CEVŞEN

Bütün ümitler sana bağlıdır,

 

Ümitsizliğe düşürme bizi
Bütün ümitler sana bağlıdır,
Ümitsizliğe düşürme bizi
Ümit ver hepimize,
Fazlından fazla fazla ver bize
Ey biricik ümidimiz,
Senin adaletindir güvendiğimiz,
Hiçbir hak senin yanında zayii olmaz, biliriz.
Hiçbir suçlu senin adaletinden kaçamaz, eminiz,
Zalimlerin katı kalplerine adaletinin korkusunu sal,
Ey adaletinden çekindiğimiz
Bütün iyilikler sendendir biliriz, Zillete düşürme bizi,
perişan etme bizi,
İyilik ver bolluk ver hayır ver bize,
Ey keremini Sensin sahibimiz,
mülkündedir her şeyimiz
Elimizde olanlar umduğumuz,
bağışla biz isyankarları senin elinden,
sahip olduklarımıza sen sahipsin, Mülkünde yer bize,
Ey biricik varisimiz, Saltanatın sınırsız senin,
saltanatlar sensiz hükümsüzdür.
Sana kullukla sultan eyle bizi,
sana itaatla şereflendir hepimizi,
Hiç bitmeyen saltanatında, ihya eyle bizi,
Ey biricik Sultanımız,
Gördüklerimiz hep seni gösterir,
duyduklarımız hep senden bahseder
Sevdiklerimiz hep senle sevinir,
yüzümüzü senin ayetlerinle nurlandır.
İşitmemizi seni ananları duymakla güzelleştir,
kalbimizi seni sevmekle güzelleştir.
Seni sevenleri sevmekle güzelleştir kalbimiz,
Ey biricik göz aydınlığımız,
rahmetin her şeyi kucaklamıştır senin,
Rahmetini yay kalbimize,
merhametini dokundur tenimize,
Şefkatinle ferahlık ver ruhumuza
Ey rahmetini umduğumuz,
Gazabın haktır biliriz,
isyanımız kızdırır cehennemin alevlerini,
Gazabını uzak eyle bizden,
Ey rahmetine sığındığımız,
Her şeyin bilgisi senin yanında,
hiçbir şey meçhul değildir sana biliriz
Bize eşyanın hakikatini bildir,
ey bilmediğimiz bize bildiren,
Sen ki nefsimize çekemeyeceği yükü yüklemezsin,
Her şeyin anahtarı senin yanında,
zorluklarımızı lütfünle kolaylaştır,
Meşakkatlerimizi rahmetinle hafiflet,
kederlerimizi şefkatinle gider,
Ey kederlere açık meşakkatleri kaldıran Rabbimiz
Kalplerimizi en güzel hallerle hallerdir.
Genişlik ver kalplerimize,
ey kalpleri halden hale koyan Rabbimiz
Seni bir Mekke süsle kalplerimizi,
Sana yakınlık ile ziynettendir kalplerimizi,
Seni sevmekle güzelleştir kalplerimizi,
Sana inanmakla nurlardır kalplerimizi,
Senin vuslatınla ışıklandır kalplerimizi,
Ümitsizliğin karanlığına düşürme bizi
Ey kalplerimiz nurlandıran Rabbimiz
Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize,
fena ve zeval dertleri ile dertlendirme kalplerimizi,
Ey kalplerimize şifa veren Rabbim,
Seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi,
ebedi sevdaların vuslat kalplerimizin
Senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi,
Aşkının serinliğini ver kalplerimize,
ey kalplerimizin sevgilisi Rabbim
Sana yakınlık ile sevindir kalplerimizi,
seni tanımakla sıcaklık ver kalplerimize,
Isındır kalplerimizi birbirine,
kalplerimiz ısındıran Rabbim,
Ey nur, Sensin nurların nuru,
sendendir bütün nurlar, nur ver bize
Aydınlat ufkumuzu,
Ey nur Sensin nurları nurlandıran,
Sendendir ışık Sendendir gölge
Göz aydınlığı ver bize, aydınlat aklımızı
Ey Nur Sensin nurları tasvir eyleyen,
Sendendir suret, Sendendir renk,
Yüzümüzü kara çıkarma alnımızı ak eyle, ey Nur,
sensin nurları yaratan, sendendir bütün aydınlıklar,
karanlıkta bırakma bizi, yolumuzu aydınlık eyle,
Ey Nur, sensin nurları takdir eyleyen,
Sendendir bütün sabahlar, nursuz bırakma bizi,
gönlümüzü aydınlık eyle
Sensin nurların tekbirini gören,
Sensin nurlandan önce Nur,
gölgede bırakma bizi nurumuzu daim eyle
yokluğun karanlığında bırakma bizi, başımızı nur eyle,
Ey Nur Sensin nurlar üzerinde nur,
semamızı nursuz bırakma bizi,
üstümüzü nur eyle
Sensin nurlara benzemeyen,
nur üzerine nur ver bize,
Ey Nur Seni kusurdan tenzil eder, noksanlıktan takdis eyleriz.
Senden başka ilah yok ki, bize medet eylesin
Bir Teksin kurtuluşumuz, bir tek Sensin sığındımız,
İman ver bize kurtuluş ver hepimize,
bizi hiçliğin ateşinden kurtar,
Bizi Senden uzaklığını cehenneminden al,
Ey Rabbimiz,
Ya Rabbi, zamanında ayırıp bize dinleyen kulların amin diyen dualarını kabul eyle,
AMİN……………. AMİN……………….. AMİN……..

Yazar : BİRCAN

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website