2012-Maya Takvimi-2

Allahu Teala’ nın Zatı Ali’leri zamandan münezzehtir. Dolayısıyla kullarının hayat evrelerini idrak etmeleri için iki zaman yaratmıştır. Bu zaman kavramlarının insanlar tarafından müdahale edilemez olanı birinci zamandır. “ İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” sürecidir. Yani Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz. Bu ifade kâinat içinde yaratılmış olan tüm canlı ve cansız varlıkları kuşatır ve kapsamı içine alır. Aynı zamanda bu süreç kader sırrının kendisidir. İçeriği Allah katındadır. Allahu Teala yarattığı ikinci zaman sürecine DEHR sıfatıyla tecelli etmiş ve bu zamanı kâinatta kendisine yakın kullarının emrine vermiştir. Bu ikinci zaman süreci, birinci zamanın gerisini ve ilerisini bilmeyi ve gezmeyi soyut varlığında taşır. Allahu Teala kainatı ve içindekileri yarattıktan sonra gezegenlere, güneş sistemlerine ve galaksilere kainat içinde belli yörüngelerde zaman tasarrufu altında seyretme emrini vahyetmiştir.

“Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış kainata yemin ederim” Zariyat suresi–7
Yukarıda ki ayette Allahu Teala’nın bildirdiği üzere üzerinde yaşadığımız Dünya önce kendi etrafında, güneşin etrafında, güneşle birliktede galaksimiz olan Samanyolu’nun içerisinde elips bir yörüngede Allah’tan aldığı emir üzere yol alırlar. Güneş sistemimiz- galaksimiz, Samanyolu içerisinde elips bir yörüngede tur atarken; galaksimizin merkezine yakın karadeliğe yakın noktadan geçerek, Samanyolu’nun dış kısımlarına yakın noktalardan geri dönerek elips yörüngesini tamamlar. İşte bu yörünge bugün maya takvimi olarak bilinen 5126 yılda tamamlanır. İşte mana âleminde galaksimiz içerisinde güneş sistemimizin bir turuna bir NÂKUR yılı denir. Nâkur galaksimizin merkezindeki karadeliğin Kur’anı Kerimdeki adıdır; “fe izâ nukıra fin nâkûr” Müddesir suresi-8. Her ne kadar mealciler bu ayette geçen nâkûr kelimesine sura üfürülme anlamı vermişlerse de sur kelimesi Arapça’da da aynen sur olarak geçer! Buradaki nâkûr kelimesi şiddetli bir güç tarafından emilmeyi kasteder. İŞTE BU GÖKSEL OLAYLARIN EN BÜYÜĞÜ 2011–2012–2013 YILLARININ İÇERSİNDE GÜNEŞ SİSTEMİMİZİN GALAKSİMİZİN MERKEZİNDEKİ KARADELİĞE YANİ KUR’ANI KERİMDE BİLDİRİLEN NÂKUR’ A YAKIN GEÇMESİNDEN DOĞACAK ÇEKİM GÜCÜNÜN ETKİSİYLE OLUŞACAK ÇEŞİTLİ DEPREM, TABİAT OLAYLARI VE NÂKUR UN DUYULACAK MUHTEŞEM SESİDİR.

Yazar : Uğur Atalay

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website