Kuran’a Göre İnanan ve İnkarcı Kadınlar…

Geleneksel İslam anlayışı olan hadis kaynaklı mezhepçi İslam’la ilgili sıkıntılardan biri de kadın konusudur. Kadın konusu ile ilgili problemli durumlardan biri de kadınların ahlaki durumu, ahiretteki durumu ile ilgili olumsuz genellemelerdir. Bazı hadislere göre kadınların içinden dinen iyi olanı çok nadir olup, bazılarına göre ise kadınlar kötülüğün kaynağı, müslüman erkekleri dinden, kulluktan alıkoyan belli başlı unsurlardan biridir. Kuran’da ise ahirete (more…)