ASTROLOJİ

Astroloji gök cisimlerinin üzerimizdeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Astroloji fal değildir, astrolojiyi fal sananlar astroloji adı altında falcılık yapan kişiler yüzünden bir anlamda da maalesef haklıdırlar.


Astroloji gelecekten haber vermez, sadece tahminler yürütmemize yarar. Gelecek gaybdır ve gaybıda Allahtan başkası bilemez. Astroloji bize şanslı ve şanssız günlerimizi de göstermez, şans kaderle ilgili bir mevzudur ve yıldızlar kaderimizi belirlemez, yıldızlar da kaderin bir parçasıdır. Kader ayrıca detaylı bir konudur fakat kısaca Allahın yaratmasıyla takdir edip, ölçüp belirlemesiyle alakalıdır. Astroloji ve astronomi bizi hayretler içerisinde bırakan inanılmaz muhteşem bir dünyayının kapılarını bize açar. Astronomiyle ilgilenenler astrolojiyi saçmalık olarak görmüşler, astrolojiyle ilgilenenler astronomiyi içi boş bir uğraş gibi görmüşler. Ne astroloji bir saçmalıktır bunu iddia edenlere kendi hayatlarından astrolojik örnekler vererek ıspatlayabiliriz, ne de astronomi kuru, boş bir uğraştır; astronomi olmadan astrolojiden faydalanamayız, astronomideki yeni keşifler astrolojiyi doğrudan ilgilendirebilmektedir. Peki madem astroloji gelecekten haber veremez, ne zaman ne yaparsak doğru olacağı konusunda örneğin şu tarihte evlenirsek evliliğiniz uzun sürecektir gibi bize tavsiyeler vermez o zaman astroloji ne işe yarar? Astroloji öncelikle yukarıda bahsettiğim gibi bize muazzam, muhteşem bir dünyanın kapılarını açar. Yıldızların, gezegenlerin bizim hayatımızla birlikte muhteşem bir düzende bulunduğunu, bizden bağımsız olmadıklarını, rastgele dizilmemiş ve rastgele dönmüyor olduklarını bize gösterir. Astrolojiyi iyi anlayabilmek için zodyakı iyi anlayabilmek gerekir. Zodyak bizim için temel bir formüldür bir mühendisin sürekli istifade ettiği bir formül gibidir. Her zaman zodyaktan hareket ederek sonuçlara varırız.

Allah dünyayı dört mevsim olarak yaratmıştır. Bu mevsimler kendi aralarında üçe bölünmüştür. Mevsimin öncüsü yani yazdan sonra ilk yaprakların dökülmesiyle sonbaharın kendisini göstermesidir. Adeta bir ordunun gelmekte olduğunu gösteren öncü unsurları gibi. İkincisi sebattır mevsimi tam olarak yaşatan önceki mevsimi yada sonraki mevsimi arasına katmayan kendi lçinde kararlılık gösteren mevsimin ortalarıdır. Üçüncüsü değişkenliktir, artık mevsim o sabit kararlı tutumunu bırakmış yavaş yavaş değişmeye yok olmaya başlamıştır,

Belirli bir konuyla ilgili değil bütün hayatı herşeyi kapsayan bir ilimden bahsediyoruz o yüzden örnekleri okurken bu gözle bakmalıyız. Bir diğer husus Allah kuran-ı keriminde buyurduğu gibi herşeyi çift yaratmıştır. Çiftleri bile kendi aralarında çift yaratmıştır. Örneğin ateş ile hava bir çifttir su ile toprak yine kendi arasında çifttir bu iki çift yine kendi aralarında bir çift oluşturarak birbirlerini tamamlarlar. Bu şekilde zodyaktaki temel bölünümlere genel bir giriş yapmış olduk. Zodyak 12 burçtan oluşmaktadır. Kendi içinde 3`e 4`e 6`ya 2`ye yani bütün çarpanlarına bölünmektedir. 3`e böldüğümüzde ateş, toprak, su, hava elementleri ortaya çıkar. 4`e böldüğümüzde öncü, sabit, değişken burçlar ortaya çıkar. 6`ya böldüğümüzde eril ve dişil burçlar ortaya çıkar. 2`ye böldüğümüzde aynı yönetici gezegene sahip ikişerli su-ateş hava-toprak gruplarına ulaşırız, böylece alakasız olan bu iki element grupları da birbirleriyle eşleşir.

Yazar : Aykut Öner

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website