SADECE KURAN

-Kuran, niçin inmiştir:

Bu da bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Kutsal ve bereketli. Artık ona uyun ve sakının ki size rahmet edebilsin. “Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik. ” demeyesiniz. (Enam 155-156)

Kuşku yok ki, biz bu Kitap`ı sana, insanlar arasında Allah`ın sana gösterdiği ile hükmedesin diye hak olarak indirdik. Sakın hainlere yardakçı olma!(Nisa 105).

Bu Kitap`ı sana yalnız şunun için indirdik: Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara iyice açıklayasın ve Kitap, iman eden bir topluluk için kılavuz ve rahmet olsun. (Nahl 64)

-Resul /Resuller niçin gelmiştir:

Ve gerçekten sana daha önceden hikayelerini anlattığımız elçilere, anlatmadığımız elçilere (vahyettik). Allah, Musa ile de konuştu. Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi). Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah`a karşı (savunacak) delilleri olmasın. Allah, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir. (Nisa 164-165)

Eğer biz onları, ondan önce bir azapla helâk etseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi: “Rabbimiz, ne olurdu bize bir resul gönderseydin de zelil ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık!” (taha 134)

Allah`a itaat edin, resule de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz resulümüze düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir. (Tegabün 12)

Ayetlerimiz onlara açık-seçik parçalar halinde okunduğu zaman, bize ulaşmayı ummayanlar şöyle dediler: “Bundan başka bir Kur`an getir yahut bunu değiştir. ” De ki: “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkuya düşerim. “(Yunus 15)

Âlemlerin Rabbi`nden bir indiriştir o.
Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,
Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık.
Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik.
Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. (Hakka 43-47)

Kuran’da SÜNNET kavramı:

Senden önce gönderdiğimiz resullerimize uygulanan yöntem de buydu. Sen bizim sünnetimizde/yol ve yöntemimizde değişme bulamazsın. (İsra 77)

Allah`ın sünnetinde/yol ve yönteminde değişme asla bulamazsın! Allah`ın sünnetinde/yol ve yönteminde döneklik de bulamazsın!(Fatır 43)

Ona inanmazlar. Oysaki, öncekilerin sünnetinde/yol ve yöntemleri gözlerinin önünden geçmiştir. (Hicr 13)

Kuran’da HADİS kavramı:

İşte bunlar, Allah`ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah`tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar? !(Casiye 6)

Hadis/söz bakımından, Allah`tan daha sadık kim olabilir? (Nisa 87)

Bu Kur`an, uydurulacak bir hadis/bir söz değildir(Yusuf 111)

-Hikmet, sadece Kuran’dadır:

Yemin olsun o hikmetlerle dolu Kur`an`a ki, (Yasin 2)

Bunlar, Rabbinin sana, hikmetten vahyetmiş olduklarıdır. Allah`ın yanına başka tanrı koyma ki, kınanmış ve kovulmuş bir halde cehenneme atılmayasın. (İsra 39)
(İsra 22-38 ayetleri okuyunuz)

-Kuran, kendisinden önceki indirilen kitapları tasdikleyicidir:

O, sana Kitabı Hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat`ı ve İncil`i de indirmişti. (Ali İmran 3)

-Kuran, Eksiksizdir:

Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rab`lerinin huzuruna toplanacak(Enam 38).

Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O`nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, İşitendir, Bilendir. (Enam 115)

-Kuran, ayrıntılıdır:

Allah size Kitap`ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah`ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma…(Enam 114)

Elif, Lâm, Râ. Hakîm ve Habîr olandan bir kitaptır ki bu, ayetleri önce muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı hale getirilmiştir. (Hud 1)

-Kuran, kolaylaştırılmıştır:

Yemin olsun ki, biz, Kur`an`ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? !(Kamer 17, 22, 32, 40)

-Kuran, en doğru yola ulaştırır:

Bu Kuran en iyi yola ulaştırır ve erdemli davranan müminleri büyük bir ödülle müjdeler. (İsra 9)

-Kuran, korunmuştur:

Hiç kuşkusuz, o zikiri biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz. (Hicr 9)

-Kuran’ın benzeri yoktur:

Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun benzerinden bir sure getirin!(Bakara 23).

-Kuran ayetleri açık ve anlaşılırdır:

Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. (Enam 126)

İşte sana gerçeği apaçık gösteren Kitap`ın ayetleri… (Şuara 2)

-Kuran, inananlar için bir rehber ve şifadır:

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi. (Yunus 57)

-Kurandan öğüt alınması için Kuran’ın hangi dilde olması önemli değildir:

Onu yabancı dilde bir Kuran kılsaydık, “Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? ” diyeceklerdi. İster yabancı dil, ister Arapça olsun, de ki, “O, inananlar için (dilleri söz konusu olmaksızın) bir rehber ve şifadır. İnanmayanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Onlara sanki uzak bir yerden sesleniliyor gibi onlara kapalıdır. ” (Fussilet 44)

-Kuran, karanlıklardan aydınlığa çıkarır:

O, odur ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye kulu üzerine, gerçeği apaçık gösteren ayetler indiriyor. Allah size karşı gerçekten çok şefkatli, çok merhametlidir. (hadid 9)

-Kuran’ın açıklamadığı hususlar bizim tercihimize bırakılmıştır:

Ey iman edenler, size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın; Kur`an indirildiği zaman sorarsanız, size açıklanır. Allah onu affetti. Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak olandır. (Maide 101)

-Kuran, kendisinden başka hiçbir hadise/söze ihtiyaç duymaz:

İşte bunlar, Allah`ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah`tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar? (Casiye 6)

-Kuran, çelişkisizdir (Kuran’da nasih mensuh(hadisle veya ayetle, herhangi bir ayeti iptal etmek) yoktur)

Onlar hâlâ Kur`an`ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah`tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı. (Nisa 82)

Hamt o Allah`a ki, kuluna Kitap`ı, kendisinde hiçbir eğiklik ve çelişme yapmaksızın indirdi. (Kehf 1)

Kuran’ın, “sadece Kuran” kavramına bakışı:

Kur`an okuduğunda, seninle, âhirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz.
Kalpleri üzerine, onu anlamamaları için kabuklar geçiririz, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Rabbini yalnız Kuran’da andığın zaman, nefretle geriye dönüp kaçarlar. (İsra 45-46)

-Sadece Kurandan (sünnetten değil) sorguya çekileceğiz:

Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı-tutun; çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin.
Ve şüphesiz o (Kur`an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız. (zuhruf 43-44)

Sadece Kuran`a teslim olmak ümidiyle…

Yazar : Gökhan ÖNKOL


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website