Yazacak O Kadar Çok Şey Var ki!

09. 05. 2011


Selam, aslın da yazmak zor bir iş, ama doğru bildiğim şeyleri asıl kaynağından delillerle ısbat ederek yazıyor olmak, kaynağı bilmeyenler için yeterli olmuyor. Dini konular da, herkes Kur`anı bildiği halde, içeriğinden bihaber oldukları için yazdıklarımı anlamalarını beklemiyorum. Anlayabilenleri tenzih ederim.

Çoğunluğun dünya telaşına düştüğü günümüz de, ya hu o kadar alim var, sen de kim oluyorsun?Onlar anlamamış da sen mi anlıyorsun?Gibi sorulara muhatap olduğum da, sorduğum şu soruya cevap alamayışım inandığını söyleyen toplulukların ne kadar körü körüne teslim olduklarının bir ısbatı olsa gerek!

Soru şu; O alimlerin hangisiyle oturup konuştun? Cevap hiçbirisi aslında ama, soruyu sorduğum topluluk ya da şahıslar lafı gevelemeyi tercih edip zamanımızdan birini söyleyerek silsile yoluyla söz konusu olan alim kişiye ulaşmayı tercih ediyorlar. Yani asıl sözü söyleyenle kimse muhatap olmamış!Ama anlatımlar sanki birebir o kişilerle konuşulmuş gibi yapılarak, büyük bir aldatmanın için de olduklarını anlamamakta ısrar ve kendi yaptıklarını en doğru görme yolunu tercih ederek, yanlış yaptıklarını söyleyenleri de, sapıklık ve kafirlikle itham etmeyi hiç bir delile dayanmadan rahatlıkla yapabilmekteler.

Kur`an dan deliller sunduğumuz zaman ise, karşımıza çıkan ilk itiraz O nu kim yazmış? olmaktadır. Kur`an bile onların bulunduğu durumu anlamalarına yeterli gelmemesi sanırım kalplerinin mühürlü olmalarından kaynaklanıyor olsa gerektir.

Şahsım adına ben yine bu uyarıları yapmaya devam edeceğim, sözlü olarak yaptığım bu uyarıları, daha kalıcı olacağını düşündüğüm için yazılı olarak yapmayı uygun buldum ve son bir kaç aydır yazmaya başladım. Ama şunu gördüm ki yazmak, anlatmaktan çok daha zor!

Konuşurken yakaladığım akıcılığı yazarken yakalayamıyorum, kendi yazdığım yazıları okurken bunu daha iyi anlamam mümkün oldu. O yüzden aklımdakini yazıya dökerken olabilecek hataları şimdiden kabul ediyor ve onların düzeltilmesi de şahsıma aittir diyorum.

1978 yılın da Merhum İsmail Hakkı İzmir li Hocanın Mealini okuduğumdan bu zamana kadar geçen 33 yıl çok şeyler öğretti, yaşayarak öğrenmek insan da kalıcı ve silinmez izler bırakıyor. Safahat ı okuduğum zaman ise atalarının dininin doğru olmadığını söyleyen bir Mehmet Akif görmek ve sadece Kur`an diyerek çözüm yolunu gösteriyor olması, onların göremediklerini görmemi sağladı.

Evet insan olarak benim de hata yapmam mümkündür, ama ben asıl kaynak olan Kur`an Ayetlerini delil alarak düşündüğüm için, en azından başkalarının yaptığı hataları tekrar etmekten uzağım. Kur`an Ayetlerini yanlış anlamam da mümkündür, ama yine Kur`an Ayetleri ile yapılacak bir uyarıya hiç bir zaman gözlerimi kapatarak sadece benim anladığım doğrudur da demem hiç bir zaman söz konusu değildir.

Alemlerin Rabbi olan Allah, her insanın samimiyetine göre bir anlama kabiliyeti vermiştir. Bu kabiliyet kadar Ayetleri anlamak mümkündür ve Allah dilediği kimseye sınırsız anlama kabiliyeti vererek, o kabiliyete sahip olmayanların anlamalarını da engelleyebilir.

Bana göre bu samimiyeti test etmenin en kolay yolu, maddi çıkarlarla ölçülmesidir. kişinin ne kadar samimi olduğunu anlamak ancak o kişi ile yapılacak maddi değerde olan bir alış verişle mümkün olur.

Örnek verecek olursam yakinen tanıdığım iki firma arasında ki bir alış veriş sonunda A firması B firmasına olan borcunu kabul etmemektedir. B firması A firmasının samimiyetine güvendiği için hiç bir resmi evrak düzenlememiş ve alacağını kanunlar önünde ısbat edememektedir. Ancak benim A firmasına olan yakınlığımı bilmektedir ve şahsımı da tanımaktadır. Alacak 96 yılı rakamlarıyla 50 milyar civarında olduğu için vazgeçilmesi de o an ve durum için söz konusu değildir. Mahkemeye müracat eden B firması beni şahit göstermektedir. Hakim huzuruna çıktığımız vakit B firmasından hiç bir menfeat ve çıkarım olmamasına karşın A firması ortak çıkarlarımızın olduğu bir firma olmasına rağmen sadece doğruyu söylemek kaydıyla!!! B firmasının alacağını almasını sağladım ama A firması ile olan bütün bağlarımı koparmak zorun da kalarak!

Sadece koparmakla da kalmadım kendi yakınlarım tarafından aforoz edildim. Bu benim başımdan geçen gerçek yaşanmış ve tarafların halen varlığını sürdürdüğü bir olaydır. İşte böyle bir olay karşısın da herkes ne yapacağını bir düşünsün?Doğruyu söylemek, Hakkı söylemektir, Hakkı gizlemek ise yalan söylemek olur.

Ben bunu yaptığım zaman gece gündüz ayık gezmez bir halde idim!Ama Allaha hiç bir şeyi ortak koşmadan inanıyor ve bana doğruları göstermesini diliyordum. Çünkü yaşadığımız toplum din olarak uydurulmuş bir dine inanıyor ve Kur`ana göre ortak koşuyordu, bunu bilmek bende öyle ağır bir travma oluşturdu ki kendimi alkole verdim. Bu durumdan hiç hoşlanmıyordum ama alkolün günah olduğuna inanmış birisi olarak bu durumun beni helak edeceğini ve bu durumdan kurtulmak gerektiğini kendime ne kadar dikte etsemde bir türlü bu halimden kurtulmam mümkün olmuyordu.

Derken cevabı yine Kur`an nın vereceğini düşünerek Kur`an üzerin de daha detaylı incelemeler yapmaya başladım, Allahın Elçisine bir sürü uydurma hadisle iftira atanlar Kur`an çevirileri üzerinde de bazı oyunlar oynaya bilirdi!Kur`an da ki içki ile ilgili Ayetleri tek tek incelediğim zaman bir travma daha geçirdim. Haram ve Helal emrini verecek tek merci olan Allah bu nesnenin zararlarını bildiriyordu ama hiç bir Ayette Haram demiyordu!!!

Bunun üzerine şunu da anladım ki sadece meal okumakla bu tam olarak anlaşılacak bir durum değildi. !

Kur`an ın bilmediğim bir dil de olması, O nu daha iyi anlayabilmem için üzerin de çalışmam gerektiğini, sedece meal okuyarak anlamanın meali yazanla aynı doğrultu da anlamak demek olduğunu kavramam, beni Kur`an üzerin de daha çok çalışmaya sevk etti ve çalıştım. Elhamdülüllah anlamam gerekenleri anladım her ne kadar eksiklerim olsa da bütün eksikliklerden münezzeh olan Allah, kapasitem kadar anlamayı nasib etti. Ama gel gelelim anladıklarımı yazıya dökme işinde aynı başarıyı göstemem için daha çok çalışmam gerektiğinin farkın da olarak yazmaya başladım. Bütün eksikliklerden münezzeh olan Allaha kovulmuş şeytandan sığınarak bu işi yapmaya azmettim. Kur`an Ayetleri ışığında gelecek her türlü ikazı yapmaktan çekinmeyiniz. Kur`an Ayetleri ile hep birlikte aydınlanmak dileğiyle.

Birol Çetin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website