EN GENİŞ ZAMANDA EN BÜYÜK FAYDA PRENSİBİ

Kuran’ın kendi özelliklerini ifade ederken kullandığı sıfatlardan bazıları hatırlatıcı, uyarıcı ve müjdeci olması. Bununla beraber Kuran’ın en önemli özelliği ise tüm toplumlar ve tüm zamanlar için Kuran’ın hükümlerinin geçerli ve uygulanabilir olması. Kuran içinde hiç bir çelişki barındırmadan hükümlerini açık ve net bir şekilde ifade ederken içinde şüphe bulunan veya Kuran’ın kesinliğine inanmayan kişiler Kuran’ı kendi inançlarına uydurma çabası içine giriyorlar. Bu durumda bu kişilerin bazı hükümleri anlamakta ve değerlendirmekte daha da zorlandığını görüyoruz.

İçkiyi bir yaşam tarzı haline getiren kişi için sarhoş olmadan içki içmek uygun bir davranışken Kuran hiç bir koşulda içki içilmesini uygun görmez. Bu tip kişiler sarhoş olmayacak kadar içmenin ne kendisine ne de başkasına zararı olmadığını düşünerek Kuran’daki içkiyi yasaklayan ayetleri sarhoş olmakla eşdeğer tutmaktadır. Halbuki Kuran içkide bir takım yararların olduğunu belirttikten sonra onun zararlarının yararından fazla olduğunu söylemiş, içkinin kumar ve uyuşturucuyla beraber şeytan işi birer pislik olduğunu belirtmiş ve içkiden uzak durulmasını emretmiştir. Hal böyleyken Allah’a ve Kuran’a inanıyorum diyen samimi bir müslüman için miktarı ne kadar olursa olsun içki uzak durulması gereken bir haramdır. Bunu her gün karşılaştığımız trafik ışığı örneğine benzetebiliriz. Kırmızı ışıkta durur, yeşil ışıkta geçeriz. Kurallarda hiç bir şekilde keyfiliğe yer bırakacak şekilde karşıdan araba geliyorsa kırmızı ışıkta beklenir, yol boşsa kırmızı ışıkta geçilir şeklinde bir boşluk yoktur. Trafik kuralları yayaların ve arabaların maksimum emniyetini sağlamak üzere konmuş ve ancak herkes kurallara uyduğunda bunun herkesin yararına olacağını belirtmiştir. Etrafımıza baktığımızda ise yol boşken kırmızı ışıkta bekleyen kişinin sarhoş olmayacak kadar içki içmenin ne zararı olabilir mi diyerek Kuran’daki mantığı anlamakta zorlandığına şahit olmuşuzdur. Aslında günlük hayatta uyguladığımız kurallardaki mantık ne kadar basitse Kuran’da Allah’ın istediği de bu basitliktedir.

Trafik ışığı örneğinde olduğu gibi günlük hayattan örnekler vererek dini anlatmanın çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Insallah bir sonraki yazımda bu konuya devam edeceğim.

Yazar : Oguzhan

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website