DOYMAK BİLMEDEN MAL!

Biz insanlar malı çok seviyoruz, oysa ki Allah ayetlerinde malların sadece imtihan aracı olduğunu söylüyor. Bizde hep daha fazlasını istiyoruz. Yaşayabilecek malım olsunla başlıyor ama sürekli daha fazlası isteniyor. Ne yazık ki doymak bilmiyoruz.

“İnsan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, “Rabbim bana ikram etti.” der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, “Rabbim beni zillete düşürdü.” der. Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram-helal gözetmeden. Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına.” Fecr -15/20
“İyi biliniz ki, mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan aracından başka birşey değildir. Allah katında büyük ecir vardır.”Enfal-28,Ali imran-186,Tahrim-15
“Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Bakî kalacak olan iyi ameller ise, Rabbinin katında, sevabca da hayırlıdır, ümid yönünden de daha hayırlıdır.” Kehf-46
“Muhakkak siz, mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah`a ortak koşanlardan size eziyet verici bir çok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah`dan gereği gibi korkarsanız, şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir.”Ali imran-186
“Onların(Kafirlerin) ne malları, ne de evlatları seni imrendirmesin. Allah, onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve canlarının kâfir olarak çıkmasını murad ediyor, başka değil.” Tevbe-85
Malı sevdiğimiz işte bu ayetlerle apaçık gösterilmiş.Ayetler ayrıca bu malların imtihan için olduğunu da söylemekte. Peki biz bu imtihanı nasıl vereceğiz, ne yapmalıyız? Bakara suresi 254. ayette ve daha bir çok ayette verilen rızıkların Allah yolunda harcanması gerektiği söyleniyor:
“Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alışverişin,hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce,size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın.”
“Allah`a ve Resulüne iman edin. Sizi hâkim kıldığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden harcayın. Sizden, inanan ve harcayanlar için büyük mükafat vardır. “Hadid-7
“Şüphesiz sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah`a güzel bir ödünç verenlere, verdikleri kat kat artırılır ve onlara şerefli bir mükafat vardır.” Hadid-18
“Ey İnananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah`ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Birinize ölüm gelip de: “Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım!” demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan (Allah) için harcayın.” Münâfikun-9
Günümüzde dini otoritelerce islamın şartı 5 olarak sayılmaktadır bunlardan 3.sü zekat vermektir. Yılda bir sefer verilen zekat(malının 40’da 1’ini!!) Allah yolunda malını vermek için yeterlimidir? Günümüzde dinimizin en önemli emirlerinden biri olan infak etmek nedense fazla önemsenmiyor. Oysa Kuran’da bir çok ayet infak etmenin öneminden bahsetmekte:
“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran-92”
Sadece bu ayete bakmak bile infak etmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü Rabbim gerçek iyiliğe infak etmeden kavuşamayacağımızı söylemiş.Bakara 195. ayette:
“Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever.”
Allah bize infak konusunda zorluk da koşmamış. Malının tamamını infak etmelisin dememiş. Bunun nedeni olarak Muhammed 36-37-38. ayetlerde insanların cimri olduğunu, mallarının hepsinin istenmesi halinde cimrilik edeceğini ve kinlerinin ortaya çıkacağını söylemiş.
“Muhammed 36 – Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder kötülükten sakınırsanız, Allah size mükâfatınızı verir. Ve sizden bütün mallarınızı harcamanızı da istemez. 37 – Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. Bu da sizin bütün kinlerinizi ortaya çıkarırdı. 38 – İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer siz Hakk`tan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar.”
“Allah`ın, kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah`a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Ali imran-180
“İtaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah`a güzel bir borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar.” Tahrim-17
“Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa, Ve en güzel olanı doğrularsa, Biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız.
Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür. Ve en güzeli de yalanlarsa, Onu da en zor yola hazırlarız. Çukura yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramayacak. Ben sizi köpürdükçe köpüren bir ateşe karşı uyardım. Ona ancak en azgın olan girer. Öyle azgın ki, yalanlamış ve sırtını dönmüştür.” Ala-5/16
“En çok korunan ise ondan(cehennem) uzaklaştırılacaktır. O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir. Onun yanında, başka bir kimse için karşılığı verilecek hiçbir nimet yoktur. O ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Elbette yakında kendisi de hoşnut olacaktır.” Ala-17/21
“YEMİN OLSUN Kİ SİZE VERİLEN HER NİMETTEN SORULACAKSINIZ.” Müddesir-8
“Mallarını gece ve gündüz, gizlice ve açıkça infak edenler yok mu, işte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur, onlar hiçbir zaman mahzun da olmazlar.” Bakara-274

Yazar : Fatma

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website