NUR 61’İN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

NUR 61’İN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Kuran’da örtünme ile ilgili ayetleri genel olarak Nur 31 ve Ahzab 59 olarak biliriz. Oysa A’raf Suresi 26. ayet örtü ile ilgili ilk nazil olan ayettir ve Ey Ademoğlulları size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. En güzel, en hayırlı elbise TAKVA (Allah’tan gereği gibi sakınmak) (more…)
“Ö R T Ü“

“Ö R T Ü“

`Şekil ve biçim, ahlak ve erdem olarak takdim ediliyor. Müslüman kitleler yönlendiriliyor. Acaba ‘başörtüsü kargaşası’ nereden kaynaklanıyor? Rivayetleri Kur’an ayetlerine dayanak yapan mezhep görüşleri diyor ki: El-Müfredat, El Mu’cem, El Müncid gibi temel kaynak niteliğindeki Arapça lügatlerde ‘’himar’’ kelimesinin ‘’örtü’’ anlamında olduğu yer almakta…… ‘Kur’an’daki hımar kelimesi Arap örfünde kadının başını örttüğü örtüye isim olmuştur’ diyorlar. Böylece Allah’ın ayetindeki ‘’hamır’’(örtü) (more…)