Fâsık mıyız Mü’min mi ?

“FÂSIK” (kelime anlamı) : Allah’ın emirlerine (Kur-ân’a) karşı zıt hareket eden, günahkar.
“MÜ’MİN” (kelime anlamı) : Allah’ın emirlerine (Kur-ân’a) uyan, imanlı kişi.
“İnsanlar, sadece “İman ettik” diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?” (ANKEBUT Suresi/2)
İnsanlar yalnızca “imân ettik , “biz müslümanız” diyerek ve Kur-ân’a uymadan bir şekilde kurtuluşa ereceklerini sanırlar. Oysa ki Allah (c.c) onları FÂSIK olarak nitelendirmekte ve çok net bir şekilde onlar için elim bir azap vaat etmektedir :
“Allah’ın indirdiği Kitap ile aralarında hükmet, Allah’ın sana indirdiği Kur-ân’ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın, heveslerine uyma; eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fasıktırlar.” (MAİDE Suresi/49)
“Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar, bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi ‘yok sayarak tanımadıkları’ gibi, biz de bugün onları unutacağız.” (A’RAF Suresi/51)
Kur’ân, yani Allah’ın (c.c) birebir emirlerinin hoşumuza gidenlerini uygulayıp, gitmeyenleri kulak ardı ederek kurtuluş beklemek, imkansızı istemektir ve akıl sahibi kişilerin fiili değildir.
Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir.” (BAKARA Suresi/110)
“Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” (MAİDE Suresi/90)
“Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o, ‘çirkin bir hayasızlık’ ve kötü bir yoldur.” (İSRA Suresi/32)
“Mü’min kadınlara da söyle: “Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Örtülerini, yakalarının üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar.” (NUR Suresi/31)
“Kim ahiret ekinini isterse, Biz ona kendi ekininde arttırmalar yaparız. Kim dünya ekinini isterse, ona da ondan veririz; ancak onun ahirette bir nasibi yoktur.” (ŞURA Suresi/20)
“Asra yemin olsun ki : Gerçekten insan, ziyandadır! Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna.” (ASR Suresi)
Hangilerine uyup, hangilerinden yüz çeviriyoruz?
“Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, yüz çevirenden daha zalim kimdir? Gerçekten Biz, suçlu-günahkarlardan intikam alacağız.” (SECDE Suresi/22)
Kur-ân’ı okuyup anlayalım ve bilelim ki; uymadığımız emirler, bizi elim ve sonsuz bir azaba götürecektir, bunda zerre şüphe yoktur.. Hâlâ fırsatımız varken:
“Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım.” (TAHA Suresi/82)

About the Author
Author

Celil Ozatamer

Leave a reply

Name (required)

Website