Şeytanın Deşifresi-III

Kuran`da müminlerin birbirlerine destek ve yardımcı olmaları, birbirlerini gözleyip kollamaları buyrulur. İman edenlerin aralarındaki bağın nasıl olması gerektiği, “Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. (Saf Suresi, 4) ayetiyle bildirilir.


Şeytan bu önemli hükmü göz ardı ettirmeye ve müminlerin aralarındaki birliği bozmaya çalışır. Bu amacı doğrultusunda müminler arasındaki konuşmaları olumsuz yönde etkilemek için çaba gösterir. Cahiliye toplumu bireyleri gibi kötü söz söyleme, imalı konuşma, laf dokundurma gibi çirkin davranışlarda bulunmaya yönlendirmek ister. İman sahibi insan, şeytana karşı boş bulunduğu bir an böyle bir duruma düşebilir. Bu yüzden Kur’an, müminlere, birbirlerine güzel söz söylemelerini emreder ve bu tehlikeye karşı uyarır:

Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. (İsra Suresi, 53)

Sinsi telkin ve taktikleriyle Müslümanlar’ın arasını açmaya çalışan, tüm dünyada huzursuzluğu, karmaşayı, savaşı ve kanı isteyen gerçekte şeytandır.

Ancak Allah`a teslim olmuş, sabah akşam O`nu anan, yeryüzündeki her olayın Yüce Allah’ın kontrolünde olduğunu bilen ve ihlasla Rabb’ine yönelen müminlerin karşısında şeytanın zayıf hilelerinin bir etkisi olmaz. İçinde Allah aşkı ve Allah korkusu taşıyan insanlar şeytanın bu oyunlarına gelmez, telkinlerine kanmazlar.

“(Şeytan) Dedi ki: “Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (Sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp-saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. “” (Hicr Suresi, 39-40)

“Şüphesiz, kışkırtılıp-saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin Benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur. ” (Hicr Suresi, 42)

Rabb’imiz Kendisi`nden korkup sakınan kullarına, onları doğru yola ulaştıracak, doğruyu yanlıştan ayırmasını sağlayacak bir anlayış verir. Ve bu anlayış, “Allah, iman edenlerin Velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onları karanlıklardan nura çıkarır; inkar edenlerin velileri ise tağut`tur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi, 257) ayetiyle bildirildiği üzere, samimi kulları şeytanın karanlık sisteminden aydınlıklara çıkaracaktır.

Yazar : Fuat Türker

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website