Tolstoy`un Kaleminden Hz. Muhammed ve Din

Tolstoy, 1828 yılında varlıklı ve asil bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında bohem bir yaşamı olmuştur. 1863 yılında en büyük eseri sayılan  savaş ve barışıyazmaya başlamıştır. Bu kitabın yazımını 1869 yılında tamamlamıştır. Tolstoy, ortodoks mezhebine mensup bir Hıristiyandır. Ancak Çevresindeki insanların ve ruhban sınıfının dine karşı tutumu yüzünden dini inançlarından kopmuştur. Yaşamın sonunda ölümün mutlak olması onu  hayatın zorluklarına katlanmanın anlamsız olduğunu düşünmeye sevketmiş ve bir çok kez intihar etmeyi düşünmüştür.. Hindistan’lı alim Abdullah El-Sühreverdi tarafından yazılan  “Hz. Muhammed’in Hadisleri”  kitabını okuduktan sonra Tolstoy’un dine ve yaşama bakış açsı değişmiş, İslam’a ilgi duymaya başlamıştır. İnanç dünyasındaki bir çok gel gitlerden sonra İslam dinini kabul ederek Müslüman olmuş ve 1910 yılında 82 yaşında Müslüman olarak ölmüştür.. Şimdi, Tolstoy’u yazdığı  Hz. MUHAMMED adlı risaleden bir alıntı yapmak istiyorum..
“Sonunda kendimi inceledim ve içimde neler oluyor diye kendime baktım. Ölmeye ve dirilmeye dairyüzlerce olay hatırladım. Gördüm ki, ben yanlızca Allah’a inandığımda yaşıyordum. Allah’ı düşünmem yetiyordu, o zaman hemen diriliyordum. Onu unuttuğum, O’na inanmadığım zamanlardaise, yaşamda yok oluyordu. Yaşamın bu diriliş ve ölümleri neydi? Allah’ın varlığına inancı kaybettiğimde, sanki yaşamla ilgili bağlarımda kopuyordu. Allah’ı bulmak konusunda az da olsa umudum olmasa, yaşamıma çoktan son verirdim. Fakat yaşıyordum. O’nu hissettiğim ve O’nu aradığım zaman yaşıyordum. Öyleyse O vardır. O, O’nsuz yaşanmayan şeydir. Allah’ı bilmek ve yaşamak, bir ve ayni şeydir. ALLAH YAŞAMDIR. (Tolstoy’un bu tespitiyle Rum suresi 30. ayeti uyumludur. Söz konusu ayette Yüce yaratan fıtratı din olarak tanımlamıştır. ) Allah’ı arayarak yaşadığım takdirde, yaşam Allah’sız olmaz… … …. . ”
Saygılarımla,

Mustafa Kallavi…

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website