HELAK

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Enfal /33 ve daha birçok ayette azap kelimesi geçer. Ve Helak kelimesi Azap kelimesiyle eşdeşmiş /özdeşmiş gibi ele alınır.. İzin verirseniz benim ‘’Helak’’tan anladığımı sizinle paylaşayım. Lütfen konu bütünlüğü netleştirmek amacıyla eksiğim varsa ekleyin yanlışım varsa düzeltin.

İLK ÖNCE Helak kelimesini ECELLE-VEFATLA birlikte değerlendirdim. Her toplumun bir eceli vardır. Kesinleşmiş vakti geldiğinde ECELİYLE BİRLİKTE her TOPLUM her kişi helak olur. Açıklamaya çalışayım, HELAKTAN anladığım birinci anlam bütünlüğü Bizim için zahirde olan her şeyin /ör toplum/ veya herkesin veya bir bireyin görünen deyken görünmeyene geçmesidir… Bu kıyas bizim gibi yaşayanlar için yapılır. Ve Helak olmak için illa helak kelimesi azap kelimesiyle birlikte ele alınmaz biri diğerinin sonucudur fakat birçok ayette ki helak kelimesinin sebep sonuç ilişkisi farklıdır…

Mümin /34-35 `Andolsun, daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O zaman size getirdikleri hakkında kuşkuya kapılıp durmuştunuz. Sonunda o, vefat/ edince, demiştiniz ki; `Allah, ondan sonra kesin olarak bir elçi göndermez. ` İşte Allah ölçüyü taşıran, şüpheci kimseyi böyle saptırır. “Ki onlar, Allah`ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil bulunmaksızın mücadele edip dururlar. (Bu, ) Allah katında da, iman edenler katında da büyük bir öfke (sebebi)dir. İşte Allah her mütekebbir zorbanın kalbini böyle mühürler. `’

Bu ayetten anladığım HZ. Yusuf’un ölümünden sonra kavminin tutunduğu tavrın eleştirildiğidir. Hz Yusuf için o vefat edince diye tercüme edilen ayette helak kelimesi kullanılır/ Hz Yusuf helak olmuş/ Ahrete intikal edince kendi Halkı artık kurtulduklarını zannederek Allah başka bir elçi göndermez diyerek ALLAH cc. yanıldıklarını bildiriyor. Çünkü Hz Yusuftan sonrada Birçok Elçi gelmiştir. Bu tavır onların ne kadar çok dünyevileştiklerini göstermektedirler. Yâda artık AHİRET İNANCLARININ KALMADIKLARINI veya Ahret inançlarının değiştiğini GÖSTERİR..

Ahret inancı bizim olmazsa olmazımızdır. BKZ. Bakara suresinin ilk ayetleri OLAN 1 DEN 46 YA KADAR OLAN AYETLER VE LOKMAN SURESİNİN İLK AYETLERİ…

Casiye suresinin 24. ayetinde DEHRİN kendilerini Helak ettiğini düşünenlerde de AHİRET İNANCI YOKTUR.

Bu ayette ki DEHR kavramı KÂİNAT DÖNGÜSÜ OLARAK ELE ALINMIŞ OLABİLİR –zamanı da içine alan TAM BİR VAHDETİ VUCUT MANTIĞI –KADİM BİLGELİK ZAMANSIZLIK VE MEKÂNSIZLIK ÜZERİNE KURULUDUR. Tıpkı iblisin ademe sana ebedilik ve melekutluk bilgisi vereyim mi ayetindeki gibi Kendilerini zamanın efendileri olduğunu İddia edenler Sudur Felsefesindeki HULUL etme Mantığını güderler… oysa MÜŞRİK OLARAK ALLAHA ŞİRK KOŞMUŞLARDIR ve Allaha cc. üçün üçüncüsü dediklerinin farkında değillerdir. )ÂDEM GERÇEĞİ ANLAYINCA KENDİ NEFSİNE ZULUM(konu bütünlüğü açısında BKZ. ZULUM-ZALİM-ZULUMAT) EDEREK HÜSRANA DÜŞENLERDEN OLAMAMAK İÇİN TÖVBE ETMİŞTİR.

CASİYE 24. ayeti KASAS 88. AYETİYLE Birlikte ele aldığımda İNANILMAZ BİR GERÇEKLE KARŞILAŞTIM. KASAS 88 AYETTE ALLAHIN CC. HERŞEYDEN MÜNEZZEH OLUŞUNA ŞAHİD OLDUM. ALLAH CC. OLUŞ VE BOZULUŞTAN MÜNEZZEHTİR. YARATTIĞI SİSTEME SİSTEMİ BOZMADAN YAPTIĞI MÜDAHELELER SİSTEMİN YARTICISI OLDUĞUNUN APAÇIK AYETLERİDİR GÖREN GÖZLERE sistem bozulmadan yapılan müdahaleye örnek KURAN SURELERİ İNDİRİLİRKEN YAŞANAN OLAY GİBİDİR. RUHUL KUDUS ELÇİLİĞİNDE NEBİ-ELÇİMİZE İNZAL OLAN AYETLER. HARAKET HALİNDEKİ KÂİNATTA TEK BİR HARFİ DEĞİŞMEDEN 23 SENEDE AYET AYET İNEREK TAMAMLANMIŞ VE GÜNÜMÜZE KADAR KORUMA ALTINA ALINARAK TEK BİR HARFİNİN DEĞİŞMEMESİ VE DEĞİŞTİRLEMEMSİ GİBİ… ASLA OLUŞ VE BOZULUŞA MARUZ KALMAYAN HARFLER SURELER-AYETLER…

KUR’AN OKURKEN Kİ TEFEKKÜRÜMÜZ DEĞİŞİM GÖSTEREK GELİŞİR. Kur’an bizi okumaya ve harekete katılmaya davet eder. Kur’an okurken değişip gelişemiyorsak düşünmemiz gerekir gerçekten biz kuranı gereği gibi okuyor muyuz diye.

OLUŞ VE BOZULUŞ BİZİM İÇİNDİR. YAŞAMLA ÖLÜM DÖNGÜSÜ BİZİM İÇİNDİR. ALLAHIN SİSTEMİ KOPYA EDİLEREK YAPILMAYA ÇALIŞILAN OLUŞ VE BOZULUŞLAR İNİŞ VE ÇIKIŞLAR-SAVAŞ VE BARIŞLAR VS… VUCUT BİRLİĞİ NAZARİYESİNDEN KONUYU ELE ALIRSAK ÇOK KIVRAK BİR ZEKÂNIN SONUCU SORUMLULUĞU ÜSTÜMÜZDEN ATARAK HÂŞÂ LA MEVCUDA İLLA HU DİYEREK BİZE BUNU ALLAH VE SİSTEMİ CC. YAPTIRIYOR DİYEBİLİYORUZ. LA MEŞHUDA İLLAHU DİYEREK TE HERŞEYİ HAYAL SAYABİLİYORUZ. KISACA YA HERŞEY BİZİZ YÂDA HERŞEY ODUR MANTIĞI…VE BU DÖNGÜ BU İKİSİ ARASINDA GİDİP GELİR TIPKI BİR TİLKİNİN SÜREKLİ KUYRUĞUNU YAKALAMAYA ÇALIŞMASI GİBİ… KISIR DÖNGÜ. DEHRİYE İNANCIDIR.

Bakara /205 mahsulü ve nesli helak etmek/yok için uğraşanlardan bahseder. Buda firavun-nemrut mantığıdır. Yâda kibirli âlimlerin mantığıdır. Bende öldürürüm bende diriltirim Ben istediğim gibi mahsuller elde ederim mahsulle dilediğim gibi oynar halka rızık veririm mantığını güder ve mahsul yaratma gücünün olduğunu zanneder. (Bu arada Fıtrat kelimesini çok geniş manada ele alırsak her şeyin bir fıtratı var olur. Yeri ve göğü fıtrat üzere yaratan ALLAHTIR. cc. Fıtrat dışı kullanılan her şey zaten bozuktur ve bizi de bozar. Genom projelerinin sıkı bir denetimden geçirilmesi gerekmektedir.

Helak kelimesinin geçtiği birkaç ayet daha verecek olursam 3/Âl-i İmrân, 117; 4/Nisâ, 176. ayette mirasçının artık mirasa muhatap çocuğun olmadığını söylerken helek kelimesi kullanılır. 5/Mâide, 17; 6/En’âm, 6, 6, 26, 47, 131; 7/A’râf, 4, 129, 155, 155, 164, 173; 8/Enfâl, 42, 42, 54; 9/Tevbe, 42; 10/Yûnus, 13; 11/Hûd, 117; 12/Yûsuf, 85; 14/İbrâhim, 13; 15/Hıcr, 4; 17/İsrâ, 16, 17, 58; 18/Kehf, 59, 59; 19/Meryem, 74, 98; 20/Tâhâ, 128, 134; 21/Enbiyâ, 6, 9, 95; 22/Hacc, 45; 23/Mü’minûn, 48; 26/Şuarâ, 139, 208; 27/Neml, 49; 28/Kasas, 43, 58, 5959, 78, 88; 29/Ankebût, 31; 32/Secde, 26; 36/Yâsîn, 31; 38/Sâd, 3; 40/Mü’min, 34; 43/Zuhruf, 8; 44/Duhân, 37; 45/Câsiye, 24; 46/Ahkaf, 27, 35; 47/Muhammed, 13; 50/Kaf, 36; 53/Necm, 50; 54/Kamer, 51; 67/Mülk, 28; 69/Hakka, 5, 6, 29; 77/Mürselât, 16; 90/Beled, 6.

Kavimlerin helakı hakkında geçen ayetlerde AZAPLA-HELAKI birlikte geçmektedir… Şirke sapan herkes Azap olmaya mahkûmdur. Çünkü onlar AHİRETLERİNİ DÜNYALIK KARŞILIĞINDA SATMIŞLARDIR.

İşte ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere (armağan) kılarız. (Güzel) Sonuç takva sahiplerinindir.
Kim bir iyilikle gelirse, artık onun için daha hayırlısı vardır; kim bir kötülükle gelirse, artık kötülükleri yapanlar, yalnızca yaptıklarıyla karşılık görürler.
Şüphesiz, sana Kur`an`ı farz kılan, seni dönülecek yere elbette döndürecektir. De ki: `Rabbim, hidayetle geleni de, açıkca bir sapıklık içinde olanı da daha iyi bilmektedir. `
Kitabın sana (kalbine vahy ile) bırakılacağını umud etmezdin; (bu, ) Rabbinden ancak bir rahmettir. Öyleyse sakın kafirlere arka olma.
Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah`ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.
Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. O`ndan başka ilah yoktur. O`nun yüzünden (zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O`nundur ve siz O`na döndürüleceksiniz. KASAS/83-84-85-86-87-88

……. De ki: `Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescid yanında (secde yerinde) yüzlerinizi (O`na) doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O`na dua edin. `Başlangıçta sizi yarattığı` gibi döneceksiniz. `
Kimine hidayet verdi, kimi de sapıklığı haketti. Çünkü bunlar, Allah`ı bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi. Ve gerçekten onları doğru yolda saymaktadırlar.
Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
De ki: `Allah`ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?` De ki: `Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. ` Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.
De ki: `Rabbim yalnızca çirkin-hayasızlıkları -onlardan açıkta olanlarını ve gizli olanlarını, – günah işlemeyi, haksız yere `isyan ve saldırıyı` kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği şeyi Allah’a şirk koşmanızı ve Allah`a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. `
Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince, ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler (tam zamanında çökerler. )
Ey Ademoğulları, içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldiğinde, kim sakınırsa ve (davranışlarını) düzeltirse işte onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır.
Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler, işte onlar ateşin arkadaşlarıdır; onda sonsuz olarak kalacaklardır.
Öyleyse, Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Kitap`tan kendilerine bir pay erişecek olanlar bunlardır. Nihayet elçilerimiz, hayatlarına son vermek üzere kendilerine gittiklerinde onlara diyecekler ki: `Allah`tan başka taptıklarınız nerede?` `Onlar bizi (yüzüstü) bırakıp-kayboldular` diyecekler. (Böylelikle) Bunlar, gerçekten kâfirler olduklarına kendi aleyhlerinde şehadet ettiler.
(Allah) diyecek: `Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin. ` Her bir ümmet girişinde kardeşini (kendi benzerini) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ardınca orada toplanınca, en sonra yer alanlar, en önde gelenler için: `Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse ateşten kat kat arttırılmış bir azab ver diyecekler. (Allah da: ) `Hepsi için kat kattır. Ancak siz bilmezsiniz` diyecek.
(Bu sefer) Önde gelenler, sonda yer alanlara diyecekler ki: `Sizin bize göre bir üstünlüğünüz yoktur, kazandıklarınıza karşılık olarak azabı tadın. `
Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu-günahkarları işte böyle cezalandırırız.
İman edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz- onlar da cennetin ashabı (halkı)dırlar. Onda sonsuz olarak kalacaklardır. ARAF/29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41- 42

HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR. Mahşerde gerçekle karşılaşanlar için de o gün HELEK OLMAYI DİLEYECEKLER VARDIR… GÖRDÜKLERİ MANZARANIN DEHŞETİYLE O GÖRÜNENDEN BAŞKA BİR YERE GEÇMEYİ DİLEYECEK OLAN VARDIR. O GÜN HELAK OLMAK İSTEYENLER /YER DEĞİŞTİRMEK İSTEYECEKLER /BOYUT DEĞİŞTİRMEK İSTEYECEKLER. –KISACA, MAHŞER DE ALLAHA cc. ŞİRK KOŞANLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE, EMİR VE YASAKLARA RİAYET ETMEYENLER HELAL HARAMI GÖZETMEYEN MÜLKÜN ALLAH CC. OLDUĞUNU UNUTANLAR AHİRET İNANCI BİR GÜN HESAP GÜNÜNÜN OLDUĞUNA İNANMAYANLAR İÇİN ÇETİN BİR AZAP VARDIR. VE HELAK OLMAYI DİLEYECEKLERDİR.

Arkadaşım bir hadis söyledi ‘’SONRA DİYENLER HELAKTADIR. ’’SONRA DEMEK ANIN KIYMETİNİ BİLMEMEK DEMEKTİR. BİZİM İÇİN ARTIK O ANA BİR DAHA GERİ GELMEZ… KAYIP GİDİYOR ELİMİZDEN TIPKI BİR BUZUN ERİMESİ GİBİ. ASR SURESİ. MÜMİN HER AN HAZIR OLDADIR VE ALLAHI ZİKREDEREK VERDİĞİ NİMETLERE HAMD EDER.

HELAK KAVRAMIYLA ANLADIĞIM VE KURMAYA ÇALIŞTIĞIM ANLAM KÜME Mİ ELİMDEN GELDİĞİNCE AKTARMAYA ÇALIŞTIM. İNŞALLAH KISALTARAK ANLATABİLMİŞİMDİR. İŞE ÖNCE KENDİ AİLEM BAŞTA OLMAK ÜZERE HERKESE DİLİM DÖNDÜĞÜNCE ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM. BİRBİRİMİZİ YAKITI İNSANLAR VE TAŞLAR OLAN CEHENNEMDEN KURTARMAYA ÇALIŞMAK BOYNUMUZUN BORCU YOKSA SADECE KENDİ KENDİMİZİ KURTARDIĞIMIZI ZANNEDİP KENDİ KENDİMİZİN CENNET BİLETİNİ KESERİZ BÖYLE YAPARSAK O GÜN ALLAH KORUSUN HELAK OLMAYI DİLEYENLERDEN OLURUZ.

Yazar : Mürüvvet Çalışkan

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website