim vardır.

Hadisi şeriflerde buyuruluyor ki;

Adem aleyhisselam cennetten çıkarılınca, ya Rabbi Muhammed aleyhisselamın hürmetine beni affet diye dua etti.

 

Allahü teala ise,( Ne cevap vereceğini bildiği halde, cevabını da diğer insanların duyması için) Ya Âdem onu henüz yaratmadım nereden bildin? Buyurdu.

 

Âdem Aleyhisselam da, Arşta”La ilahe illallah Muhammed ün Resulullah” yazılı olduğunu gördüm anladım ki, şerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin, en şerefli olanın ismini layık görürsün dedi.

Allahü teala buyurdu ki: “ Ya Âdem doğru söyledin. O bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine dua ettiğin için seni affettim. Eğer Muhammed aleyhisselam olmasaydı, seni yaratmazdım”

Cennette her ağacın yaprakları üzerinde, la ilahe illallah Muhammed ün Resulullah yazılıdır.

Allahü Teâlâ yine buyurdu ki:

Ya Âdem, Muhammed aleyhisselamın ismi ile her ne isteseydin kabul ederdim. O olmasaydı seni yaratmazdım.

 

Mirac’da Allahü teala, peygamber efendimize,( Senden başka her şeyi senin için yarattım) buyurunca, Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem de,( Ben de senden başka her şeyi, senin için terk ettim) dedi. ( Mirat-ı Kâinat) denilmektedir.

 

Acaba bu bilgilerin nerelerden bizlere ulaştığı konusunda, hiç düşünen var mı? Hiç sanmıyorum, akıl bir kenara bırakılmış, edindiğimiz velilerin peşi sıra öyle bir gidiyoruz ki, bataklığın içinde çırpındığımızın bile farkında değiliz.

 

Hâlbuki Allah bizleri çok açık uyararak, hakkında bilgin olmadığı, yani emin olmadığın şeyin ardına düşmeyin, sizleri sorumlu tutarım demişti. Emin olacağımız bilgininde Kur’an olduğunu ve onun ipine sarılmamız gerektiğini de, birçok kez Kur’an da tekrar etmişti bizlere.

 

Allah bir ayetinde, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyerek, hakka batıl karıştırmamamız için uyarır bizleri. Ama bizler yukarıdaki bilgilerin, Kur’an da olmadığını bildiğimiz halde, hiç araştırma gereği dahi duymadan, inanmakta sakınca bile görmeyiz. Çünkü bizler inancımızda, imanımızda Kur’an ı yeterli görmeyiz de ondan.

 

Yine Yaradan Araf suresi 33. ayetinde, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır diye verdiği hükmü, unuttuk mu yoksa? Halbuki Allah sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum diye uyarmamış mıydı bizleri? Bu ayetleri hatırlayan, duyan yok mu?

 

Tüm bunları söylediğimizde, bu bilgilere inananlar şunu söylüyorlar. İslam âleminin büyük bir çoğunluğu buna inanıyor. Bir akıllı azınlık siz misiniz, diye karşılık veriyorlar. Yaradan bunlara da cevap veriyor ve bakın Kur’an ın dışından rivayetlerle dine hüküm koyanlara, yani sanıya iman eden çoğunluğa nasıl cevap veriyor.

 

Enam sur. 116:
Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya yarlar onlar ve sadece saçmalarlar.


 

Demek ki, çoğunluk öyle inanıyor demek büyük hata. Daha da büyük hata, emin olmadığımız rivayet, sanı yani zannetmek, emin olunmayan bilginin ardı sıra gidenler için, Yaradan ın söyledikleri çok dikkat çekicidir. Onlar sadece SAÇMALARLAR diyor.

 

Peygamberimiz gayb konusunda, Allah ın Kur’an da bildirdiği dışında hiçbir gaybı bilgisi olmadığını söylüyor bizlere. Bakın birkaç örnek.

 

Neml 65:
De ki: Göklerde ve yerde, Allah’tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.

 

Hud 123:
Göklerin ve yerin gaybı (sırrı) yalnız Allah’a aittir. Her iş O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na dayan! Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.

Enam 50:
De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?

 

 

Yukarıda ki ayetlerle, bizlere rivayet edilen hadisler birbirini onaylıyor mu? Peygamberimiz, bana bildirilen dışında gaybı ben bilmem diyor. Ama biz peygamberimizin söylediğini iddia ettiğimiz (Arş üzerinde, Cennetteki her şeyin üzerinde benim ismim vardır.) sözlerine inanabiliyoruz. Daha çok detaylar verilen bilgiler, acaba nereden alındı? Kimler verdi Kur’an ın tek kelime bile bahsetmediği bu bilgileri bize diye, hiç düşünmüyor muyuz?

Bizler İslam ı günümüzde öyle bir yaşıyoruz ki, cahiliye dönemini aratmıyor. Kur’an devre dışı kalmış, rivayetlerle İslam yaşanır olmuş.

Şükürler olsun ki elimizde dimdik duran, Rabbin korumasında, hesabını vereceğimiz FURKAN var. Varda, ondan istifade eden, onu anlayarak okuyan, üzerinde düşünen var mı, işte orası önemli.

 

İslam toplumu, ne yazık ki büyük bir yanılgının ardı sıra giderek, Kur’an ı devre dışı bıraktığının farkında bile değil. Edindikleri velilerin kitapları, toplumun elinden düşmüyor. Kur’an peygamberimizin mahşer günü söyleyeceği gibi, ne yazık ki devre dışı bırakıldı.

 

İslam toplumu olarak, halimiz hiçte iç açıcı değil. Ne olur affet bizleri Rabbim.  Gözlerimizdeki, gönlümüzde ki gaflet perdesini kaldır bizlerden. Yaptığımız hatalarımızı görmemizi sağla bizlerin. Böyle devam ederse, geçmiş kavimlerin uğradığı cezalardan, bizlerde asla kurtulamayacağız.

 

Saygılarımla

Haluk GÜMÜŞTABAK

 

 

 

 


About the Author
Author

halukgta

Comments (11)
 • Avatar

  ugur Apr 30 2012 - 23:09 Reply

  hoçam cevrene bak şalvarlı sakallı guruplar bir kısmı bir eliyağda bir eli balda müritleri yağdırıyor yağdırdıkça şirket olmuşlar vadandaşa takla attıran seçdeye kapanıyor çıkarı için dini oyuncak yaptılar rezil rüsfan oldular sayelerinde dinle alay etmeye başlandı konuşamıyorsunuz bile öyle şeyler varki internette yayınlanıyor üstünü örtemiyorsun
  oyanlış bu yanlış diyorsun kuran böyle yazmıyor diyorsun okadar çok ki hangisini düzeltelim
  ALLAHA sığınalım

  • Avatar

   Gökhan May 1 2012 - 18:47 Reply

   Uğur bey kıyafete takılmayın bende şalvarla gezerim tarla işi yapacaksam-köylüysem vs. bir kişinin görünümüne direk olarak müdahale edilemez, inancını düzeltmesi konusunda uyarıda bulunabiliriz kabul etmiyorsa zaten o doğruyu görmez bazı konularda. Allah gayret gösterenlerin mükafatını verir Uğur bey bundan eminiz batıllar yok olmalı, ne kadar almak istiyorsak Allah isterse almak isteriz O’da verir.

   Özellikle yaz aylarında çalışmayı yoğunlaştırmalıyız, sıkmadan güzellikle başarabiliriz çünkü her zaman meyvesini verir iyi söz sinir stres yapmadan Peygamberlerimiz de uyarılmışlardı kendilerini üzmemeleri, inandırmak için – kitaba uydurmak için kendilerini yıpratmamaları, dinlenip tekrar yorulmaları konusunda, gevşeklik göstermemek konusunda bunu yaparsak Peygamberimize yardım etmiş oluruz aynı zamanda başarırız da Allah’ın izni ile.

   Ama yok ben giysiye takılır cahili uyarmam diyorsanız o adamların mürit olma olasılıkları artar haliyle..

 • Avatar

  ugur May 2 2012 - 22:29 Reply

  Gökhan kardeş isteyen istediği gibi giyinir beni ilgilendirmez siz benim nedediğimi anladınız

 • Avatar

  nimet May 23 2012 - 21:07 Reply

  sen olmasaydın yaratmazdım kainatı ,ne saçma ve sinirim bozucu bir iftira söz böyle saçmalıkları duyunca negatifler geliyor üzerime……..akıl akıl Allah akıl kullanmayı nasip etsin cümlemize

 • Avatar

  sonerizgi Oct 3 2012 - 20:12 Reply

  Haluk abi gene çok acı bir noktaya temas etmişsiniz. Teşekkürler yazınız için. Hz. Adem’in duası konusundaki yanılgıyı sanırım aşağıdaki ayetler açıklıyor.

  2. Sure (Bakara Suresi), 36. Ayet
  Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır” dedik.
  2. Sure (Bakara Suresi), 37. Ayet
  Derken, Adem Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb’ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.

  Ama zannederim Peygamberimize bu tür yakıştırmaları yaparak O’nu yücelttiklerini sananlar;

  8. Sure (Enfâl Suresi), 33. Ayet
  Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

  Gibi ayetleri abartarak belki de bu duruma kadar gelmişlerdir.Olabilir. Peki bu ayetten bir sonraki ayette ne anlatılmaya çalışılıyor bizlere?

  8. Sure (Enfâl Suresi), 34. Ayet
  Onlar Mescid-i Haram’dan alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken, Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez.

  —azap edecek değildi—ne diye azap etmesin?— Ard arda iki ayet. Buradan da ben Mescid-i Haram’ ın da (Kabe) Allah katında çok değerli olduğunu anlarım, yani en az Peygamberimiz kadar.
  Ben böyle örnek verdiğim zaman bazıları sanki çok büyük bir küfre gitmişim gibi bakıyorlar. Sizin anladığınız nedir ? Bunu ayetleri sadece ben mi bu şekilde algılıyorum? Yoksa bu bir mesaj mı? Ben Peygamberimi ve Peygamberlerimi onlardan daha fazla sevdiğimi düşünüyorum. Onlar ne düşünürlerse düşünsünler. Selamun Aleyküm…

 • Avatar

  Fikret Arman Jan 16 2017 - 15:39 Reply

  Kaleminize sağlık… Allah razı olsun. Yazdıklarınızın altına imzamı atıyorum. Başta Diyanet görevlileri olmak üzere ülkemde yaklaşık 100.000 imam, Cuma günleri öğle namazından önce okunan SELÂ’yı (SALÂ) bir gözden geçirseler, Peygamber için neler neler söylemişiz? Allah’ın sevgilisini, evveli ve ahiri, kısacası şirki orada görecekler de kim görecek, ne zaman görecek?

 • Avatar

  selim May 4 2017 - 17:03 Reply

  Sayın Gümüştabak yazınızda peygambere yapılan övgüleri inkar ediyorsunuz da neden Allah’ın Resulünden bahsetmiyorsunuz.

 • Avatar

  HILAL Dec 2 2018 - 07:54 Reply

  Resulullah’ın “sallallahü aleyhi ve sellem” üstünlüğünü anlayamayan veya ona düşman olan yahut hadis-i şeriflere uydurma diyen bid’at ehli kimseler, Resulullah’ın övülmesine tahammülleri olmadığı için, muteber kitaplardaki hadislere hemen uydurma diyorlar. Bu hadis-i kudsî ve benzerleri, birçok muteber kitapta bildirilmektedir:
  Âdem aleyhisselam, Arş’ta gördüğü nurun mahiyetini sual etti. Hak teâlâ buyurdu ki:
  (Bu nur, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir peygamberin nurudur. O olmasaydı, seni de, yer ve gökleri de yaratmazdım.) [Mevahib-i ledünniyye]

  Allahü teâlâ, yine hadis-i kudsîlerde buyuruyor ki:
  (Yâ Âdem, Muhammed aleyhisselamın ismiyle her ne isteseydin, kabul ederdim. O olmasaydı, seni yaratmazdım.) [Hâkim]

  (Ey Resulüm, İbrahim’i halil [dost], seni de habib [sevgili] edindim. Senden daha sevgili hiçbir şey yaratmadım. Senin, benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için, dünyayı ve dünya ehlini yarattım. Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım.) [Mevahib-i ledünniyye]

  Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
  (Âdem aleyhisselam Cennetten çıkarılınca, “Yâ Rabbî, Muhammed aleyhisselamın hürmetine beni affet” diye dua etti. Allahü teâlâ ise, [ne cevap vereceğini bildiği hâlde, cevabını diğer insanların duyması için] “ Yâ Âdem, onu henüz yaratmadım. Nereden bildin?” buyurdu. Âdem aleyhisselam da, “Arşta, La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah yazılı olduğunu gördüm. Anladım ki, şerefli isminin yanına, ancak en çok sevdiğinin, en şerefli olanın ismini layık görürsün” dedi. Allahü teâlâ buyurdu ki: “ Yâ Âdem, doğru söyledin. O, bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine dua ettiğin için seni affettim. Eğer Muhammed aleyhisselam olmasaydı, seni yaratmazdım.”) [Taberanî]

  (Allahü teâlâ, İbrahim’i halil edindiği gibi beni de halil edindi.) [M. Ledünniyye] (Demek ki Resulullah, hem Habib, hem Halil olan bir peygamberdir.)

  Mirac’da Allahü teâlâ, Resulullah’a, (Senden başka her şeyi, senin için yarattım) buyurunca, Resulullah da, (Ben de, senden başka her şeyi, senin için terk ettim) diye arz etti. (Mir’at-i kâinat)

  (Levlâke levlak lema halaktül eflak = Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım) kudsî hadisi, Marifetname’nin ön sözünde, Yusuf-i Nebhanî hazretlerinin Envar-ı Muhammediyye kitabının 13. sayfasında ve İmam-ı Rabbanî hazretlerinin Mektubat’ının 122. mektubunda vardır. Mektubat’ın Farsça haşiyesinde, bu hadisin Deylemî’nin Firdevs’inde bulunduğu bildirilmektedir. Deylemî de, diğer muhaddisler gibi, meşhur ve muteber bir hadis âlimidir. Alusi bile (Galiyye) kitabında bildiriyor. Mektubat-ı Rabbanî’nin 3. cildinde, (Sen olmasaydın Cenneti yaratmazdım) ve (O olmasaydı kâinatı yaratmaz, rububiyetimi izhar etmezdim) kudsî hadisleri de bildirilmektedir. İkinci binin müceddidi İmam-ı Rabbânî, İmam-ı Taberanî, İmam-ı Hâkim, İmam-ı Deylemî, Marifetname kitabının sahibi İbrahim Hakkı Erzurumî, Mevahib-i ledünniyye sahibi imam-ı Kastalanî, Yusuf-i Nebhânî hazretleri gibi büyük zatların, yalan söyleyebileceklerini veya sahih hadisle uydurma hadisi ayırt edemeyeceklerini zannetmek, ne kadar çirkindir.

  Bu kadar Ehl-i sünnet âliminin bildirdiği sahih bir hadis-i kudsîyi inkâr edenin, o âlimlere inanmayanın, Resulullah’ın övülmesine tahammül edemeyen bir mezhepsiz olduğu pek açıktır.

  • Avatar

   Çorapsız Dec 4 2018 - 09:30 Reply

   EYVAH EYVAH!..

   HİLAL rumuzlu kardeşim. Öncelikle vurgulamalıyım ki; “Allahü teâlâ, yine hadis-i kudsîlerde buyuruyor ki:” cümlenizden Yüce ALLAH’a sığınırım. Yüce ALLAH’ın Kur’an dışında hadis-i kutsi diye bir kitabı var da Kur’anın dışında o kitaptada mı biz kullarına buyuruyor?

   Yüce ALLAH’ın Peygamberimize vahyettiği tek bir Kitap vardır. Bizlerin şahitlik ve iman ettiği Kur’an-ı Kerim. Biz Müslümanları sorumulu tutacağı tek Kitaptır Kur’an-ı Kerim (Zühruf suresi 44. Ayet). Sizler, yorumunuzda yazdığınız o kadisi kutsilere iman ve şahitlik ediyorsanız bu sizin inancınızdır.

   Peygamberimizi yüceltmek, onun izinden gitmek, O’nun yaptığını yapmaktır. Ne yapıyor Peygamberimiz?.. Bir çok ayetinde söylediği gibi bizlere diyor ki; “Ben yalnız bana vahyolunana uyarım.” Bizler de “Müslümanım” diyorsak, Peygamberimiz gibi yapmalıyız.
   Peygamberimizi yüceltmek istiyorsan “yalnız sana tebliğ edilene uy. Kur’an’ın berisinden bir takım velilerin peşine takılma! Onlar seni doğru yoldan saptırırlar.”

   Bak, Yüce Rab’bimiz Kur’anda dini nasıl tarif ediyor!.. (Zümer Suresi 3. Ayet) “Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah’ındır! O’ndan başkasını veliler edinerek, “biz onlara, bizi Allah’a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz.” diyenlere gelince, hiç kuşkusuz Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.”

   ‘Arı-duru din’ diyor Yüce Rab’bimiz. Yani; saf, katışıksız, içinde kendi sözlerinden başka hiçbir şey olmayan halis din diyor Yüce ALLAH. Sizler ise bu dine (Bu da ALLAH’tandır) diyerek katıyor da katıyorsunuz!..

   Peygamberimizi yüceltmek istiyorsan Peygamberimize uyun ve O’nun yaptığını yapın!.. Yalnız size tebliğ edilene uyun!.. Ve düşünün… Peygamberimiz Kur’ana aykırı bir söz söyler mi? Kur’ana aykırı bir eylem yapar mı?

   Selam ve Dua ile,

 • Avatar

  Çorapsız Dec 4 2018 - 14:58 Reply

  Hilal rumuzlu Kardeşim, yorumuma eklemeyi unuttuğum ayeti de aşağıya yazıyorum.

  Nisa Suresi 152.ayet:
  Allah’a ve O’nun resullerine iman edip onlardan birini ötekilerden ayırmayanlara gelince, Allah böylelerinin ödüllerini yakında kendilerine verecektir. Allah, Gafûr’dur, Rahîm’dir.

  Selam ve Dua ile,

 • Avatar

  ALİ HAYDAR Dec 21 2018 - 11:53 Reply

  Yaratılmış kardeşlerim,
  Yaradan bizleri en çok münafıklar konusunda uyarır. Bu uyarının sebebi kanaatimce ”Bu da Allah’tandır” diyerek dine yapacakları eklemeler ile zaten münafık olma sebepleri olan çıkar sağlama hedefini gerçekleştirirken bizleri de dinin özünden uzaklaştırmalarına dikkat etmemizdir. Düşüncem odur ki geçen yüzlerce yıl içerisinde binlerce münafık dini bin bir hile ile kendi çıkarları doğrultusunda kullana gelmişler ve bugünkü hurafeler ile dolu anlayışı vücuda getirmişlerdir.

  Öze dönüş zamanıdır. Allah hepimize doğru yolu önce aramayı, sonra da bulmayı nasip etsin. Unutmayınız ki çoğunluk doğru yolda olmayacaktır.
  Allah’ın selameti üzerinize olsun

Leave a reply

Reply to Gökhan Cancel reply

Name (required)

Website