Uydurulan Hadislerden Örnekler 3

9- Hadis Ebû Hüreyreden Nebî (a. s): “Eğer Benî İsrâil olmasaydı et bozulup kokmazdı. Ve Havvâ (anamız) olmasaydı kadın eşine hiyânet edip aldatmazdı” dediği rivâyet olunmuştur. |Buhari Enbiya 1. Müslim Rada 63
Al sana israili bir hurafe daha.

10- “Hacerül Esved cennettendir. O kardan daha beyaz idi ve müşriklerin günahı onu kararttı. ” Hanbel 1/307

“Hacerül Esved Allah’ın yeryüzündeki sağ elidir. Onunla insanlardan dilediği ile tokalaşır. ”(Camiüs Sağır 1/151) İbn-i Kuteybe-Hadis Müdafası 59. hadis. sayfa 284. kayahan yayınları

Hacerül Esved taşı için uydurulan bu tip hadisler, hac sırasında Kabe’de ilkel hareketlerin sergilenmesine sebep olmaktadır. Hacerül Esved taşına dokunmak için birbirini ezenleri dinimizi bilmeyenler görse, bazı insanların bu taşı put edindiklerini bile zannedebilirler. Bu hadisler daha evvel de alay konusu olmuştur. “Bu hadise göre Hacerül Esved denen taş müşriklerin günahı yüzünden Kabe putperestlerin elinde iken karardıysa, şimdi Kabe Müslümanların elinde olduğuna göre bu taşın beyazlaması gerekir. ” diyerek bu hadisi savunanlarla alay etmişlerdir.

Hacerül Esved denilen taşın etrafında yapılan gariplikler ve bu taşı öpmek, selamlamak için insanların birbirlerini ezmesinin kaynağı uydurma hadislerdir.

11- Hadis: “Sizden birisi cinsel münasebette bulunduğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın, zira cinsel organa bakmak körlüğe sebep olur. ” Münavi Feyzul Kadir 1326

Bu garip uydurmayla dinle dalga geçmek isteyenlerin eline ilginç bir malzeme verilmiştir. Belki de bu hadisi uydurarak Peygamber’e iftira edenin amacı da dinle dalga geçmekti. İnsanların hayatına ve cinselliğine Kur’an’ın getirmediği zorlukları ve yasakları getirmek, insanlığa yapılmış bir zulümdür. Cinsel hayatı kısıtlayıcı bu tür hadislere karşın, Peygamber’in ve arkadaşlarının cinsel hayatını olağanüstü bir tarzda anlatan münasebetsiz hadisler de vardır.

Bu hadislerden birine göre sahabeler Hacc’ı bitirip, kadınlarına yöneldiklerinde cinsel organlarından spermler damlıyordu. [Buhari, Hacc, 81; Müslim Hacc, 141] Diğer bir hadise göre Peygamber’imiz 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti [ Buhari gusl 12. Nesai nikah 1]. Başka bir hadise göre ise Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, hanımı Zeynep’le cinsel ilişkiye girerdi. [Ebu Davud Nikah 12. Müslim Nikah 9. Buhari, Hibe, 8]. Haşa peygamberin deyyusluğu önerdiği. (Ebu Davut Nikah12. Nesai Talak 34). Gene, bir kadına kendisine nikahı düşen bir adamı emzirmesini, böylece süt çocuğu olabileceğini. (Müslim cilt 7hadis 27/371 sönmez neşriyat. İbni Mace Nikah 1943. kahraman yayınları sayfa 411)ve dilimiz varmıyor güya peygamberimizin eşi müminlerin annesi, haşa cenabetten nasıl yıkanılacağını göstermek için yabancı erkeklerin yanında yıkanmış. (Buhari Gusl 2. Müslim hayız 41(319). Bu uydurma iftiraları dahi duymak müminleri derinden yaralar. Bu hadisleri kabul etmek mi, yoksa reddetmek mi Peygamber’e saygısızlıktır, karar sizin!

Yazar : Y@ş@r

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website