Müslümanlığın karşıtı Müşrikliktir

Bu yazı, bu sitede bu konularla ilgili olan yazılardan yararlanarak hazırlanmıştır..


Laiklik:
Teokratik diktatörlüğe, ruhban sınıfına karşı olan anlayışın adıdır.

Laik kişi:
Ruhban sınıfının otoritesine bağlı olmak istemeyen kişi demektir. 17. asırda Fransa’da ruhban sınıfının otoritesine tabi olmak istemeyen halka “laik”denilmiştir.

Ruhban sınıfı:
Yönetim erkinin, saltanat, iktidar gücünün arkasına dinin kutsal gücünü de katmak isteyen, Tanrının yeryüzündeki temsilcileri olarak kabul edilen, devleti ilahi yetkilerle yönettiği iddiasında olan ve kendilerini adeta “yeryüzü tanrısı” ilan eden şirk ehli müşriklerdir..

Laik yönetim anlayışı:
Devlet yönetiminin ruhban sınıfı tarafından oluşturulan kurumların, kuralların hakimiyetinde olmasını reddeten yönetim anlayışıdır..

Laik olmayan yönetimler:
Sözde din hükümlerinin uygulandığı, aslında saltanat çıkarlarına
uygun mezhep kurallarının, şeriat kültürünün egemen olduğu ve devlet yönetiminin din dışı, din adamları- ruhban sınıfı tarafından oluşturulan kurumların hakimiyeti, otoritesi altındaki yönetim şeklidir. Laik olmayan yönetimler istisnasız dinci teokratik dikta yönetimleridir..

Laik olmayan kişi:
Ruhban sınıfının mensubudur veya ruhban sınıfının otoritesine tabi olmaya razıdır.

Yani: Allah’ın nitelik ve yetkilerine ortak olma arzusundadır veya ortak olma arzusunda olanlara tabi olan kişi demektir.
Her iki tavır ve kabül de hiç tereddütsüz müşrikliktir..

“Efendim ruhban sınıfı Yahudiliğin, Hıristiyanlığın sorunudur. İslamiyette zaten ruhban sınıfı yoktur. Laiklik ilkesine ne gerek vardır” söylemleri bizi yanıltmasın.

Dini-İslam’ı-inançları saltanat ve sömürü aracı haline getirmek isteyen din referansı ile, din söylemleri ile siyaset yapan, siyasi ikbal yelkenlerini din rüzgarı ile doldurmak isteyen riyakar dincilerin, siyasal akımların olduğu yerde Laiklik ilkesine ihtiyaç vardır. Gerçek dini ve dindarı dincilerin istismarından, sömürüsünden korumanın yagane aracı laiklik ilkesidir..

Allah bizleri mürşit görünümlü müşriklerden korusun..

Mustafa KALLAVİ… … …

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website