DİLENCİYE PARA VERMEK Mİ? ASLA!

Toplumumuzda duygusallık ağır basmaktadır. “İYİ NİYET” altında yanlışlıklar yapılmaktadır. Bir sevap işleyelim derken iki günah kazanıyoruz. Deniliyor ki “Allah rızası için…” verir misin? Eğer Allah rızası söz konusu ise asla! Çünkü Kur`an`da yasaklanmıştır. Dilenciye para vermenin günah kare olduğunun Kur`an`daki delili: a) Duha adı verilen surenin onuncu ayeti “dilenciyi azarlama” değil; “soranı azarlama”dır. Kur’an`ın ruhuna uygun olan budur. Bakara adı (daha&helliip;)

AYETEL KÜRSİ

Genelde toplum olarak inançlı olmamıza rağmen, Allah`ın yapılmasını istediği ibadetleri yapmıyoruz. Yaptıklarımızı da bilinçsizce yapıyoruz. Bugün Allah için ne yaptın diye sorsanız, çoğunluk yatarken dua ettim der. Ayetel Kürsi`yi ezbere okudum, alacağınız en çok cevaptan biridir. Ayetel Kürsi`nin anlamını sorsanız onu bile bilmezler. Biz hiç değilse bu ayetin Türkçe karşılığını Ayetel Kürsi`yi okuyanlara söyleyelim belki onlar da hiç değilse çoğu (daha&helliip;)